SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Peeter Lorents

Peeter Lorents

Peeter Lorents

Professor, Department of Management, PhD
+372 665 1314
Lisainfo

Peeter Lorents (PhD) on lõpetanud 1974. a Tallinna Ülikooli matemaatika eriala ja kaitsnud1981. a. füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi väitekirja Leningradi Riikliku Ülikooli (Peterburi Ülikool) Matemaatika Teaduskonnas.

Ta on olnud Riigikogu liige, töötanud haridus- ning peaministri nõunikuna.
Aastatel 2006 - 2012 on ta osalenud NATO Küberkaitsekeskuse  töös, mille eesmärgiks on NATO vastavate doktriinide väljatöötamine, ekspertnõu pakkumine küberkaitse alal ning tegeliku tehnilise küberseire tegemine.
Samuti on ta olnud mittekoosseisuline õppejõud paaris õppeasutuses.

Erialased publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteem