Tiit Elenurm

Tiit Elenurm

Tiit Elenurm

Professor, juhtimise õppetool
+372 665 1348
Töökogemus

Estonian Business School’i ettevõtlusprofessor, tegutsenud EBS ettevõtluse õppetooli juhatajana ja EBS Executive Education koolitajana. Investor, Eesti Äriinglite Võrgustiku ESTBAN ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liige. Külalisprofessori kogemus Aalto Ülikoolis, teinud õppusi mitmetes Soome ülikoolides, Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis, Taanis, Poolas, Tsehhi Vabariigis ja Sloveenias. 1992-2000 koolitus- ja konsultatsioonifirma EM-International põhiomanik ja tegevjuht. Eesti üleminekul turumajandusele vahendanud Eesti Majandusjuhtide Instituudi rahvusvahelise juhtimise osakonda juhatades rahvusvahelist juhtimis- ja ettevõtlusteavet Eestisse. Varasem töökogemus Tallinna Tehnikaülikooli rakendusuuringutes ja konsultatsiooniprojektides.

Kompetentsivaldkonnad

Kompetentsivaldkonnad teadustegevuses ja koolitajana: innovaatiline ja piiriülene ettevõtlus, rahvusvaheline äri ja ekspordi juhtimine, erinevad ettevõtlusorientatsioonid, loovus ja muudatuste juhtimine, äriühingute valitsemine, ärivõimalused virtuaalsetes võrgustikes, ärivõimalused Balti regiooni ettevõtjate rahvusvahelistumise toetamine. 

 

Uuemates uurimissuundades on oodatud koostööpartnerid kolmes peamises valdkonnas:

 • iduettevõtete asutajate ja äriinglite koostöö;
 • digitaalsed vahendid piiriüleste ärivõimaluste kaardistamiseks ja ettevõtlustiimide loomiseks;
 • üliõpilaste ettevõtlusorientatsioonidele vastavad arengurajad.
Hariduslik taust

PhD Moskva Plehhanovi nim. Rahvamajanduse Instituudist 1980, dissertatsiooni teema: Organisatsiooni juhtimisstruktuuride juurutamisprotsesside täiustamise probleemid. Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala diplom 1974. Stažeerinud Helsingi Majandusülikoolis ja Londoni Ülikoolis ning osalenud ettevõtlusõppe programmis Harvardi Ärikoolis USAs.

Seotus uurimisprojektidega EBSis
 • Lead4Skills
 • NordPlus Nordic Ideation Camp 
 • Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (EETA)
Õpetatavad ained EBSis
 • Äriühingute valitsemine
 • Teadmusjuhtimine ja intellektuaalne kapital
 • Ettevõtja edukustegurid avatud e-õppes (MOOC)
 • Ettevõtlusega tegelev üksikisik. Ettevõtlus väike- ja suurettevõtetes
 • Rahvusvaheline äri
 • Äri virtuaalsetest võrgustikes
 • Uued juhtimisideed avatud e-õppes (MOOC)
Olulisemad publikatsioonid
 • Elenurm, T., 2015. Combining Cross-Border Online Teams and Field Projects in Developing Entrepreneurial Competencies. In: V.Taras, and M.AS. Gonzalez-Perez, eds. The Palgrave Handbook of Experiential Learning in International Business. London: Palgrave Macmillan, pp. 186-201.
 • Elenurm, T. 2015. Estonia's Laser Diagnostic Instruments (LDI) AS: Beaming toward Growth. In: Parts, J., Sosna, M., Sysko-Romanczuk (Ed.). Entrepreneurial Icebreakers (pp. 210−234), Macmillan Publishers Ltd.
 • Elenurm, T. 2012. Entrepreneurial orientations of business students and entrepreneurs. Baltic Journal of Management, 7 (2), pp. 217−231.
Tööväliselt

Ettevõtlus- ja investeerimisteavet rakendan praktikas investorina-äriinglina ja alustavaid ettevõtjaid nõustades. Tipptunnil loengusse hilinemise riski maandamiseks eelistan jalgratast, kui pingeline ajakava ei sunni autot juhtima. Rahvusvahelise äri vallas uute ideede saamiseks reisin päris palju. Eelistatud on matkareisid Eestis kaugetesse riikidesse.