EBS Helsingin toiminnasta poikkeustilanteessa

Sigrid Lainevee
EBS Helsingin johtajan Sigrid Laineveen kommentteja ja ajatuksia EBS Helsingin toiminnasta nykyisessä poikkeustilanteessa.
  • Miten EBS Helsingillä menee tällä hetkellä ja minkälaisia järjestelyjä kampuksella on tehty koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen takia? 

EBS:llä menee olosuhteisiin nähden hyvin. Päätimme jo 13.3., että siirtyisimme etäopetukseen maanantaista 16.3. eteenpäin ja näin ollen suljimme molemmat kampuksemme toistaiseksi. Estonian Business School on vastuuntuntoisena yliopistona sitoutunut tekemään kaiken mahdollisen estääkseen koronaviruksen leviämisen niin Virossa kuin Suomessakin.   

 

Olemme pystyneet jatkamaan opintoja aikataulujen mukaisesti. EBS:n luennoitsijat ja työntekijät tekevät parhaansa myös tässä tilanteessa ja luennot on pystytty järjestämään etänä Canvas LMS- digitaalista oppimisympäristöä hyödyntäen. 

 

EBS Helsingissä olemme varsin tottuneita työskentelemään etänä. EBS Helsingin toimisto pitää yhteyttä Tallinnan pääkampukseen hyvin pitkälti sähköisten työkalujen avulla, joten meidän oli varsin helppoa siirtää toimintamme etätoimistoihin nopealla aikataululla.  

  • Millä tavalla opetus EBS Helsingissä on järjestetty kun kampus on suljettu?

Tavoitteemme on toteuttaa kevään opinnot suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Otimme 2 vuotta sitten käyttöön sähköisen oppimisympäristön, jota olemme sittemmin käyttäneet kaikkien kurssimateriaalien alustana ja tämän myötä se on tullut tutuksi luennoitsijoille. Siirsimme nyt myös kaikki luentomme järjestettäviksi tämän oppimisympäristön kautta. Luennoitsijat pitävät luennot sovitun aikataulun mukaisesti ja opiskelijat ottavat osaa luentoihin omilta tietokoneiltaan.   

 

Olemme hyvin kiitollisia siitä, että opetushenkilökuntamme on hyvin lyhyellä varoajalla pystynyt siirtämään luentonsa etäluennoiksi.  Iloitsemme myös siitä, miten hyvin tämä olosuhteiden pakosta johtunut muutos on otettu vastaan opiskelijoiden puolesta. 

  • Kuinka tämä tilanne mielestäsi vaikuttaa EBS:n yhteisönä?

Uskon, että vaikeidenkin aikojen aikana on tärkeää nähdä uusia mahdollisuuksia ja ajatella positiivisesti. EBS:n yhteishenki on selvästi kasvanut alumniemme, opiskelijoidemme ja luennoitsijoidemme välillä.  

 

Organisaationa EBS arvostaa kestävää kehitystä ja yhteistyötä. Kaikki koulut Virossa on suljettu toistaiseksi, mutta siitä huolimatta opetus ja oppimistyö jatkuu etäopetuksen muodossa myös koululaisilla. EBS on lahjoittanut 8 pöytäkonetta ja 1 kannettavan tietokoneen koululaisille, joilla ei ole kotona tarvittavia välineitä etäopiskeluun. EBS:n opiskelijat ovat auttaneet keräämään suojavarusteita terveydenhuollon henkilökunnalle. Alumnimme ovat myös aktiivisesti omien yritystensä kautta mukana ratkaisemassa koronavirus-tilanteen aiheuttamia haasteita. 

 

  •   Kuinka hakuasiat järjestään EBS Helsingissä poikkeustilan aikana? 

Hakuprosessimme jatkuu suunnitellusti kevään ja kesän aikana. Toivottavasti pääsemme aloittamaan uuden lukuvuoden ja lähiopetuksen normaalisti syksyllä. Siihen asti jatkamme toimintaamme sähköisesti. Suuri osa hakuprosessiamme tehdään jo nyt verkossa, hakemus ja tarvittavat liitteet täytetään ja lähetetään meille DreamApply-portaalin kautta ja olemme myös toteuttaneet online-haastatteluja jo aiempina vuosina. Seuraamme nykyisen tilanteen kehittymistä sekä ylempien tahojen ohjeistusta, ja teemme haastattelujärjestelyt näiden perusteella. Tiedotamme hakijoitamme haastattelujärjestelyistä lähempänä seuraavaa haastattelupäivää. 

 

Epävarmassakin tilanteessa tulevaisuuden suunnittelu ja opiskelujen jatkaminen on tärkeää. Koulutus ei mene koskaan hukkaan. Ymmärrän, että toimeentulo on nyt useille haastavaa ja monet ovat menettäneet työnsä poikkeustilasta johtuen, mutta mielestäni tämä poikkeustilanne voi olla myös hyvä hetki ottaa aikaa itselle ja miettiä tulevaisuuttaan, ehkä jopa uudelleen kouluttautua. EBS tarjoaa useita kiinnostavia kursseja ja tutkinto-ohjelmia kauppatieteistä kiinnostuneille. 

 

  • Uskotko että etäopetus jää osaksi EBS Helsingin opetustarjontaa myös tulevaisuudessa? 

Olemme viime vuosina keskustelleet useasti mahdollisuudesta yhdistää luennot, luentotallenteet sekä etäluennot. Poikkeustilan myötä olemme nyt toteuttaneet etäluentoja ja päässeet seuraamaan, kuinka etäopetus meidän kursseillamme toimii. Uskon, että tämän jälkeen etäopetus ja etäluennot tulevat jollain tapaa olemaan osana kurssivalikoimaamme myös tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaisi myös entistä joustavammat opinnot opiskelijoillemme. Töiden ja opintojen yhdistäminen on entistä yleisempää ympäri maailman ja uskon, että tällainen yhdistelmä useista erilaisista opiskelumuodoista tukisi tätä suuntausta.  

 

Kuten jo aiemmin sanoin, luulen että tällainen poikkeustilanne saa meidät miettimään elämäämme uudelta kantilta. Me kaikki kohtaamme nyt haasteita, mutta meillä on myös eri tavalla aikaa pysähtyä ja miettiä mikä on meille tärkeää. Tämä on hyvä hetki lukea, ajatella ja opiskella uutta. Myös internetistä löytyy monia hyödyllisiä, ja usein myös ilmaisia, kursseja. Kun taas pääsemme normaaliarkeen käsiksi, uskon että olemme tyytyväisiä, jos olemme käyttäneet tämän ajan hyödyllisesti.