Mitkä asiat tekevät kukoistavista start-upeista organisaatiokulttuurin ihanteellisia esimerkkejä?

Erikoistunut kauppatieteisiin
Siiri-Mall Musten, Timm Urschinger ja Siiri Liiva
EBS-podcastin tuoreessa jaksossa tulevaisuuden työn konsultointialan start-up-yrityksen ELEWUS perustaja ja Sveitsissä toimiva vaikuttajasijoittaja Siiri-Mall Musten ja itseorganisoituvan LIVEsciences-yrityksen perustaja Timm Urschinger puhuvat EBS:n neljännessä podcastissa kuinka klassinen hierarkinen organisaatiokulttuuri on jo aikansa elänyt ja tilalle on tullut itsehallinnollisten organisaatioiden aikakausi, jossa valta on työntekijän käsissä. Start-upit ovat ihanteellisia esimerkkejä tällaisesta kulttuurista.

"Tein elämässäni valtavan, 180 asteen käännöksen kolme vuotta sitten työskennellessäni suuren lääkeyhtiön talent acquisition managerina jolloin päätin lähteä pois turvalliselta mukavuusalueelta ja perustaa oman yrityksen", kuvailee ELEWUS startupin perustaja Siiri Musten syksyn neljännessä podcastjaksossa. Yritys, jossa hän työskenteli, työllistää 50 000 ihmistä maailmanlaajuisesti.

 

Urschinger puolestaan ​​myöntää, että pandemia on muuttanut hänen suhtautumistaan kotitoimistoihin. "En ollut aiemmin työskennellyt kotoa käsin ja tähän on useitakin syitä. Viime maaliskuusta lähtien olen työskennellyt suurimman osan ajasta, enkä enää halua palata toimistolle", hän sanoo. Se on ollut valtava muutos ja toimii paljon paremmin kuin luulin.

 

Innovaatiot syntyvät hierakittomissa ympäristöissä

Juuri ajattelutavan muutokseen sekä Musten että Urschinger ovat keskittyneet päivittäisessä työssään - neuvoen yrityksiä miten heidän organisaatiokulttuurinsa, jonka juuret ulottuvat 1800-luvulle, tuodaan moderniin aikaan. Klassisen hierarkiapohjaisen ​​päätöksentekomekanismeilla toimivien yritysten suurin haittapuoli on Mustenin mukaan se, että ne lopulta rajoittavat työntekijöiden potentiaalia.

 

"Vaikka työskentelet johtotasolla, olet silti pieni hammaspyörä isossa pyörässä, jossa sinun on otettava nuo hierarkiset mekanismit huomioon sekä viestinnässä että päätöksenteossa. Tämä hidastaa yrityksen kehitystä ja rajoittaa luovaa ajattelua suurissa organisaatioissa, mikä johtaa lopulta moniin ns. poliittisiin peleihin," kertoo myös johtamisvalmentajana toimiva Musten.

 

"Tärkein asia, jota eurooppalaiset yritykset etsivät, on innovaatio, mutta innovaatio ei synny hierarkkisissa organisaatioissa", lisää Urschinger, joka on työskennellyt myös useissa suurissa lääkeyhtiöissä, joista jälkimmäinen työllistää 100 000 henkilöä maailmanlaajuisesti. Kuusi vuotta sitten perustettu noin 20 henkilöä työllistävä LIVEsciences on nyt 100%  itseohjautuva.

 

"Maailmasta on tulossa koko ajan monimutkaisempi paikka ja on yhä vaikeampaa ennustaa mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kuten pandemia ja monet muut asioihin vaikuttavat tekijät ovat selvästi osoittaneet. Siksi hierarkkiset järjestelmät eivät ole enää toimivia ja vaativat muutosta. Yksi suuryritysten suurimmista haitoista on niiden byrokratia, minkä vuoksi ihmisten on usein hukattava kykyjään paperitöiden pyörittämiseen," Urschinger jatkaa.

 

"Kun tarkastellaan start-up-yritysten toimintaa, keskittyvät ne alkuvuosina ensisijaisesti tuotteisiinsa ja asiakkaisiinsa – tai innovaatioihin, eikä niinkään prosesseihin. Vasta kasvettuaan suureksi yritykseksi, eri päätöksentekotasoja lisätään ja yritysten rakenne muuttuu monimutkaisemmiksi ja byrokratisemmaksi”. Samalla kuitenkin innovaatio, johon ne alunperin perustuivat, katoaa kahden kolmen vuoden sisällä.

 

Hyviä vaihtoehtoisia johtamismalleja tarjoavat esimerkiksi holokratia ja sosiokratia, jotka perustuvat itseorganisoitumisen periaatteisiin eli järjestelmiin, joissa työntekijöillä on enemmän vastuuta ja valtaa. "Me kaikki pidämme autonomiasta ja siitä, että olemme omia pomojamme. En tietenkään suosittele niihin vaihtamista heti, vaan asteittain testaamista, miten itsejohtavat tiimit toimivat yrityksessä, miten ne sopivat yrityksen nykyiseen kulttuuriin, ihmisiin ja prosesseihin”, Siiri Musten sanoo.

Yritykset, joiden työntekijät määrittävät itse palkkansa

Musten mainitsee, että muutama tuhat yritystä ympäri maailmaa on siirtynyt itseorganisaatioihin, joista suurin osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä  IT-alan yrityksiä. "Paljon riippuu myös johdon arvoista, mihin he uskovat – ovatko he valmiita luopumaan vallasta", hän huomauttaa.

 

Myös Urschingerin LIVEsciencesin rakenne on osittain perustunut holokratian periaatteisiin. "Tietenkin tällaisissakin järjestelmissä on ohjausmekanisminsa. Mutta olemme luoneet roolipohjaisen järjestelmän, jossa jokainen täyttää useamman kuin yhden roolin." Hänen yritykselleen on ominaista myös ihmislähtöisyys, jossa muun muassa elinikäistä oppimista arvostetaan.

 

Palkat tarkistetaan avoimesti ja läpinäkyvästi vuosittain, ja työntekijät saavat mahdollisuuden nimetä, kuinka paljon he haluavat saada palkkaa osana viisi- tai kuusivaiheista prosessia. "Meillä on järjestelmä, jossa ihmiset voivat määrittää oman palkkanumeronsa ilman mitään ​​kriteerejä. Teoriassa järjestelmä on hyvin yksinkertainen, vaikka se onkin monimutkaisempi käytännössä – työntekijät määrittävät oikeudenmukaiseksi katsomansa luvun, jonka jälkeen heidän on perusteltava se," Urschinger sanoo.

 

Tällaisen itsemääräisen palkan asettamisen prosessia vaikeuttaa se, että työntekijä on laittanut paperille luvun, johon on tyytyväinen, mutta kun hän näkee jonkun muun saavan yli 500 euroa, tulee tyytymättömäksi. Ajoittain on myös niitä (enimmäkseen naispuolisia työntekijöitä), jotka vakavasti aliarvioivat panoksensa ja pyytävät työstään paljon vähemmän kuin heidän esimiehensä näkisivät.

 

Mitä hyötyä uudesta, itseohjautuvasta organisaatiokulttuurista on, kuinka hallinnan luovuttaminen työntekijöille auttaa parantamaan yrityksen suorituskykyä ja mitä järjestäytynyt kaaos työpaikalla opettaa – kaikkiin näihin kysymyksiin löytyy vastaus tuoreesta EBS-podcastin jaksosta.

 

Siirin suositukset:

Kirja: Fred Kofman, The Meaning Revolution

Neuvoja johtamiseen: Elä ja johda kuin se olisi viimeinen päiväsi maan päällä!

Henkilökohtainen kehitystavoite: Kärsivällisyys

 

Timmin suositukset:

Kirja: Adam Grant, Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success

Neuvoja johtamiseen: Emme koskaan tiedä kaikkea, joten tarjoudu ohjaamaan ja auttamaan ihmisiä samalla kun myönnät heille autonomian!

Henkilökohtainen kehitystavoite: Kärsivällisyys

 

Siiri-Mall Musten on tulevaisuuden työn konsultointistart-up-yrityksen ELEWUSin toimitusjohtaja ja perustaja sekä Sveitsissä toimiva vaikuttajasijoittaja. Hän on todellinen maailmankansalainen: Virossa syntynyt ja kasvanut sekä sittemmin työskennellyt ja opiskellut kahdeksassa eri maassa. Hän on suorittanut maisterin tutkinnon kansainvälisestä johtamisesta Etelä-Tanskan yliopistosta ja Edinburghin yliopistosta, ja hän on sertifioitu neuromanagementin ja generatiivisen muutoksen valmentaja. Hän sanoo, että hänen tavoitteenaan on vauhdittaa osaamisen johtamisen innovaatioita ja kestävää kasvua yrityksissä suunnittelemalla tulevaisuuteen sopivia johtamis- ja organisaatiokehityspalveluita.

 

Timm Urschinger on yksi LIVEsciences-yhtiön perustajista, jonka tehtävänä on tukea asiakkaita kestävien ratkaisujen toteuttamisessa ja valmentamisessa tulevaisuuden työn ja organisaatiokulttuurin haasteisiin. Kerättyään yli 10 vuoden kokemuksen lääke- ja life science -alalta, hän tunsi halun tehdä ammatillisesti jotain, joka oli merkityksellisempää ja jolla oli suurempi tavoite: auttaa nostamaan arvoja ja päätöksentekoprosesseja yritysmaailmassa. Hän on myös yksi perustajista LIVEventuresissa, riskipääomayhtiössä, joka sijoittaa lääkinnällisten laitteiden teollisuuteen.

 

Kuuntele podcast: Youtube, Spotify tai Apple Podcasts

 

Edelliset jaksot löytyvät TÄÄLTÄ. Ohjelmaa juontaa entinen taloustoimittaja ja nykypäivän viestintäasiantuntija Siiri Liiva.