Konstantinos Stephanou kaitseb doktoritööd teemal „The Dark and the Bright Side of Empowering Leadership: the Role of Empathy in Times of Uncertainty“

Äriharidusele spetsialiseerunud
22. detsembril kell 12:00 toimuva doktoritöö kaitsmise otseülekannet saab vaadata Youtube'i vahendusel.

Konstantinos Stephanou ütleb oma doktoritöö kokkuvõttes järgmist:

 

"Tänased ja tulevased juhid seisavad silmitsi olukorraga, kus ainus asi millele võib kindel olla on see, et kõik muutub. Käesolev töö tõestab seda sama võimustava juhtimisstiili osas. Varasemad uuringud võimustava juhtimise osas on näidanud positiivset mõju võimustava juhtimisstiili ja töötajate töötulemuste vahel.  (e.g. Kim, Beehr & Prewett,2018; Maynard, Gilson, & Mathieu, 2012; Maynard, Luciano, D’Innocenzo, Mathieu, & Dean, 2014; Seibert, Wang, & Courtright, 2011). Seevastu, viimasel paaril aastal on kasvav arv uuringuid näidanud ka selle juhtimisstiili pahupoolt. Näiteks, võimustav juhtimisstiil võib kahandada töötajate efektiivsust läbi ebakindluse, mida see töötajates esile toob (Cheong, Spain, Yammarino, & Yun, 2016). Seega, vastupidiselt tavapärastele ootustele, et võimustav juhtimisstiil toob endaga kaasa vaid head, võib reaalsus olla palju mitmetahulisem, kui me arvata oskame. (e.g., Lorinkova, Pearsall, & Sims, 2013). [- - -] Töö tulemused demonstreerisid, et võimustaval juhtimisstiilil oli selge positiivne mõju töötajate oskustele, kohanemisvõimele ja proaktiivsusel (Hüpoteesid 1, 2 ja 3). Tulemused näitasid ka seda, et ainult võimustava juhtimisstiili kasutamine suurendas töötajates ebakindlust ja seeläbi vähendas nende töötulemusi. Seevastu, kui võimustavad juhid olid empaatilised oma töötajate suhtes, vähenes oluliselt ebakindlus töötajates, ning taaskord tõusid töötajate oskused, kohanemisvõime ja proaktiivsus."

 

Doktoritööd saab lugeda siit.

 

Juhendajad: 

Assistant Professor Mario Martínez-Córcoles, Ph.D. Research Institute of Personnel Psychology, Organizational Development, and Quality of Working Life (IDOCAL) Department of Psychology University of Valencia, Spain

Professor Ruth Alas, Ph.D. Estonian Business School, Estonia

 

Oponendid:

Professor Levente Littvay, Ph.D. Professor in Political Science Central European University, Budapest, Hungary

Associate Professor, Kurmet Kivipõld, Ph.D. Associate Professor of Management University of Tartu, Estonia

 

22. detsembril kell 12:00 toimuva doktoritöö kaitsmise otseülekannet saab vaadata Youtube'i vahendusel siit.