Riina Koris. Euroopa millenniumilapsed eelistavad isiklikku elu rahvusvahelisele karjäärile

work
Kui Euroopa, Aasia ja Ameerika päritolu tudengitelt küsida, kas nad tahaksid pärast lõpetamist välismaale tööle minna, on vastus küll pigem jaatav, kuid töö peab vastama noorte ootustele. Sealjuures eelistavad Euroopa noored oma suhetele ja mugavusele mõeldes lühemaid lähetusi, samas kui Aasiast pärit eakaaslased lähevad karjääri nimel meelsamini ka pikaks ajaks välismaale, selgub Eesti teadlase osalusel valminud uuringust.

Estonian Business Schooli turunduse- ja kommunikatsiooni õppetooli dotsent, kaasprofessor, PhD, Riina Koris oma viimases uuringus puudutas milleniumipõlvkonna tööelu valdkonda. 

 

Koos Viini Majandusülikooli kolleegi Iris Kollingeriga uuris Koris, mis motiveerib või ei motiveeri millenniumilapsi minema pikemaks ajaks välismaale tööle. Oma töös lugesid autorid millenniumilasteks 1980. aastate algusest 2000. aastate alguseni sündinud inimesed ja küsitlesid ligi tuhandet sobivas vanuses Austria ülikoolide tudengit, kes pärinesid 77 riigist. Korise sõnul oli valim paraku veidi kallutatud, kuna küsitletud tudengid olid juba otsustanud oma koduriigist välismaale ehk Austriasse õppima siirduda. "Uuring tuli küsimuse pealt, et kui sa ülikooli lõpetad, siis kas sa pigem läheksid välislähetusse tööle või mitte," seletab Koris.

 

Pikem ülevaade ERRi artikklist: SIIT.

 

Uuringu tulemusi tutvustas lähemalt Estonian Business Schooli turunduse teadur Riina Koris ka Vikerraadios.

Kuula Vikerraadio intervjuud järgi SIIT.