EBS Gümnaasium avas uksi ja südameid, näitas teed tulevikku!

a

14. märtsil 2024 avas EBS Gümnaasium oma uksed tulevastele gümnaasiumiõpilastele ja nende vanematele, pakkudes võimalust tutvuda lähemalt kooli õppesuundade, õpetajate ja õpilaskonnaga. Informatiivse, avatud ja sooja suhtlusviisi teel loodi vastastikku sidemeid ning külalised said sügavama arusaama sellest, mida EBS Gümnaasium tulevastele õpilastele pakub.
 

Üritus toimus EBSi avaras aulas - direktor Kersti Uudla tervitas külalisi ning andis ülevaate EBS Gümnaasiumi visioonist ja väärtustest, õppesuundadest. Õpetajad Taivo ja George ning mitmed õpilased võtsid sõna, jagades oma kogemusi ja põhjuseid, miks nad on valinud just EBS Gümnaasiumi. Justkui ühest suust rõhutati kooli pühendumust praktilisele ettevõtlusõppele ja õpilaste isiklikule arengule, heale inspireerivale ja toetavale õpikeskkonnale.
 

Eriliste hetkedena jäävad avatud uste päeva meenutama EBS Gümnaasiumi tänaste õpilaste sõnavõtud, mis andsid ausa ja vahetu sissevaate koolielust. Noorte sõnul on EBS Gümnaasiumis õpetajate ja õpilaste vahel väga hea tugev side, suhtlus ja usaldus. Hinnatakse kõrgelt seda, et põhiõppetöö tehakse ära klassiruumis ning õpetajate suhtumine õpilastesse on kui partneritesse/kolleegidesse. Samuti peavad õpilased oluliseks õpilaste väga head omavahelist suhtlust, lahedaid üritusi ja ettevõtlusmeelset seltskonda.
 

Peale ametlikku osa viisid õpilasesinduse liikmed külastajad väikestes gruppides läbi koolimaja. Näidati gümnaasiumi korrust, õppesoppe koridorides, lebolat ja klassiruume, mis kõik peegeldavad EBS Gümnaasiumi õpikeskkonna kvaliteeti ja õpilaste heaolu olulisust.
 

Uurides gümnaasiumi direktrissilt, millised noored siin oodatud on, vastab Kersti Uudla järgmiselt:Gümnaasiuminoor, kes sobib ideaalselt ettevõtlust ja äriharidust õppima, on uudishimulik ja ettevõtlik, näidates üles huvi majanduse, innovatsiooni ja ettevõtluse vastu. Ta on algatusvõimeline, ei karda väljakutseid, genereerib ise uusi ideid või on avatud uutele väljakutsetele. EBS Gümnaasiumi noor on suurepärane suhtleja, algatusvõimeline ja ärategija, inspireerib ennast ja kaaslasi. Lisaks on tal kõrge vastutustunne ja eetiline kompass, mis juhib tema õpinguteed. Sellised noored on valmis pidevaks õppimiseks ja enesearenguks, saavutavad edu ärimaailmas ja annavad positiivse panuse ühiskonda.
 

EBS Gümnaasiumi avatud uste päev kinnitab meie kooli erilisust Eesti haridusmaastikul. Külaliste tagasiside põhjal on EBS Gümnaasium mitte ainult akadeemiliselt edumeelne, vaid ka soe ja kaasav, edumeelne kogukond.
 

Täname kõiki osalejaid, kes veetsid meiega selle meeldejääva pärastlõuna, ning ootame põnevusega uusi õpilasi meie kooliperega liituma! Suured tänud ka EBS kollektiivile ning EBS Gümnaasiumi õpilastele, kes tänast avatud uste päeva korraldada ja läbi viia aitasid!

 

Lisainfo ja vastuvõtt:

  • EBS Gümnaasiumi õppesuundade ja õppimisvõimaluste kohta leiab rohkem siit.
  • Avaldusi sisseastumiskatsetele registreerimiseks saab esitada kuni 21.03.2024.
  • EBS Gümnaasiumi sisseastumiskatsed toimuvad 24.03.2024.
  • Vastuvõtu kohta rohkem infot siit.

EBS Gümnaasium – esimene samm eduks ärimaailmas!