Mikrokraadid

VÕTA JUHTIMINE ÜLE JA TUTVU MEIE KÕIKIDE MIKROKRAADIDEGA SIIN!

 

Ühiskonna ja majanduse praegune areng tõstab haridussüsteemi keskmesse iseseisva ja ennastjuhtiva õppija. Klassikaliste kraadiprogrammide kõrval on järjest tähtsamale kohale tõusnud võimalus varasemalt omandatud teadmisi ja oskuseid kiiresti värskendada. Estonian Business School on Eesti ülikoolidest esimene, kes hakkas pakkuma mikrokraade.

EBSi mikrokraadid on magistri- või bakalaureuse õppe valikmoodulid, mis keskenduvad kindlale valdkonnale: näiteks rohemajandus ja digitaalne transformatsioon, juhtimine, andmehaldus, kommunikatsioon ja turundus, rahandus ja majandusarvestus. EBSi mikrokraadid annavad sulle alati värskeimad teadmised. „Mikrokraade disainides oleme lähtunud põhimõttest, et loome ja kohandame need vastavalt tööturu väljakutsetele,“ selgitab EBSi magistriõppe juht Jim Seltenrijch.

 

Miks mikrokraadi programm sulle hea on?

 • Kiiresti muutuv tööelu eeldab uuendatud teadmisi ja oskuseid, isegi kui sul on varasemast magistrikraad juba olemas.
 • Konkreetse valdkonna süvakursus võimaldab omandada kaasaegseid ning tulevikuperspektiiviga teadmisi.
 • Süsteemne ja lühike õppeperiood (9 nädalat) võimaldab oskuseid ja teadmisi omandada tempos, mis soosib uute harjumuste kujunemist ning sobitub ka sinu töökorraldusse.
 • Avarda silmaringi ja ärivõrgustikku – grupis on erialase töökogemusega eksperdid ning vähemalt kolmeaastase juhtimiskogemusega inimesed.
 • Programmi eduka lõpetamise järel omistatakse sulle EBSi mikrokraadi tunnistus väärtusega 15 ainepunkti mille saad kanda mistahes maailma ülikooli õppekava osaks õpiväljundite kattuvuse korral ning jätkata soovi korral kraadiõpingutega.

Mis kasu saab sinu ettevõte?

 • Kaasaegsete oskustega töötaja on ettevõtte jaoks väärtuslik investeering, seda nii olemasolevate oskuste uuendamise kui uute oskuste omandamise puhul.
 • Uued teadmised ja oskused võimaldavad töötajal rakendada uuenduslikke meetodeid ja lahendusi, mis aitavad organisatsioonil või ettevõttel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke ning tagada konkurentsieelised.
 • Töötajate oskuste taseme tõstmine (upskilling and reskilling) eeldab elukestva õppe strateegiate rakendamist eriti rohemajanduse või ka digitaliseerimise üleminekust enam mõjutatud töötajate puhul, sest tasemeõppes omandatu pole pikemaks karjääriteeks piisav.
 • Programmi raames tehtavad grupi- ja kodutööd saab õppur siduda oma tööeluga, seega saab lahendatud ka nii mõnigi reaalne ärialane väljakutse.
 • Töötajate arendamine on olulisel kohal ettevõtte väärtuspakkumises.

Sügissemester 2024

 • ROHEMIKROD
 • Green Transition and Sustainable Economy Foundations*  23. august kuni 18.oktoober 2024. Eel-Registreerumine alates aprillist. Soodushind juuli alguseni.
  Roheteemadele pühendatud mikrokraad on mõeldud inimestele kes vastutavad ettevõtte strateegia ja otsuste elluviimise eest ning soovivad paremini mõista jätkusuutliku majanduse väljakutseid ja võimalusi. 
  Ühiskonna, klientide ja ka riikide ootused ettevõtetele järjest suurenevad: üha keerulisem on mitte arvestada ühiskondlike mõjudega ning hoida ettevõte pidevas arengus. Õppeprogrammi kursused käsitlevad teemasid millega ettevõtted seisavad silmitsi praegusel jätkusuutlikkuse ja rohepöörde ajastul – olgu see puhta tehnoloogia ettevõtlus, ettevõtte säästva arengu ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamise aspektid, keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimispõhimõtete (ESG) integreerimisele ettevõtte strateegiasse, samuti ka ressursitõhususe või tootlikkuse probleemid jne. Programm sobib ka õppuritele, kel ei pruugi olla varasemat kogemust rohevaldkonnas, kuid kes on on alustamas oma ettevõttes ESG standardite kohaldamist.
  Õpetavad: Aleksandra Kekkonen, Natalja Piiskoppel, Katerina Chantzi
 • Sustainable and Green Finance* 19. oktoober kuni 14. detsember 2024. Eel-Registreerumine alates aprillist.
  Mikrokraadiprogramm on loodud selleks, et anda ettevõtete jätkusuutlikkuse ekspertidele või valdkonna spetsialistidele teadmised rohelisest rahandusest ning sellest, kuidas teha keskkonnasõbralike ja sotsiaalselt vastutustundlike investeeringuid. Programmis käsitletakse rohelise rahanduse põhialuseid, sealhulgas keskkonnategurite mõju finantssektorile ning erinevate finantsinstitutsioonide ja investorite rolli selles. Roheline rahandus on osa kestlikust rahandusest ja tähendab investeeringuid, mis aidatavad saavutada jätkusuutliku keskkonnapoliitika eesmärke ning vastavad Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskavale. Rohelise rahanduse toetamine on oluline, sest keskkonnaalaste eesmärkide täitmine on suuresti just investeeringuküsimus. Osalemine eeldab eelteadmisi kestlikkuse ja rohevaldkonnas, kuid ei eelda põhjalikke finantsteadmisi. 
  Õpetavad:  Mark Kantšukov , Sirle Lumi, Aleksandra Kekkonen, Kristiina Kerge.
 • DIGIMIKROD
 • Digital Innovation, Transformations and Resilience*  23. august kuni 18.oktoober 2024. Eel-Registreerumine alates aprillist. Soodushind juuli alguseni.
  Kas oled valmis juhtima oma organisatsiooni digitaalset transformatsiooni? Vajad tuge, et motiveerida ja kaasata meeskonda innovatiivsete lahenduste leidmiseks? Meie programm õpetab muutuste juhtimise põhimõtteid, mis aitavad sul edukalt kommunikeerida muutusi, tagades sujuva ülemineku ning töötajate kaasamise. Koolitusprogramm annab osalejatele teadmised digitaalsete muutustega toimetulekuks nii digiprojektide elluviimisel kui ka organisatsiooni kohanemisvõime tõstmiseks. Praktiliste ülesannete ja teooria integreerimise läbi võimaldavad programmis saadud teadmised juhtida edukamalt innovatsiooni protsesse ja -projekte, annavad teadmised ettevõtte toodete-teenuste aga ka tööprotsesside ümberkujundamiseks, muutes seeläbi suhtlemist nii klientidega kui ka koostööpartneritega. Seejuures on oluline oskus reageerida kriisidele ning arendada kohanemisvõimelisi organisatsioone, et õppida muutustest võitma. Programmi kolmas kursus annab riskijuhtimise tööriistad, teadmise kuidas kohandada ettevõtte juhtimisstiili kriisidega toimetulekuks, teadmised riski dünaamika hindamisest  (tõenäosus+mõju) ning selle rakendamine.
  Õpetavad: Anu Ruul, Diana Revjako, Jānis Vanags
 • Data-Based Decision-Making and Leadership*  19. oktoober kuni 14. detsember 2024.
  Eel-Registreerumine alates aprillist.

  Andmepõhiste otsuste tegemise mikrokraadi programm on loodud toetamaks tulevasi liidreid ning juhte oskustega, mis on vajalikud juhtidele kes tegelevad tiimidega kelle töös tuleb teha andmepõhiseid otsuseid. Programm katab kolme peamist teemat: andmeanalüütika, strateegiline planeerimine ja organisatsioonilise muudatuste juhtimine.
  Praktiliste harjutuste ja reaalsete juhtumianalüüside kaudu saavad osalejad praktilisi teadmisi äritegevuse kasvu ja operatiivse saavutamiseks. Ideaalne info- ja kommunikatsioonivaldkonna spetsialistidele, spetsialistidele nii tootmise ja finantssektoritest, kuna programm sillutab teed andmeteaduse ja praktiliste ärirakenduste vahele. 
  Õpetavad:  Dmitrij Żatuchin PhD, Agnieszka Wlaszczyk ning külalised.

 • JUHTIMISE- JA FINANTSIDE MIKROD
 • Management and Marketing in the International Business Environment
  Eeldatav toimumise aeg 2. september kuni 13. detsember 2024. Registreerumine alates juunist. 
  Bakalaureuse taseme mikrokraad pakub sissevaadet rahvusvahelise majanduse, juhtimise ja turunduse olulistesse põhimõtetesse ning annab väärtuslikke teadmisi ja oskusi edukaks toimetulekuks rahvusvahelises ärikeskkonnas. Mikrokraadi programm mõeldud eelkõige neile, kes soovivad siseneda ärivaldkonda ning omada ülevaadet majandusest tervikuna. Osalemine ei eelda osalejatelt eelnevat äri- või majandusalast taustateadmist. 
  Õpetavad: Camila Niño Fernandez, Riina Koris, Ester Eomois
 • Financial Reporting and Communication 
  Eeldatav toimumise aeg 2. september kuni 13.detsember 2024. Registreerumine alates juunist.
  Programm mõeldud finantsvaldkonnas töötavatele spetsialistele, kes on huvitatud rahvusvahelise ärikarjääri alustamisest, kuid kellel puuduvad süvateadmised finantsarvestusest. Neljal kuul vältava  programmi jooksul õpivad osalejad raamatupidamise standardeid, finantsaruannete esitamist ja tõlgendamist nii üksikettevõtte kui grupi kontekstis. Programmi raames õpitakse analüüsima finantsaruandeid ja koostama neid vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (IFRS) kasutades eetilisi kaalutlusi ja analüüsioskust. Ühtlasi arendavad osalejad oma finants-sõnavara ning terminoloogiat ning valdkonna sidusrühmade tõhusat kaasamist. Programmis osalemine ei eelda kõrgharidust, kuid eeldab baasteadmisi raamatupidamisest või eelnevat töökogemust finantsvaldkonnas.
  Õpetab: Aet Toots
 • Core Competencies in Investment and Finance
  Eeldatav toimumise aeg september-detsember 2024. Registreerumine alates juunist.
  Programm on mõeldud finantsvaldkonnas töötavatele spetsialistele, kes on huvitatud rahvusvahelise ärikarjääri alustamisest, kuid kellel puuduvad süvateadmised valdkonnas. Neljal kuul vältava programmi jooksul saavad osalejad teadmisi finantsturgudest ning institutsioonidest. Programmi käigus käsitletakse investeerimisportfelle, riski ja tasuvust, rahastamisallikaid ning kapitalistruktuuri. Samuti käsitletakse eetilisi standardeid finantsvaldkonna professionaalidele. Osalemine ei eelda kõrgharidust, kuid eeldab baasteadmisi finantsidest või eelnevat töökogemust finantsvaldkonnas. 
  Õpetavad: Juan R. Sáenz-Diez, Taivo Reintal, Felipe Mohando
 • Human Behaviour and Effective Public Communication
  Eeldatav toimumise aeg september-detsember 2024. Registreerumine alates juunist.
  Mikrokraad on mõeldud neile, kes soovivad parandada oma ärisuhtluse oskusi, ühendades kaks kriitilist ärijuhtimise valdkonda: avalikkussuhete suhted (PR) ja meediakommunikatsioon ning inimkäitumise mõistmine sotsioloogilisest ja psühholoogilisest vaatenurgast. Teadmised meediasuhtlusest annavad ettevõtjale väärtuslikke teadmisi strateegiliste otsuste langetamiseks ning suhtluseks klientide või koostööpartneritega. Uued teadmised annavad jõudu tegelemaks äripraktikas ettetulevate suhtlusprobleemidega ning  grupiaruteludest ja ülesannetes ettetulevad case-study aitavad tiimjuhte hakkama saada mitmesuguste meeskondade juhtimisega, luues kaasava ja produktiivse töökeskkonna. Osalemine ei eelda kõrgharidust, kuid eeldab teadmisi turundusest või eelnevat töökogemust valdkonnas. 
  Õpetavad: Pablo Veyrat and Scott Abel

* Osalemise eelduseks omandatud bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus 

Kevadsemester 2025
 

Lõplik nimekiri augustist jaanuarist maini toimuvate mikrokraadide kohta selgub septembris

 • Managerial Decision-Making. Eeldatav toimumise aeg jaanuari lõpp kuni mai 2025. 
  Programm pakub baasteadmisi majanduse, finantside ja juhtimisotsuste valdkondades, samuti ärialase suhtluse ja protokolli oskusi. See on hea võimalus neile, kellel puuduvad eelnevad majandus- või finantsalased teadmised, karjäärimuutjatele ning alustavatele ettevõtjatele, mitte-äri erialade üliõpilastele, eelkõige neile kes vajavad äriteadmisi täna ja kohe oma valdkonna edendamiseks. Mikrokraadi põhiteemad hõlmavad tarbija- ja ettevõtjateooriat, turustruktuure, rahanduse alustalasid, kuluarvestust ning tõhusat suhtlust rahvusvahelises ärikeskkonnas. Tutvu 2024 toimunud programmiga. Uuendatud info leiad novembris.
 • Introduction to Financial Management. Eeldatav toimumise aeg jaanuari lõpp kuni mai 2025.
  Mikrokraad on mõeldud neile, kellele pakub huvi finants- ja investeerimisjuhtimine. Programmi lõpetamisel oskavad õpilased hinnata erinevaid investeerimisvõimalusi ja riske, vastates Chartered Financial Analyst (CFA) 1. taseme nõuetele. See bakalaureusetaseme mikrokraad on suunatud neile, kellel on eelnev finantsalane taust või kogemus selles valdkonnas. 
  Tutvu 2024 toimunud programmiga. Uuendatud info leiad novembris.

 • Going Green: Company Level Changes*.   Eeldatav toimumise aeg jaanuari teine pool kuni märtsi keskpaik 2025. 
  Mikrokraad on disainitud selleks, et valmistada Sind ette tulevikuks, kus keskkonnaalane vastutus ja jätkusuutlikkus on ettevõtluses üliolulised. Mikrokraadi programm annab tervikliku vaate sellele, kuidas organisatsioonid saavad minna üle ringmajanduse ärimudelile, teha eetilisi ja vastutustundlikke otsuseid, kujundada keskkonnasäästlikke tooteid ja integreerida jätkusuutlikkuse põhimõtteid turundusstrateegiatesse. Saad teadmised ja vahendid, et juhtida organisatsioone keskkonnasäästlike praktikate kasutuselevõtmisel, aidates kaasa jätkusuutlikuma ja eetilisema ärimaastiku loomisele. Tutvu 2024 talvel toimunud programmiga.

 • Building Successful Teams in Tech* Eeldatav toimumise aeg jaanuari teine pool kuni märtsi keskpaik 2025. 
  Uus mikroprogramm on loodud selleks, et aidata praegustel ja tulevastel tehnoloogia meeskonnajuhtidel oma kergemalt oma uusi rolle omandada. Programm koosneb kolmest terviklikust kursusest, pakkudes praktilisi harjutusi oma juhtimisstiili uurimiseks ja täiustamiseks, süvendades teadmisi tehnoloogia meeskondade spetsiifikast ning mõistes koostöö tööstiilide olulisust. Muuhulgas käsitletekse start-up mõtteviisi ning innovatsiooni katalüüsimist: disainimõtlemist, kaasloomine ja tõhusat sidusrühmade kaasamist.
  Lisainfo peagi tulekul.

 • Leadership in Digital Era*,  Eeldatav toimumise aeg märtsi teine pool kuni mai 2025.
  Rõhuasetusega 21. sajandi oskustele läheb see juhtimisalane mikrokraad kaugemale traditsioonilisest teadmiste omandamisest, keskendudes eelkõige töötajate pädevuste arendamist ebakindlates ja keerulistes keskkondades. Programmi kursused hõlmavad juhtimise ja eestvedamise põhimõtteid, efektiivse suhtlemise ja esitlusoskuste omandamist, loovaid ja mängulisi juhtimislähenemisi ning mitmekesiste globaalsete meeskondade juhtimist. Programmi lõpuks on õppurid valmis rakendama parimaid juhtimispraktikaid, viima läbi muudatusi organisatsioonis ning juhtima inimesi digitaalses ajastus. Tutvu 2024 kevadel toimunud programmiga.
 • Business Innovation and Strategy*.  Eeldatav toimumise aeg märtsi teine pool kuni mai keskpaik 2025.
  Muuda äriinnovatsioon oma organisatsioonis reaalsuseks, omades strateegiat ja oskusi protsesside ja projektide kavandamiseks, arendamiseks ja juhtimiseks ning edenda innovatsiooni kaudu kasvu. Tänapäeva kiirelt arenevas ja pidevalt muutuvas maailmas on ettevõtete jaoks olulisem kui kunagi varem areneda ja uueneda võimalikult kiiresti ja tõhusalt. Selle mikrokraadiprogrammi abil omandad tööriistad ja strateegiad kasvu juhtimiseks organisatsioonis läbi äriinnovatsiooni. Programm innustab uute ideede, toodete, teenuste ja tehnoloogiate osas, arendades Sinust tõeliste innovatsiooniliidri, kes viib oma projektid edukalt ellu.
  Tutvu 2023 sügisel toimunud programmiga.

* Osalemise eelduseks lõpetatud bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus 

 

Mikrokraadiprogrammi pealkirjale klõpsates leiad täpsema info programmi sisu, tingimuste ja õppetöö korralduse kohta ning registreerumislingi. Töötukassa kaudu liituvatel osalejatel palume võtta ühendust alloleval kontaktaadressil.


 Mikrokraadidesse algab registreerumine lõppeb  3 päeva enne mikrokraadi esimest loengut või on avatud kuni vabade kohtade lõppemiseni. Soovitame registreerumisele eelneva online konsultatsiooni aja broneerida enne juulit. Vestlused toimuvad aprillist juulini ning augustist oktoobrini. Kevadel 2025 algavate mikrokraadide vestlustele soovitame registreeruda novembris. 

Mikrokraadi kvalifikatsioon

Mikrokaadi programmi lõpetanud saab täienduskoolituse tunnistuse, kus on märgitud, et tegemist on mikrokraadi õppekavaga ning viide, millise tasemeõppe õppekavaga on mikrokraad seotud. Tunnistus väljastatakse ainult kogu õppekava täitmisel. Tunnistuse omandamiseks tuleb edukalt läbida kõik õppekavas olevad kursused. 
Mikrokraade arvestatakse tasemeõppe õppekava täitmisel (omandatud EAP-d on võimalik üle kanda kui edaspidi asutakse õppima bakalaureuse- või magistriõppesse).

 

Eeldused magistritaseme mikrokraadi programmiga liitumiseks

 • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon

 • 3-aastane töökogemus äri-, ettevõtlus või majandusvaldkonnas. Hindame nii inimeste kui ka protsesside juhtimise kogemust

 • Inglise keele oskus B2-tasemel

 • Läbinud konsultatsiooni EBSi konsultandiga

Eeldused bakalaureusetaseme mikrokraadi programmiga liitumiseks

 • Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon;

 • Olenevalt programmist teadmised majandusest või vastava mikrokraadi programmi valdkonnast või töökogemus äri-, ettevõtlusvaldkonnas. 

 • Inglise keele oskus B2-tasemel

 • Läbinud konsultatsiooni EBSi konsultandiga

•    EBS-i vilistlastel ja neil, kes osalenud varem EBS-i täiendõppes (Avatud Ülikoolis), palume kasutada enda EBSi kontot MyEBSis

 • Mikrokraadide huvi korral palume konsultatsiooniks registreeruda siin. Online intervjuu toimub kokkuleppel osalejaga hiljemalt 5 tööpäeva enne mikrokraadi algust. 
 • SA Estonian Business School on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Kursustele registreerumine toimub e-töötukassa kaudu. Töötukassa poolt finantseeritavate kursuste arv on riiklikult limiteeritud. Küsimuste korral võtke ühendust.
 • Tasemeõppe huvi korral (õppimine üliõpilasena) palume end registreeruda konsultatsiooniks siin.

 

Alates sügissemestrist 2023 nimetas EBSi nanokraadid ümber mikrokraadideks. 2023. aasta sügiseni omandatud nanokraadid jäävad kehtima endise nime ja väärtusega (15 EAP). Alates sügisest pakume ka bakalaureusetaseme mikrokraade (12-18 EAP).
 

Varasemalt toimunud

EBSi mikrokraadide valik uueneb pidevalt vastavalt sellele, milline on olukord ärimaailmas ja ühiskonnas üldiselt. 

Kommunikatsioon ja turundus

Andmehaldus ja digitaliseerimine

Rahandus ja majandusarvestus

Juhtimine ja eestvedamine

Rohemajandus ja jätkusuutlikus


Vastuvõtu informatsioon

Liina Reimann

Üliõpilaskogemuse juht

vastuvott@ebs.ee

+372 665 1340

Sisseastumisinformatsioon kraadiõppuritele

 

 

Kadri Osula 

Projektijuht

avatudulikool@ebs.ee

+372 665 1386

Õpe Avatud Ülikoolis (Täiendõpe)