SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Anto Liivat

Anto Liivat

Anto Liivat

Head of Bachelor studies, lecturer
+372 665 1346
Muu info

Erialane spetsialiseerumissuund: eestvedamine, avalike organisatsioonide juhtimine, riikide euroopastumine, strateegiline juhtimine.
Teadustegevus: Eesti Teadusinfosüsteem

Haridus: Lõpetanud EBSi avaliku halduse erialal, õppinud Engalitcheff Institute on Comparative Political and Economic Systems programmis Georgetowni ülikoolis, täiendnud end Tartu Ülikoolis Euroopa õpingute magistriprogrammis, samuti Erickson College International The Art and Scince of Coaching ning CEEMAN'i International Management Teachers Academy programmides. Omistatud Andragoog III kutsekvalifikatsioon.

Töökogemus: 
Antol on enam kui 10 aasta pikkune töökogemus juhtimiskoolitaja ja -konsultandina, tema klientide hulgas on paljud ettevõtted, riigiasutused, kohalikud omavalitsused ning kolmanda sektori organisatsioonid. Antol on pikaajaline ettevõtluskogemus, ta juhib Kuku raadios majandusaadet Buum ning räägib ühiskonnaelus kaasa Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu ja Tallinna Linnavolikogu liikmena. Anto on töötanud EBS Juhtimiskoolituse Keskuses kliendisuhete arendusjuhina, samuti juhtinud mitmeid noorteorganisatsioone ja mittetulundusprojekte.

Tööväliselt: Anto huvialadeks on filosoofia, juhtimisteooriad, sport ja teater. Ta on üks Tänavakorvpalli Eesti Meistrivõistluste korraldajaid, The Fund for American Studies ja Eesti Õpilasesinduste ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu vilistlaskogude liige.