SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Kahden vuoden MBA-tutkinto

MBA in Management -tutkinto erikoistumismoduuleilla 2-vuoden ohjelma 

Tarjoamamme innovatiivinen MBA-ohjelma kouluttaa/kehittää johtajia jotka inspiroivat ja innostavat jatkuvaan kehitykseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Opetustapamme ja opetuksen painopisteet mahdollistavat mukaansatempaavan kokemuksen ja poikkeuksellisen koulutuksen. 

 • Rakenna vahva perusta liiketoiminnan avainalueilla.
 • Opi ja kasva vertaistesi kanssa. 
 • Navigoi sujuvasti liikkeenjohdon uusimpien työkalujen keskellä. 
 • Hallitse nykyaikainen liiketoimintajohtaminen valitsemallasi aihealueella

Valmistu maisteriksi työelämästä tinkimättä. Voit valita tarpeistasi riippuen joko nopeamman tai hitaamman opintotahdin. 

 

Ohjelma

MBA-tutkintomme peruskurssit tarjoavat vahvan pohjan organisaation talouden ja taloudellisen suorituskyvyn arvioimiseen sekä opettavat sinut organisoimaan ja johtamaan organisaatioita. Lisäksi ne opettavat vastuullisen johtajuuden ja ihmissuhdetaitojen tärkeyttä. Vahvaa perustaa täydennät valitsemalla kaksi kuudesta tarjoamastamme erikoistumisalasta.  

 

Tarjoamamme erikoistumismoduulit, joita opettavat alojensa huippuammattilaiset, antavat sinulle valmiudet hallita liikkeenjohdon eri osa-alueita. Saat tietoa,  taitoa, työkaluja ja varmuutta, joiden avulla teet tietoon perustuvia päätöksiä haastavassa teknologiapohjaisessa liikemaailmassa. Opiskelemme tiimikeskeisesti ja perustamme oppimme tosielämän esimerkkeihin pohjautuen. 

 

 

 1. Opintovuosi  perusohjelma (60 ECTS)

2. Opintovuosi - erikoistumismoduulit (60 ECTS)

Organisational Economics & Financial Performance 

Managing the Organisation 

Responsible Leadership & Interpersonal Skills 

Capstones 

Strategic Marketing
Finance
Big Data & Data Management
Intrapreneurship & Entrepreneurship
Management in Digital Society
Public Management

   

 

 

Haku

Mikäli kiinnostuit ohjelmasta ja haluat oppia sekä antaa oman panoksesi osana EBS:n yhteisöä, olet valmis hakemaan. Olemme koonneet kaiken helppoa hakuprosessia varten tarvitsemasi tänne.

 

 

Vaatimukset soveltuvalle hakijalle

 • On suorittanut ei-liiketaloudellisen,180 opintopisteen laajuisen kandidaattitutkinnon tai vastaavan
 • On toiminut vähintään 3 vuotta johdon tai tiiminjohdon tehtävissä
 • Hallitsee englannin kielen
 • CV
 • Motivaatiokirje 

Lukukausimaksu ja maksuvaihtoehdot

Koko ohjelman lukukausi maksu on 12 300 euroa.

 • EU-kansalaiset voivat maksaa maksun lukukausittain tai jakaa sen kahteen osamaksuerään lukukautta kohden (jälkimmäisestä veloitetaan 35 euron käsittelymaksu).
 • EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaiset maksavat lukukausimaksun koko ohjelman osalta yhdessä erässä

Mikäli olet Viron kansalainen tai sinulla on maahan pysyvä oleskelulupa, voit maksaa useissa erissä hyödyntäen Study Investment-järjestelmää.

Important dates
1.

Haku lukuvuoden 2020/2021 -opintoihin aukeaa 1. joulukuuta 2019. MBA-opinnot alkavat syksyllä 2020 Tallinnassa.

24.

Viimeinen hakupäivä toukokuun haastattelupäivää varten on 24. toukokuuta 2020. 

27.

Seuraavat valintahaastattelut lukuvuodelle 2020/2021 järjestetään 27. toukokuuta 2020 Tallinnassa.  

Erikoistumismoduulit

Strategic Marketing / Stateginen markkinointi

Moduulin tavoite on valmistaa opiskelija selviämään itsenäisesti ja tuloksellisesti sekä markkinoinnin jokapäiväisissä tilanteissa että alan uusien haasteiden keskellä. Moduuli tarjoaa opiskelijalle modernin markkinoinnin ja sen monien soveltamismahdollisuuksien ajantasaisen huippuosaamisen. 

 

Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee:

 • Ymmärtämään ja arvioimaan haastavien markkinointikontekstien eettisiä ja oikeudellisia näkökulmia;
 • Löytämään, analysoimaan ja tulkitsemaan tietoja tehdäkseen kulloiseenkin tilanteeseen pohjautuvia päätöksiä haastavissa markkinoinnillisissa ja liiketaloudellisissa tilanteissa;
 • Soveltamaan kriittisesti laajaa ja perusteellista tietämystään vanhoista ja uusista markkinointiteorioista, konsepteista ja käytännön periaatteista;
 • Suunnittelemaan ja soveltamaan sekä pitkä- että lyhytaikaisia markkinointistrategioita ja taktisia suunnitelmia;
 • Ilmaisemaan selkeästi monimutkaisia markkinointi-ideoita ja esittelemään vakuuttavasti markkinointiratkaisuja erilaisissa tilanteissa.

Data Management / Tiedonhallinta

Organisaatiolle arvokkaiden tietojen maksimaalinen hyödyntäminen edellyttää niiden huolellista halintaa. Moduulin tavoite on käsitellä tiedonhallinnan periaatteita, käytänteitä ja teknologioita sekä antaa tarvittavat taidot organisaation tietojen analysoimiseksi, jotta organisaatiossa voidaan kehitellä arvoa säilyttävät ja sitä lisäävät lähestymistavat.

 

Tämän moduulin suoritettuaan opiskelijalla on: 

 • tiedonhallinnan ja tietojen analysoinnin ymmärrys ja tietotaito;
 • ymmärrys organisaation tietojen arvosta ja olemuksesta, laadukkaiden tietojen keräämiseksi tarpeellisista yksityiskohtaisista periaatteista ja käytännöistä sekä kyky tarkastella ja valmistella tietoja liiketaloudellisen analyysin toteuttamiseksi;
 • kyky koota ja käyttää erilaisia tietoja sekä niiden visualisointiin tarkoitettuja välineitä organisaatiossa nouseviin kysymyksiin vastaamiseksi.

Management in Digital Era / Digiajan johtajuus

Moduulin tavoite on perehdyttää opiskelija siihen, kuinka organisaatiot käyttävät, hallinnoivat ja soveltavat digitaalista teknologiaa tuloksellisuuden lisäämiseen nykyajan digitaalisessa liike-elämässä välttäen samalla digitaalisten muutosten ja innovaation tuomia riskejä.

 

Moduulin läpäistyään opiskelija osoittaa luotettavaa tietotaitoa digitalisoinnissa, muutosjohtamisessa, teknologiajohtamisessa ja liiketoiminta-analytiikassa:

 • ymmärtää digitaalisten innovaatioiden organisaatiollisia ja sosiaalisia näkökulmia sekä ihmisten, liiketoimintaprosessien ja digitaalisten teknologioiden haastavia yhteisvaikutuksia organisaatioissa;
 • hallinnoi, kehittää ja soveltaa digitaalisia teknologioita, palveluita ja infrastruktuuria;
 • osoittaa tulevansa toimeen digitalisoinnin haastavuuden kanssa tekemällä tietoisia ja oikea-aikaisia päätöksiä.

Intrapreneurship & Entrepreneurship / Yrittäjyys ja yrittäjämäinen ajattelutapa

Moduulin tavoite on valmistaa opiskelija yrityksen tai startupin perustamiseen todellisessa liiketoimintaympäristössä. Opiskelijoita ja työryhmiä ohjataan ideoiden, konseptuaalisuuden ja markkinointietappien kautta liiketoiminnan edistämisen ja innovaatiojohtamisen metodeja ja välineitä soveltaen. 

 

Moduulin läpäistyään opiskelija:

 • Osaa perustaa yrityksen ja / tai startupin markkinoiden mahdollisuudet tunnistaen ja sopivaa liiketoimintamallia soveltaen; 
 • ymmärtää taloudellisen suunnittelun, rahoittamisen ja oikeudellisen viitekehyksen näkökulmia;
 •  osaa analysoida ja soveltaa kohdemarkkinoille suunniteltujen tuotteiden ja palveluiden innovaatiostrategioita ja arvolupauksia.

Financial Value for Public and Private Companies / Taloudellinen arvo julkisille ja yksityisille yrityksille

Moduulin tarkoituksena on valmistaa opiskelijoita kilpailemaan globaaleilla markkinoilla, jotka luovat, hallinnoivat ja ylläpitävät yritysarvoa.

 

Moduulin läpäistyään opiskelija osaa:

 • määrittää, soveltaa ja arvioida pitkäaikaisia rahoitusstrategioita, jotka luovat arvoa kaikille kiinnostuneille sidosryhmille;
 • arvioida yrityksen taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden strategioita sekä suositella ja tehdä päätöksiä, jotka tasapainottavat voittojen ja riskien suhdetta;
 • analysoida yritysten yhdistymismahdollisuuksia, arvioida tuloa lisääviä ja riskejä vähentäviä taloudellisia työkaluja sekä suositella konkreettisia, ajanmukaiseen talousinvestoinnin periatteisiin pohjautuvia mahdollisuuksia  yrityksen salkun korjaamiseksi;
 • toteuttaa sisäisiä kirjanpidon tarkastuksia tuloskatsausten esittämiseksi valvontaelimille sekä osallistua atiivisesti ulkoisiin, liiketoiminnallisia päätöksiä ja niiden arvoa parantavien tuloksia yhdistäviin konsultaatiotoimiin;
 • ottaa vastuun osasto- tai kokonaisvaltaisesta johtamisesta sekä vastata taloudellisesta tuloksesta ja investoidun pääoman tuotosta.
   
Module Module name and subject ECTS Head of module / Responsible lecturer

FALL SEMESTER

2019/2020

1    
  Organisational Economics & Financial Performance  15  
 

Managerial Economics

In order to effectively manage a business your business decisions have to be informed, confident and based on strong economic data. By applying problem-based approach with real life cases we shall provide a solid understanding of the operation of markets and macro-economic environment, so that you can gain a thorough understanding of your market and manage to design and analyse your strategies accordingly.

3 Meelis Kitsing
 

Financial and Managerial Accounting

The course will give experience of solving practical problems on the areas of short- and long-term decision making, cost-volume-profit analyses, pricing and budgetary planning. It will guide you and give you practical experience how to read and analyse financial statements and make decisions based on the analyses.

6 Urmas Kaarlep
 

Corporate Finance

This course gives you the tools to make corporate investment decisions, analyse the relationship between risk and return, and effectively manage capital structure - all within the modern financial and economic market environment. Students will attain a thorough understanding of firm level financial management, including effective capital raising, corporate compensation matters, and general governance concerns.

6 John P. Broussard
II Managing the Organization 15  
 

Strategic Management and Innovation

In this course you will master art of strategic thinking by obtaining skills to think differently, utilizing new business networks, and consistently developing an ability to innovate strategically. Course will explore the rapidly evolving world of business strategy by focusing on ever growing importance of user experience, design, and innovation in creating and modifying competitive advantage. 

6 Marko Rillo
 

Managing People and Organisations

All individuals have an intuitive understanding of how organizations work, but this understanding could differ substantially depending on the specific perspective of organization theory applied. Although organization theory could be characterized as a systematic and methodical approach to knowledge creation, one needs to recognize that in reality there are multiple organization theories which emphasize different descriptions of reality and thus, different practices. This course concentrates on explaining the origin, existence, functionality, and the transformation of organizations as complex systems. By doing so, we see how organization theory is influencing organizational practice including managing people and organizational processes. That is this course aims to answer the questions: How to organize? 

6 Mike Franz Wahl
 

Operations Management

This course provides a general introduction to operations management with a focus on industry-leading technology-based solutions. We will cover management skills such as Lean, Six Sigma, and Business Process Management and how businesses are leveraging the latest technologies in business operations in both production and service-based operations. Covered topics on operational applications such as enterprise resources planning, business intelligence, supply chain management, and business process management, provide the students with the tools to navigate a 21st-century business.

 

3 Sami Soinio

 

SRING

 SEMESTER

2019/2020

1    
  Responsible Leadership & Interpersonal Skills 15  
 

Leadership and Ethics

This course will challenge you to think critically about leaders, sources of authority for decision-making, and the challenges and opportunities involved in shaping organizational culture and motivating people. Course will provide analytical frameworks to explore ethical decisions and strategies, discover diversity of viewpoints and approaches, and map cognitive perils that affect ethical leadership.

3 Jukka Mäkinen
 

Project Management

This course helps to develop the necessary competencies to prepare, manage and evaluate projects with specific aims and helps to understand the issues related to efficient project team management. Participants are introduced with project management theories and data visualization tools.  By applying project management principles into practice and solving real-life problems relevant in project context in teams, the process guides learners into finding an individual approach to preparing and running a project as a project manager, and the team leader.

3 Marge Täks
 

Emerging Technologies for Business

The course examines technology as a crucial aspect of business operations and is divided into two parts. The first part focuses on technology projects and investment planning, which includes analysis of financial returns of such projects and their impact on business productivity and the bottom line. The second part of the course focuses on unearthing the connections between technology and product design, development, their strategic management and deployment; marketing and positioning within the external environment. The course enables the student to understand the disruptive yet transformative impact of information technology (IT) on an organization’s overall objectives. Course participants will learn how to integrate IT as a key driver for business process change and continuous improvements. Participants will develop an in-depth understanding of how technology can have a push-effect on an organization’s processes and of the factors, such as organizational desire for change, and corporate culture, that must be in sync to facilitate such an effect, as well as the strategic role that IT leaders must play across functions to effectuate this change. 

3 Andrew Sai
 

Marketing and Sales

The course equips students with up to date frameworks and fundamental tools necessary for designing, implementing and managing a successful marketing strategy and sales process. It is a dynamic course that looks at marketing and sales in a constantly evolving context, teaching participants how to stay informed, adapt to changes and work strategically. 

The focus of the course is on a customer orientation, customer journey, branding, market segmentation and positioning, measurement and the marketing mix variables of product, price and distribution. Students acquire the skills for creating, communicating, and delivering value to customers with customized products and services. Sales will be looked at as an integrated aspect of this process.

Consolidating the knowledge in the area of marketing and sales helps students to stay on top of changing marketing dynamics and promotes a mindset that encourages to look at challenges as opportunities. As a result the graduates will be able to develop and execute solid marketing and sales strategies that drive brand success.

3 Katri Kerem

 

III

CONCENTRATIONS

Choose 2 concentrations to complete the studies! 

60  
IV Graduation Capstones  15  

 

Speciality Labs

3

 

 

Management Game

3

 

 

Theoretical Quiz

3

 

 

Case Study

3