Vastuvõtt ülikooli

Estonian Business School on Eesti ainus eraülikool, mis on spetsialiseerunud äriõppele, koolitades nii tulevasi spetsialiste ja juhte rahvusvahelisele tööturule kui ka ettevõtjaid. EBSi haridus on tugeva teoreetilise tausta, rahvusvahelise haarde ja praktilise suunitluse tõttu hinnatud nii Eestis kui ka mujal maailmas. EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava pälvis esimesena Eestis ühe ärikoolide kõrgeima taseme tunnustuse ehk EPAS (EFMD) akrediteeringu. EBSi kampuse muudavad rahvusvaheliseks tudengid ja õppejõud kogu maailmast.

Vastuvõtt kevadsemestriks

Alates 1. oktoobrist saab esitada avaldusi SAISi keskkonnas õppekavadele Ettevõtlus ja ärijuhtimine (sessioonõpe) ja üheaastane MBA. Õppetöö algab jaanuaris.

 

1. veebruaril 2023 algab vastuvõtt 2023/2024 õppeaastaks (kõik õppekavad). Õppetöö algus augustis.

Virtuaalsed konsultatsioonid

 

Kui soovid enne EBSi kandideerimist saada rohkem infot sisseastumise kohta, siis registreeru julgelt konsultatsioonile.

 

Konsultatsioonid toimuvad kaks korda kuus.
  
Registreeru konsultatsioonile kui, kui:

 • Sul on EBSi sisseastumise kohta küsimusi;
 • Sa kahtled, kas Sinu eelnev haridustee ja/või töökogemus sobib Sinu valitud õppekavaga;
 • Oled valimas mitme õppekava vahel ning soovid rohkem infot õige valiku langetamiseks;
 • Soovid rohkem infot õppekorralduse või õpingute finantseerimise kohta.

Konsultatsioon on personaalne ja kestab 15 minutit. Konsultatsioon toimub MS Teams'i vahendusel, juhised ja lingi liitumiseks saad registreerumisel.

 

Registreeru konsultatsioonile

Olulised kuupäevad
1.

ALGAB VASTUVÕTT KEVADSEMESTRIKS

Avaldusi saab esitada SAISi keskkonnas õppekavadele Ettevõtlus ja ärijuhtimine (sessioonõpe) ja üheaastane MBA. Õppetöö algab jaanuaris.

 

1. veebruaril 2023 algab vastuvõtt 2023/2024 õppeaastaks (kõik õppekavad). Õppetöö algus augustis.

8.

AVALDUSTE TÄHTAEG 

Avalduste esitamise tähtaeg üheaastane MBA õppekavale. Vestlused toimuvad 5. ja 9. jaanuaril 2023.

 

 

Õpingute algus 14-15. jaanuaril 2023.

 

 

16.

AVALDUSTE TÄHTAEG 

Avalduste esitamise tähtaeg Ettevõtlus ja ärijuhtimine (sessioonõpe) õppekavale. Vestlused toimuvad 19. jaanuaril 2023.

 

Õpingute algus 30-31. jaanuaril 2023.

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse

 

Tutvu õppekavadega

Sisseastumistingimused

 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal.

 
  Rahvusvaheline ärijuhtimine Ettevõtlus ja Ärijuhtimine Ettevõtlus Digitaalajastul
Sisseastumiseks vajalikud riigieksamid

matemaatika riigieksam:

kitsas - 40 punkti

lai - 30 punkti

 

inglise keele riigieksam:

70 punkti

 

sisseastumisvestlus inglise keeles

eesti keele riigieksam:

30 punkti

 

 

inglise keele riigieksam:

50 punkti

 

sisseastumisvestlus eesti keeles

inglise keele riigieksam:

70 punkti

 

 

sisseastumisvestlus inglise keeles

 

 

 

Õppekeel inglise keel eesti keel inglise keel
Nominaalne õppeaeg

3 aastat päevaõppes

ja sessioonõppes (Helsinki)

3 aastat päevaõppes;
3,5 aastat sessioonõppes 

3 aastat päevaõppes

Õpingute algus

August 2022

Veebruar ja august 2022 (sessioonõpe)

August 2022 (päevaõpe)

 

August 2022

 

Kontakttundide toimumise ajad

Päevaõppes Tallinnas:

E-R 8.30-17.15

tunniplaani alusel

 

Sessioonõppes Helsingis:

Igal teisel nädalal

N-L 9.00-17.15

 

Päevaõppes:

E-R 8.30-17.15

tunniplaani alusel

 

Sessioonõppes:

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45

Päevaõppes:

E-R 8.30-17.15

tunniplaani alusel

 

 

Spetsialiseerumissuunad

Päeva kui ka sessioonõppes:

Turundus ja kommunikatsioon 

Rahandus ja majandusarvestus 

 

 

 

 

 

Päevaõppes:

Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

 

Sessioonõppes moodul ei ole kohustuslik, aineid on võimalik õppida valikainetena.  

 

 

36 EAP mahus valikaineid EBSis

või välisülikoolis

 

 

 

 

 

Esita avaldus

Kandideerimine algab

1. veebruaril 2023:

 

Kandideeri
 

 

 

 

 

 

Kandideerimine algab

1. oktoobril 2022:

 

Sessioonõpe

 

 

Kandideerimine algab

1. veebruaril 2023:

Päevaõpe

Kandideerimine algab

1. veebruaril 2023:

 

Kandideeri

 

 

 

 

 

 

 

       

Sisseastumisvestlus

Sisseastumisvestlus on õppekavakeeles toimuv grupivestlus eesmärgiga saada omavahel rohkem tuttavaks. EBSi õppehoones toimuval vestlusel on võimalus üliõpilaskandidaatidel ja EBSi esindajatel omavahel kohtuda. Pooletunnisel vestlusel osaleb kuni 4 üliõpilaskandidaati, EBSi esindab vestlusel kuni 4 inimest, nende hulgas on nii üliõpilasi kui õppejõude, vahel ka vilistlasi.

 

Vestlust hinnatakse 12 palli süsteemis, kus 12 on maksimaalne ning 6 minimaalne positiivne tulemus. Võrdsete osakaaludega hinnatakse motivatsiooni, arutlusoskust ning ambitsiooni. Vestluse käigus saate vastused oma küsimustele ning tutvustame ka EBSis võimalusi.

 

Igalt üliõpilaskandidaadilt oodatakse lühitutvustus (1,5 minutit) teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine mul täita oma unistusi?“.

Lühitutvustus võiks sisaldada infot varasema hariduskäigu, saavutuste ja tuleviku ambitsioonide kohta. 

 

Vestlusel võib osaleda nii pea, kui avalduste vastu võtmine algab (jaanuaris). Vestluse edukal läbimisel saab üliõpilaskandidaat tingimusliku vastuvõtuotsuse ning lõplik vastuvõtuotsus edastatakse pärast riigieksamitulemuste avaldamist.

Sisseastumiseksamid

Neil, kellel ei ole tehtud nõutud riigieksameid tehtud või on tulemus alla lävendi, on võimalik sisseastumiseksamid sooritada ka EBSis kohapeal. Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlusele järgneval päeval ja läbi Canvase online keskkonna. Juhised ja ligipääs keskkonda saadetakse hiljemalt 1 päev enne eksami toimumist.

 

Sisseastumiseksam Kirjeldus Toimumisaeg Lävend

Inglise keel

Tutvu eksami juhistega siin.

Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa on komplekseksam, mis koosneb erinevatest grammatikaülesannetest, kuulamis- ja lugemisülesannetest ning esseest. 

 

Inglise keele suulise osa hindamine toimub kas sisseastumisvestluse sisseastumisvestlusega samal päeval. 20-minutilise vestluse jooksul hindavad keeleõppejõud kandidaadi inglise keele taset,

 

Kirjalik:

18.03.2022, 17:00-19:00

03.06.2022, 17:00-19:00

08.07.2022, 17:00-19:00

 

Suuline (vastavalt ajakavale):

17.03.2022

02.06.2022

07.07.2022

Inglise keele sisseastumiseksamil võetakse arvesse koondtulemus kirjalikust ja suulisest sisseastumiseksamist. 

Maksimaalne punktide arv on 100 punkti.

 

Positiivseks tulemuseks loetakse, kui sisseastumiseksamil on saadud vähemalt

eestikeelsed õppekavad 50 punkti

inglisekeelsed õppekavad 75 punkti

Matemaatika

Tutvu matemaatika sisseastumiseksami teemadega siin. Matemaatika sisseastumiseksamis on 5 ülesannet. Matemaatika sisseastumiseksam on inglise keeles.

 

18.03.2022, 15:00-16:15

03.06.2022, 15:00-16:15

08.07.2022, 15:00-16:15

 

Maksimaalne punktide arv on 10 punkti. Kokku on 5 ülesannet, iga õige lahenduskäik annab 2 punkti. Positiivseks tulemuseks loetakse, kui sisseastumiseksamil on saadud vähemalt 4 punkti.

Eesti keel

Eesti keele sisseastumiseksamil ootame kandidaadilt 500-600-sõnalist arutlevat esseed ühel etteantud teemadest (valikus on 5 teemat). Essee kirjutamiseks on aega 1 tund ja 30 minutit.

18.03.2022, 15:00-16:30

03.06.2022, 15:00-16:30

08.07.2022, 15:00-16:30

Maksimaalne punktide arv on 100 punkti. Positiivseks tulemuseks loetakse, kui sisseastumiseksamil on saadud vähemalt 30 punkti.

 

Asendustulemused

 • Üliõpilaskandidaatidel, kes on lõpetanud gümnaasiumi (keskkooli) hõbe või kuldmedaliga, arvestatakse eesti keele, matemaatika ja inglise keele sisseastumiseksamite tulemuseks maksimumpunktid. Vestlus tuleb sooritada EBSis.
 • Matemaatika riigieksami tulemuse puudumisel asendab sisseastumistingimust matemaatika koondtulemus 5. 
 • Inglise keele riigieksami tulemust asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test (vt korduma kippuvad küsimused)
 • EBSi on võimalik kandideerida järgmiste rahvusvaheliste kvalifikatsioonide alusel International Baccalaureat (IB), European Baccalureat (EB), GED (vt. korduma kippuvad küsimused)

Vastuvõtt magistriõppesse

 

Tutvu õppekavadega

Sisseastumistingimused

 

Magistriõppesse saab astuda kandidaat, kellel on kõrghariduse esimene tase (bakalaureuse- või rakenduskõrghariduseõpe) omandatud. Vastuvõtt magistriõppesse toimub eelnevalt omandatud hariduse, töökogemuse ja sisseastumisvestluse põhjal. Magistrikandidaadil tuleb sooritada ka EBSi inglise keele sisseastumiseksam ning avalduse täitmisel palume SAISi lisada manusena kaasa ka CV. 

  Üheaastane MBA Kaheaastane MBA  

Äriinnovatsioon muutuvas majanduses, MA

Eelnev haridus magistrikraadi või 240 EAP mahus läbitud bakalaureusekraadi või nendega võrdsustatud kvalifikatsioon Eelnev ärijuhtimisega mitteseotud erialal omandatud bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.  Eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.
Sisseastumisvestlus

Inglise või eesti keeles vastavalt

valitud õppegrupile

Inglise keeles Inglise keeles
EBSi inglise keele sisseastumiseksam

Jah, kandideerimise ingliskeelsesse õppegruppi

Jah

Jah

Sisseastumistingimused

Vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus. Hindame nii inimeste kui protsesside juhtimise kogemust

 

Vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus. Hindame nii inimeste kui protsesside juhtimise kogemust

Magistritöö teema kirjeldus avalduses

 

Õppekeel eesti ja inglise inglise inglise
Nominaalne õppeaeg 1 aasta 2 aastat 2 aastat
Õpingute algus

eesti keelne õppegrupp:

14-15. jaanuar 2023 - Bootcamp

20-21. jaanuar 2023 esimene õppesessioon

 

inglise keelne õppegrupp:

august 2023 - Magistri Bootcamp ja  esimene õppesessioon

august 2023 - Magistri Bootcamp
ja  esimene õppesessioon

august 2023 - Magistri Bootcamp
ja  esimene õppesessioon

Kontakttundide toimumise ajad

Igal teisel nädalal

R-L 10.00-17.15

 

 

 

Igal teisel nädalal

R-L 10.00-17.15

 

lõplik tunniplaan kujuneb vastavalt

valitud nanokraadile*

Igal teisel nädalal

N-L 10.00-17.15

 

lõplik tunniplaan kujuneb vastavalt

valitud spetsialiseerumisele*

Esita avaldus

Kandideerimine algab

1. oktoobril 2022:

 

eestikeelne

 

Kandideerimine algab

1. veebruaril 2023:

ingliskeelne

Kandideerimine algab

1. veebruaril 2023:

 

Kandideeri

 

 

 

 

 

 

Kandideerimine algab

1. veebruaril 2023:

 

Kandideeri

 

 

 

 

 

 

 

Sisseastumisvestlus

Sisseastumisvestlus on õppekavakeeles toimuv 15 minutine personaalne vestlus eesmärgiga saada omavahel rohkem tuttavaks. EBSi õppehoones toimuval vestlusel on võimalus üliõpilaskandidaadil ja EBSi esindajatel omavahel kohtuda.

 

Vestlust hinnatakse 12 palli süsteemis, kus 12 on maksimaalne ning 6 minimaalne positiivne tulemus. Võrdsete osakaaludega hinnatakse motivatsiooni, arutlusoskust ning ambitsiooni. Vestluse käigus saate vastused oma küsimustele ning tutvustame ka EBSis võimalusi. 

 

Igalt üliõpilaskandidaadilt oodatakse lühitutvustus (1,5 minutit), mis sisaldaks infot varasema karjääri, hariduskäigu, ambitsioonide ja ootuste osas. 

Inglise keele sisseastumiseksam

Inglise keele sisseastumiseksami kirjalik osa on komplekseksam, mis koosneb erinevatest grammatikaülesannetest, kuulamis- ja lugemisülesannetest. Inglise keele kirjaliku osa lahendamiseks on aega 1,5 tundi. Inglise keele suulist osa hinnatakse sisseastumisvestluse jooksul keeleõppejõu poolt. Tutvu juhistega siin.

 

Kirjalik sisseastumiseksam toimub vestlusele järgneval päeval Canvas online keskkonnas. Juhised ja ligipääsud saadetakse 1 päev enne eksami toimumist.

 

Eritingimusel kandideerimine

 

EBSi bakalaureuseõppe vilistlane

EBSi vilistlane peab osalema sisseastumisvestlusel, kuid on vabastatud inglise keele sisseastumiseksamist.

 

Nanokraad EBSi avatud ülikoolis

Üliõpilaskandidaatidel, kes on edukalt läbinud ühe nanokraadi EBSI avatud ülikoolis täies mahus (15EAP), arvestatakse inglise keele sisseastumiseksami tulemuseks maksimumpunktid. Üliõpilaskandidaadi sobivust õppekavale hindab õppekavajuht personaalse vestluse käigus. Eritingimus kehtib kaheaastase MBA õppekavale kandideerides.

Korduma kippuvad küsimused

KüsIMUS Vastus
Mis erinevus on päeva ja sessioonõppel?

EBSis saab bakalaureuseõppes õppida nii päeva- kui sessioonõppes.

 

Päevaõppes toimuvad loengud esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel. Sessioonõpe on õppevorm, kus kontaktloenguid on vähem ning rõhk on üliõpilase iseseisval tööl.

 

Õppekava maht ja õpiväljundid nii  päeva- kui sessioonõppes on samad.  Õppevormi valides tasub Sul mõelda, kas soovid teadmisi eelkõige auditooriumis omandada või oled pigem iseseisev õppija. 

 

Magistriõppes toimuvad loengud EBSis igal teisel nädalal, mis annab võimaluse alustada või jätkata õpingutega töötamise kõrvalt.  

 

Millal toimuvad EBSi sisseastumisvestlused?

Õppekavadele, kus saa õpingutega alustada kevadsemestril 2023 saab avaldusi esitada alates 1. oktoober 2022.

 

Kõikidele õppekavadele saab avaldusi esitada alates 1. veebruar 2023.

 

Avalduste esitamise tähtajad ja sisseastumisvestluste ajakava:

 

Õppetöö algus kevadesemestril:

Kõik õppekavad, õppetöö algus sügissemestril:

 • Avalduste esitamine 13. märtsini 2023, sisseastumisvestlus toimub 16. märtsil 2023,
 • Avalduste esitamine 29. maini 2023, sisseastumisvestlus toimub 1. juunini 2023,
 • Avalduste esitamine 3.juulini 2023, sisseastumisvestlus toimub 6. juulil 2023 (bakalaureuseõpe)
 • Avalduste esitamine 10. juuli 2022, sisseastumisvestlus  toimub 13. juulil 2023 (magistriõpe)
Milline on võimalik vastuvõtuotsus?

Pärast sisseastumisvestlust edastatakse üliõpilastkandidaadile üks järgmistest otsustest:

 • vastu võtta – üliõpilaskandidaadile pakutakse EBSis õppekohta;
 • tingimuslikult vastu võtta – üliõpilaskandidaadil on üks või mitu vastuvõtutingimus(t) täitmata; üliõpilaskandidaadile pakutakse EBSis õppekohta, kui kõik vastuvõtutingimused on täidetud;
 • mitte vastu võtta – üliõpilaskandidaadi vastuvõtuotsus on negatiivne ning talle ei pakuta EBSis õppekohta;
 • ootenimekirja – üliõpilakandidaat jäetakse ootenimekirja ning tema otsus vaadakse uuesti üle enne vastuvõtuperioodi lõppu. 
Millal saan teada vastuvõtuvestluse tulemuse? Üliõpilaskandidaate teavitatakse vastuvõtuotsusest hiljemalt 7 päeva jooksul pärast sisseastumisvestluse toimumist. 
Millal toimuvad EBSi sisseastumiseksamid?

EBSi kirjalik sisseastumiseksam toimub vestlusele järgneval päeval vastavalt ajakavale.

EBSi suuline sisseastumiseksam toimub vestlusega samal päeval vastavalt ajakavale.

Mitu avaldust saan korraga esitada? Avaldusi saab korraga esitada kuni kahele õppekavale.
Mitu korda võin kandideerida samale õppekavale? Sisseastumisvestlust ja -eksamit valitud õppekavale on üliõpilaskandidaadil võimalik sooritada samal sisseastumisperioodil üks kord, kui ei ole määratud teisiti.
Milline rahvusvaheliselt tunnustatud keeletest asendab inglise keele riigieksami tulemust?

Inglise keelsetele õppekavadele asendab sisseastumistingimust rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis rahvusvahelise ärijuhtimise erialale kandideerides vähemalt B2 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 87
 • IELTS (International English Language Testing Service) vähemalt 5.5 kõik osaoskused 
 • Cambridge test - FCE (sobivad ka CAE ja CPE tase)

Eesti keelsetele õppekavadele kandideerides asendab inglise keele riigieksamit rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B1 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 78
 • IELTS (International English Language Testing Service) vähemalt 5.0 kõik osaoskused
 • Cambridge test – vähemalt PET (sobivad ka FCE, CAE, CPE tase)

Keeletesti koopia saad üles laadida SAIS keskkonda lisadokumentide alla. 

Milliste rahvusvaheliste kvalifikatsioonidega saan kandideerida EBSi bakalaureuseõppesse?

International Baccalaureat (IB):

 

Originaaltulemused peab IB (ibo.org) otse saatma EBSi üliõpilaskandidaadi palvel.

 • Lisainfo: https://www.ibo.org/
 • Minimaalne soorituste punktisumma on 24 punkti ja CAS ainekursus on sooritatud.
 • Kõrgtaseme ainekursuste (HL) punktisumma on vähemalt 12 ja standartaseme ainekursuste(SL) punktisumma on vähemalt 9.
 • Mathematics SL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga ja Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • Eesti keeles tuleb sooritada sisseastumiseksam EBSis, kui ei ole eraldi võetud eesti keele kursust IB õpingute jooksul.
 • IB diplomiga kandideerides saab asendada inglise keele sisseastumistingimust, kui inglise keele sooritus on minimaalselt 5 punkti 7st.

European Baccalureat (EB):

GED:

Mida peab silmas pidama, kui eelnev haridus on omandatud välisriigis?

Välisriigi haridust tõendava dokumendi korral on nõutav Eesti ENIC/NARIC keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnang ja soovitus. Dokumentide hindamine võib võtta kuni 1 kuu. Rohkem informatiooni ENIC/NARIC keskuse kohta on võimalik leida SIIT.

 

Hinnangu päringu saadab EBS ENIC/NARIC keskussesse.

Kuhu saan tuua oma haridusdokumendid paberkandjal?

Palume tuua haridusdokumentide originaalid vestluspäeval EBSi õppeosakonda:

 

A. Lauteri 3, Tallinn
Ruum 103

Tel 665 1320, 665 1319 
Oleme avatud E-R kell 9.00–17.30

Milliseid stipendiume pakub EBS sisseastujale?

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumite määramine - bakalaureuseõpe:

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ja silmaringi ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks.
 •  

Stipendiumite määramine - magistriõpe:

 

MBA õppekava

 

Stipendiumile kandideerimine:

 • Stipendiumile kandideerimiseks on vaja lahendada loovülesanne, milleks on kaasuse ehk "case'i" lahendamine. Loovülesande lahendamine eeldab analüüsivõime ja juhtimispädevuste demonstreerimist. Lahendus tuleb kirjutada inglise keeles.
 • Kaasuse sisu leiad SIIT.
 • Loovülesande lahenduse pikkus on maksimaalselt kuni 1 A4.
 • Kandideerimiseks tuleb see edastada vastuvott@ebs.ee hiljemalt 1. augustiks.

Stipendiumi määramine:

 • Stipendiumi määramisel võetakse arvesse ka sisseastumisavaldusel ja -vestlusel väljendatud õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 5. augustiks.

 

Äriinnovatsioon muutuvas majanduses, MA õppekava

 

Stipendiumile kandideerimine:

 • Stipendiumile kandideerimiseks on vaja esitada magistritöö kavand inglise keeles.
 • Magistritöö kavandi pikkus on maksimaalselt kuni 1 A4.
 • Magistritöö kavand peab sisaldama:
  • Research object of the final thesis (Research object is an organisation, process or system you are going to study, e.g. the second pillar of the Estonian pension system, or start-up enterprises in Estonia)
  • Purpose of the final thesis (What is the intended gain?)
  • Research questions
  • Research design (Data, method of collecting data and method of analysing data)
  • Main list of literature
 • Kandideerimiseks tuleb see edastada vastuvott@ebs.ee hiljemalt 1. augustiks.

Stipendiumi määramine:

 • Stipendiumi määramisel võetakse arvesse ka sisseastumisavaldusel ja -vestlusel väljendatud õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ning arutlusoskust. 
 • Stipendiumi määramisel arvestatakse esitatud magistritöö kavandit.
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 5. augustiks.

 

EBSi vilistlastel on lisaks võimalik kandideerida vilistlasstipendiumile. Bakalaureuseõppe soodustust saavad EBSi Gümnaasiumi hea või väga hea õppeedukusega läbinud vilistlased ning magistriõppe soodustust vastavalt väga hea tulemusega EBSi bakalaureuseõppe lõpetanud vilistlased.

 

Lisaks on EBSi tudengitel võimalik saada õpingute jooksul stipendiumeid aktiivsuse eest (õpilasesindus) ja hea õpitulemuste eest (eduka õppuri stipendium).

 1. Kui suur on õppemaks?

Õppemaks oleneb sellest, millises vormis ja millisel õppekaval õpitakse. 

 

Bakalaureuseõppe info leiad siit.

Magistiõppekavade info leiad siit.

 

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. 

 

Õppemaksu on võimalik tasuda ka mitmes osas.

Mis on õppeinvesteering?

EBS koostöös Inbankiga on õppeinvesteeringu näol loonud tudengitele tasuda oma õpingute eest osamaksete kaupa. Õppeinvesteering toimib põhimõttel, et pank kannab tudengi eest raha koolile ja tudeng teeb pangale igakuiseid makseid. Osamaksetega tasumise lepingut on võimalik sõlmida EBSi õppeosakonnas, käendajaid selleks pole vaja muretseda. Lepingut saab sõlmida algava semestri õppemaksu summale 100% ulatuses, aga mitte vähem kui 300 €/semester. Tagasimakse perioodiks on 60 kuud ja intressimääraks 6% võlgnevuse jäägilt.

 

Õppeinvesteeringu tingimused 
•    Summa: kuni 100% õppemaksust, aga mitte vähem kui 300 eurot semestris
•    Tagasimakse periood: kuni 60 kuud
•    Intressimäär: 6% krediidi jäägilt
•    Lepingutasu: 15 eurot

 

Kes kvalifitseerub õppeinvesteeringut taotlema? 
•    Eesti Vabariigi kodanik või pikaaegse elamisloa omanik
•    Vanus vähemalt 18 a. 
•    Sinu eelnev maksekäitumine on korrektne
•    Arvelduskonto olemasolu Eestis tegutsevas pangas

 

Rohkem infot leiad siit.

Mis on mobiilsusaken?

Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business School, Kedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt).  Meie põhilised partnerid on Euroopas, kuid õppima saab minna ka Austraaliasse, Gruusiasse, Lõuna-Aafrikasse, Lõuna-Koreasse, Mehhikosse, Venemaale, Hiina, Jaapanisse ja Kanadasse.

 

EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 

Kas peab õppima täiskoormusel või võib ka osakoormusel?

Nii päeva- kui sessioonõppes saab õppida nii täiskoormusel, kui ka osakoormusel. 

 

Kui täiskoormusel ei ole võimalik õppida, siis semestrite lõikes saab õppida ka osakoormusel. Selleks tuleks enne semestri algust leppida kokku konsultatsiooni aeg oma õppekonsultandiga. Koos koostate endale personaalplaani, mille alusel asute aineid läbima.

 

Täiskoormusel õppides tuleb Sul ühes semestris läbida õppekavast 75-100% ja osakoormusel 50%-75%. Õpingute maht on Sinu enda valik. Kui õppida osakoormusel, siis sinu nominaalaeg pikeneb.

Kas sessioonõppes annab õppida ka täiskoormusel?

Sessioonõppes on õppekava maht sama, mis päevaõppes, kuid rõhk on iseseisval õppimisel.

 

Isegi, kui loengud toimuvad iga nädal või iga teine nädal on õppekava 75-100% järgides tegemist täiskoormusega.

Kas EBSil on ühiselamu?

EBSil ei ole oma ühiselamut, mistõttu meie tudengid rendivad tavaliselt korterit kesklinnas.

 

Vaata järgmiseid võimalusi elukoha otsinguil: