Estonian Business Schoolin tohtoriohjelma on ainutlaatuinen, kaksilinjainen kokonaisuus, joka keskittyy tosielämän muutokseen

a

EBS:n tohtoriopiskelijat valitsevat klassisen, akateemisen tutkijalinjan ja empiirisen, soveltavan linjan väliltä. 
 
Sigrid Lainevee, EBS:n tutkimuksen kehittämisen ja tohtorikoulutuksen koordinaattori: 
EBS:n tohtoriohjelma on ainoa laatuaan Virossa. Ohjelman johtajuuteen ja hallintoon painottuva tulokulma on käytännönläheinen siten, että se linkittää toisiinsa tutkimuksen ja „todellisen“ maailman. Näemme, että nykypäivänä klassisten akateemisten tohtoriopintojen lisäksi kysyntää on kasvavissa määrin käytännönläheisille, liiketoimintaan oirentoituneille tohtoriopinnoille. Yrittäjillä on dataa ja tietoja joita he haluavat kyetä analysoimaan, ja myös yritysmaailmassa on tarvetta tieteelliselle tiedolle ja siihen pohjautuville ratkaisuille. 
Voimme tuoda uudenlaista selkeyttä yritysten ja organisaatioiden toimintoihin, kun apunamme ovat EBS:n tohtoriopiskelijat ja yksilöity johtamisen tohtoriohjelma. Käytännönläheinen lähestymistapa päästää meidät ratkomaan tosielämän haasteita tarjoten samalla tieteeseen pohjautuvia vastauksia. 
Tohtoriohjelmamme on erinomainen tilaisuus tehdä tietellistä tutkimusta, jonka lähtökohtana ovat liiketoiminnan maailmassa aidosti toimivat ratkaisut
.“ 

 
EBS:N TOHTORIOPISKELIJOIDEN PROFIILIT 

 

Johtamisen tohtoriohjelma jakautuu kahteen päälinjaan: 

 

Klassinen akateeminen tutkijalinja keskittyy nykypäivän johtamisen, liike-elämän ja yrittäjyyden teemojen teorioihin, kriittiseen tarkasteluun ja analyysiin. Lue lisää.

 

Soveltava/empiirinen linja yhdistää tutkimuksen ja julkisten ja yksityisten organisaatioiden kehittämisen. Organisaatioiden kehittämisen lisäksi tai sijaan keskittyä voi myös innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluratkaisuihin pohjautuvien yrityshankkeiden suunnitteluun sekä käynnistämiseen. Lue lisää.

  

Molempiin linjoihin lukeutuu mahdollisuus tutkijatohtorina etenemiseen.

Lue lisää avoimista tutkijatohtorin paikoista vuodelle 2023/2024.  

 

Hakujen takarajat: 

 

EU & et*: 01.08.2023 
*mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Japani, Turkki, Georgia, Ukraina, Kazakstan ja maat, joiden kansalaisilta ei edellytetä viisumia Viroon. 
  

EU:n ulkopuolelta tulevat hakijat: 01.05.2023 
  
Etkö tiedä, mistä aloittaisit? 
Ota yhteyttä: doctoral@ebs.ee 
Lisätietoa löydät nettisivuiltamme