International Business Administration / Helsinki

Yksi maailman 122:sta parhaasta alan tutkinto-ohjelmasta!

Yleistä

Arvostettu tutkinto-ohjelma (EFMD-akkreditointi) on tarkoitettu talouden ja kaupan alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat hankkia tarvittavia tietoja ja taitoja työskennelläkseen kansainvälisessä yrityksessä tai julkisella sektorilla johtajana tai asiantuntijana. Se mahdollistaa jatko-opinnot maisteriohjelmassa. Koulutusohjelman suorittamalla voit erikoistua rahoitukseen ja laskentatoimeen tai markkinointiin ja viestintään sekä opit erittäin hyvät englannin kielen taidot.

Miksi valita EBS:n kansainvälisen liiketoiminnanjohtamisen koulutusohjelma?  

 • Koulutusohjelmalla on korkein kansainvälinen tunnustus eli EFMD-akkreditointi.
 • Koulutus tarjoaa laajat tiedot taloustieteestä ja liiketoiminnasta ja kehittää opiskelijan ongelmanratkaisukykyjä 
  valmentaen näin kohtaamaan työelämän yleisimpiä, johtajuuteen liittyviä haasteita.
 • Verkostoidut ihmisten kanssa soveltaessasi opittua ja toteuttaessasi unelmiasi.
 • Nykyaikaisia opetusmenetelmiä tukee pilvipohjainen verkko-oppimisympäristö Canvas, jota käytetään monissa maailman huippuyliopistoissa.
 • Toisen opintovuoden syyslukukaudella opiskelija voi opiskella haluamiaan valinnaisaineita yhdessä EBS:n 70 partneriyliopistosta EBS:llä on Viron yliopistoista kaikista laajin partneriyliopistojen verkosto, johon kuuluu monia Euroopan parhaita kauppakorkeakouluja (EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Copenhagen Business School jne.).
 • Opetus toteutetaan enimmäkseen pienissä opintoryhmissä (enintään 35 opiskelijaa) ja jokainen opiskelija saa koulutukseen liittyvää henkilökohtaista opintoneuvontaa.
 • Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Ison-Britannian vuoden yliopistoksi valitussa Lancaster School of Managementissa (The Times ja Sunday Times University of the Year 2018).

Ohjelmasta

Kaikki EBS:n opinto-ohjelmat ovat akkreditoituja Viron koulutus- ja tiedeministeriön alaisuuteen. Kandidaattitutkinto on rinnastettavissa saman alan kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon niin Suomessa, kuin muissa Euroopan Unionin maissa, sekä vastaaviin kansainvälisiin tutkintoihin. 

 

Opetussuunnitelman mukaan suoritetut kandidaattiopinnot kestävät 3 vuotta. 

Valmistuneen työprofiili

Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät yleensä markkinointi- ja rahoitusalan asiantuntijoina tai projektipäällikköinä keskisuurissa yrityksissä tai julkisen sektorin laitoksissa. Monet niistä edistävät start-up- ja teknologiayritysten kasvua globaaleilla markkinoilla. Toiset auttavat perinteisiä toimialoja vastaamaan digitalisaation ja kestävän kehityksen haasteisiin.

 

Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavissa positioissa:

 • CEO and Founder, Green Ray Media Agency
 • Business Controller, Niam
 • Partner Executive, Nike
 • Economic Affairs, United Nations
 • Senior Advisor, Trade Finance and Large Corporations, Finnvera Oyj

Kaksoistutkinto Isosta-Britanniasta

Kaikilla kansainvälisen liikkeenjohdon opiskelijoilla on mahdollisuus saada EBS:n ja Lancaster University Management Schoolin kaksoistutkinto.

 

Kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuvat opiskelevat kaksi ensimmäistä opintovuotta EBS:ssa ja kaksi seuraavaa vuotta Lancaster Universityssä Isossa-Britanniassa. Lancaster Universityn tutkintotodistus on voimassa yhdessä EBS:n tutkintotodistuksen kanssa. 

 • Ison-Britannian sanomalehdet The Times ja Sunday Times nimesivät Lancaster Universityn vuoden yliopistoksi (University of the Year 2018) ja Lancaster University Management Schoolilla (LUMS) on kaikki tärkeimmät kansainväliset akkreditoinnit (AACSB, EQUIS, AMBA).
 • LUMSin opetustyö liittyy läheisesti koulun korkeatasoiseen tutkimustoimintaan.
 • Koululla on vilkasta alumnitoimintaa ja erittäin arvostettu yliopistokampus.

 

lancaster.jpg

Opintojen rakenne

Study year overview  
I Preparing myself for a business career  
 

Semester 1: The Contemporary Organisation in Its Environment

 

You will learn about the role and functions of a contemporary organisation in its environment.

 • Courses: Business and Economic Environment, Principles of Marketing, Understanding Financial Statements, English for Management, Management and Organisational Behaviour, Learning to Learn and Work Professionally, Business Mathematics;
33 ECTS
 

Semester 2: Challenges for the 21st Century Organisations

 

You will get familiarised with the challenges faced by organisations in the 21st century.

 • Courses: Microeconomics, Macroeconomics, Principles of Finance, English for Finance, Accounting for Managerial Decisions, Legal and Ethical Aspects of Doing Business, Professional Communication Skills;

 • Internship I to become familiar with the organisation’s managerial and decision-making processes.

29 ECTS
II Developing professional knowledge and skills in my specialisation  

 

Semester 3: Core Competencies in Specialisation

 

You will develop core competencies in your chosen specialisation.

 • Core courses: Personal Finance, English for Economics, Research Design, Data Analysis for Business Decisions;

 • Finance and Accounting specialisation courses: Finance Ethics and Law, Investment Management, Financial Communication, Financial Reporting, Corporate Finance;

 • Marketing and Communication specialisation courses: Marketing Research, Consumer Behaviour, Sociology and Social Psychology, Public Relations and Media Communication.

30 ECTS
 

Semester 4: Adding Value to Specialisation

 

You will gain advanced knowledge and skills in your chosen specialisation.

 • Courses: Academic and Business Writing, Qualitative and Quantitative Research Methods, Professional Negotiations;
 • Finance and Accounting specialisation courses: Valuation of Securities, Risk Management, Seminars on Current Topics in Economics and Finance; 
  • Elective courses: Investment Management Game, Case Studies in Finance, Financial Derivatives, Auditing;
 • Marketing and Communication specialisation courses: Professional Sales, Digital Marketing, International Marketing, Service Marketing; 
  • Elective courses: Content Writing, Advertising, Branding: Case Study Method, Event Marketing, Intercultural Communication;
    
 • Internship II for solving a managerial problem that has occurred in your place of internship.
34 ECTS
III  Developing managerial competencies   
 

Semester 5:  Developing a Distinctive Set of Professional Competencies

 

During this semester most of the students go for an exchange semester abroad (Mobility Window) with the Erasmus program. You can also take electives at EBS based on the individual interests and goals.

30 ECTS
 

Semester 6: Improving Intrapreneurial Capabilities

 

You will enhance the acquired knowledge and skills in the interdisciplinary context and develop research capabilities.

 • Courses: Digital Innovation in Business, Business Simulation DYNAMA, Strategic Management and Leadership; 

 • Bachelor's thesis. 

24 ECTS

Erikoistuminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija omaksuu perustiedot liikkeenjohdosta ja taloustieteestä. Toinen ja kolmas lukuvuosi sisältävät opintoja valitusta erikoistumisalasta:   markkinointi ja viestintä tai rahoitus ja laskentatoimi. 

 

Rahoitus ja laskentatoimi

Tämä erikoistumissuunta antaa opiskelijalle rahoitusalan ja laskentatoimen perusosaamisen, joka on keskeisellä sijalla niin pienyrittäjien kuin suurempien yritysten rahoitusasiantuntijoidenkin päivittäisessä työssä. Erikoistuessaan rahoitukseen ja laskentatoimeen opiskelija kykenee työskentelemään rahoitusalalla asiantuntijatehtävissä tai hallitsemaan onnistuneesti omaa ja start-up yrityksensä taloutta.

 

Rahoituksen ja laskentatoimen erikoistumisopinnot sisältävät katsauksen:

 • start up -yritysten rahoitukseen
 • sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin
 • yritysrahoitukseen ja -verotukseen
 • Tilinpäätösten tekoon

Koulutusohjelma on CFA-instituutin tunnustama ja rahoitusalan kursseja opetetaan CFA:n ensimmäisen tason vaatimusten perusteella. Laskentatoimen kursseilla käsiteltävät aiheet ovat suurilta osin ACCA:n koeteemojen mukaisia.

 

Kuva poistettu.

Markkinointi ja viestintä

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisopinnot varustavat opiskelijat tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla he pystyvät kohdistamaan yritysten ja organisaatioiden tarjonnan siihen mitä kuluttajat arvostavat, ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Tämän erikoistumisen valinneet pystyvät valmistuttuaan osallistumaan brändien rakentamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden vaalimiseen ja tehokkaaseen brändiviestintään.

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisen valitessasi opit esimerkiksi:

 • digitaalista markkinointia ja mainonnan suunnittelua;
 • kuluttajakäyttäytymistä ja hinnoittelua;
 • kulttuurienvälistä viestintää ja liiketoimintakäytäntöjä;

Tutustu alumneihimme täältä.

Tärkeät päivämäärät
1.

Kesällä 2023 haku on käynnissä ainoastaan EBS:n Tallinnan kampuksen tutkinto-ohjelmiin.

1.

-

1.

-

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut 

 • Lukukausimaksu maksetaan lukukausittain eli puolivuosittain.
 • Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan.

 • EBS:llä opiskelevilla suomen kansalaisilla on myös mahdollisuus hakea Kelan opintotukea sekä opintolainaa.
 • EBS myöntää vuosittain 25%, 50% ja 75% alennuksia lukukausimaksuihin stipendin muodossa. Stipendi myönnetään hakemuksen sekä valintahaastattelun perusteella. Hakijaa informoidaan päätöksestä automaattisesti lukuvuoden alussa.

 

 

 

Hakuprosessin kulku

Hakuprosessi

 • Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen.
 • Hakijalle lähetetään lisäohjeita ja kutsu valintahaastatteluun sähköpostitse
 • Alkuperäiset asiakirjat vahvistetaan valintahaastattelun yhteydessä
 • Hakija osallistuu valintahaastatteluun sekä vaadittaviin tasokokeisiin
 • Haun tulos ilmoitetaan sähköpostitse kahden viikon sisällä haastatteluista
 • Lisätietoja: Alexandra Filatova (hakuvastaava) alexandra.filatova@ebshelsinki.fi

Ota yhteyttä

Valintakriteerit

 • Ylioppilastutkinto:
  Kandidaattiohjelmaan valituksi tulemiseen vaikuttaa ylioppilaskirjoitusten ja lukion päättötodistuksen englannin kielen ja matematiikan arvosanojen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, sekä mahdollisten tasokokeiden tulokset.
  • Ylioppilastutkintotodistuksen englannin kielen arvosanan ollessa alle Cum laude approbatur tulee hakijan suorittaa englannin kielen tasokoe. Lukion matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan suorittaa myös matematiikan tasokoe.  
 • Ammattikoulun perustutkinto:
  Ammattikoulututkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin ja matematiikan tasokokeet.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi):
  Liiketalouden perustutkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin tasokokeen.  
 • Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädöksien mukaisesti.

 • Vaadittavat englannin ja matematiikan taitotasot voit katsoa oheisista linkeistä englanniksi: Proof of sufficient English language level ; Assumed knowledge of Mathematics ;
  English language Entrance exam instructions