International Business Administration MA

Kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää kokonaisvaltainen liiketalouden osaaminen erikoisalaosaamiseen. Näkemyksemme mukaan liiketoimintojen syvällinen tuntemus antaa valmistuneelle paremmat valmiudet työskennellä johtajan tai asiantuntijan tehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaneet ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita. He kykenevät käsittelemään strategisia liiketoimintakysymyksiä yrityksen eri toimintatasoilla.

 

 

Liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmassa on mahdollista opiskella seuraavasti:

EBS Tallinnassa

Intensiivijakso-opetusta:

2 täyspitkää opetuspäivää joka toinen viikko. 

Erikoistumisopinnot: markkinointi; rahoitus ja laskentatoimi

 

Hae täällä 

EBS Helsingissä

Intensiivijakso-opetusta:

2 täyspitkää opetuspäivää joka toinen viikko.

Erikoistumisopinnot: johtaminen

 

Hae täällä!

 

Opinnot EBS:ssä

Opetusfilosofiassamme pidämme tärkeinä vuorovaikutuksellisia oppitunteja, käytännön harjoituksia ja oikeiden yritys-casejen tuomista osaksi opintoja. Muutamilla kursseilla on myös perinteistä luento-opetusta, mutta valtaosan opetustyöstä muodostavat ryhmätyöt, keskutelut ja aktiiviset tehtävät. Olennainen osa opiskelijoidemme opiskelukokemusta ovat ryhmädynamiikka ja keskinäinen vuorovaikutus. Meidän oppilaitoksemme tavoite on edesauttaa tässä kaikessa. 

 

Estonian Business School on ottanut Canvas -oppimisympäristön osaksi päivittäistä opiskelukokemusta. PC Magazine -aikakauslehti valitsi Canvasin vuonna 2017 parhaaksi oppimisympäristöksi. Canvas on moderni ja käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka takaa opiskelijoille ainutlaatuisen monikanavaisen oppimisen kokemuksen. Canvasista opiskelija löytää kaikkien kurssiensa oppimateriaalit.

 

Valtaosta ohjelman opetushenkilökunnasta on kansainvälisesti arvostettuja oman alansa asiantuntijoita, joilla on kokemusta liiketaloudesta sekä akateemisesta että käytännön näkökulmasta.

 

Myös vaihto-opiskelu maisteriopintojen aikana on mahdollista. EBS:lla on yli 60 partneriyliopistoa joista suurimmassa osassa yliopistovaihdon yhdeksi lukukaudeksi mahdollistaa Erasmus+ -ohjelma.

 

 

Ohjelman rakenne:

Vuosi 1

Syyslukukausi

 • Coaching 3 ECTS
 • Global Economics and Politics 6 ECTS
 • Managerial Decision Making and Finance 6 ECTS
 • Strategic Management 3 ECTS
 • Erikoistumisopinnot I 15 ECTS (nanotutkinto I)
 • Yhteensä: 33 ECTS

Vuosi 1

Kevätlukukausi

 • Academic Writing 3 ECTS
 • Qualitative and Quantitative Data Analysis Methods 6 ECTS
 • Research Design 6 ECTS
 • Erikoistumisopinnot II 15 ECTS (nanotutkinto II)
 • Yhteensä: 30 ECTS
  ​​​

Vuosi 2

Syyslukukausi

 • Valinnaisten opintojen moduuli / Vaihto-opinnot 27 ECTS
 • Yhteensä: 27 ECTS
   

Vuosi 2

Kevätlukukausi

 • Erikoistumismoduuli III 15 ECTS (nanotutkinto III)
 • Opinnäytetyö 15 ECTS
 • Yhteensä: 30 ECTS

Erikoistumisopinnot

 • Management & Leadership / Johtajuus (Helsingissä)
 • Finance and Accounting / Rahoitus ja laskentatoimi (Tallinnassa)
 • Marketing / Markkinointi (Tallinnassa)

 

Specialization: Management & Leadership (Helsingissä)

Tämä erikoitusmisopintokokonaisuus on suunniteltu antamaan syvällistä tietoa ja taitoa muutosjohtamiseen digiajassa. Tavoitteemme on kouluttaa johtajia, joilla on vahva visio, tarpeelliset taidot toteuttaa tämä visio ja kyky motivoida ja innostaa ihmisiä omissa organisaatioissaan.   

Yhteensä: 45 ECTS
Nanotutkinto I: Digital Ecosystems 15 ECTS
Nanotutkinto II: Leading Change as a New Constant: My Organisation as a Frontrunner 15 ECTS
Nanotutkinto III:  Leadership in Digital Era 15 ECTS

 

Specialization: Finance and Accounting (Tallinnassa)

Yhteensä: 45 ECTS

NanotutkintoI: Financial Reporting Standards Versus Managerial Reality 15 ECTS
Nanotutkinto II: Quantamentals 15 ECTS
Nanotutkinto III: Data-Based Decision-Making 15 ECTS

 

Specialization: Marketing (Tallinnassa)

Markkinoinnin erikoistumisopinnot on rakennettu kolmesta nanotutkinnosta: kuinka markkinointi toimii, kuinka viestintä toimii ja kuinka ihmiset toimivat. Tämä lähestymistapa antaa valmistuneelle valmiudet työskennellä strategisissa markkinoinnin tehtävissä. Uskomme, että yleiset liiketalouden opinnot, jotka edeltävät erikostumisopintoja ja antavat opiskelijoille tietoa ajankohtaisista globaaleista asioista, johtamisesta ja rahoituksesta, saavat EBS:stä valmistuneet markkinoinnin asiantuntijat erottumaan muista parhaalla liiketalouden kokonaisuuden ymmärtämisellään. 

Yhteensä: 45 ECTS

Nanotutkinto I: Marketing Strategy 15 ECTS
Nanotutkinto II: Communication 15 ECTS
Nanotutkinto III: Consumer Behaviour 15 ECTS

 

Oppimistavoitteet: 

1.    Yleinen liiketalouden asiantuntijuus yhdistettynä valitun erikoistumisalan perusteelliseen perehtyneisyyteen.
2.    Kyky integroida ja soveltaa kriittisesti johtamisteorioita monimutkaisissa kansainvälisissä asiayhteyksissä.
3.    Ymmärrys yhteiskunnallisista taustoista, mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä siitä, miten yksilön toiminta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.
4.    Korkea johtamisetiikka ja ammatillinen arvokkuus.
5.    Liiketalodellisten tutkimusmetodien tunteminen ja kokemus niiden soveltamisesta eri asiayhteyksissä.
6.    Erinomainen kriittisen ajattelun ja päätöksenteon kyky, joka takaa tehokkaan johtajuuden jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
7.    Taito kommunikoida vakuuttavasti erilaisten tiedotusvälineiden ja yleisöjen kanssa erilaisissa asiayhteyksissä.
8.    Proaktiivinen suhtautuminen elinikäiseen oppimiseen. 

Opiskelijaprofiili:

Ohjelma on osa 3+2 järjestelmää. Ohjelma täydentää kolmivuotisen liiketalouden, johtamisen, taloustieteen tai muun vastaavan alan kandidaatintutkinnon kaksivuotisella maisterintutkinnolla. Niiltä hakijoilta, joilla on kandidaatintutkinto muilta aloilta, voidaan ottaa huomioon aiempi työkokemus ja ei-akateeminen koulutus.

 

EBS:n tarjoamiin maisteriohjelmiin sopivat opiskelijoiksi heti kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opintojaan jatkavat ja jo työelämään siirtyneet hakijat. Valtaosalla opiskelijoistamme on monipuolinen työkokemus. Tämän myötä myös käytännön tapausten käsittelyn tunneilla oh hyvin mielenkiintoista ja ajankohtaista.  

 

Kokopäiväisen opinto-ohjelman opetus on suunniteltu siten, että opintojen aikana on mahdollista jatkaa (osa-aikaisesti) työntekoa. 

 

 

Tärkeät päivämäärät
1.

Haku lukuvuoden 2020/2021 -opintoihin aukeaa 1. joulukuuta 2019. MA-opinnot alkavat syksyllä 2020. 

4.

Viimeinen hakupäivä Helsingissä järjestettävää elokuun haastattelupäivää varten on 4. elokuuta 2020. Tallinnassa järjestettävää hakupäivää varten viimeinen hakupäivä on 31. heinäkuuta.

6.

Seuraavat valintahaastattelut lukuvuodelle 2020/2021 järjestetään 6. elokuuta 2020 Helsingissä.  Tallinnassa maisterihakijoiden haastattelut järjestetään 5. elokuuta. 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut Tallinnassa

 • Yhdessä osassa maksettuna lukuvuodelle 2020/2021: I lukukausi 3375€; II lukukausi 3100€
 • Kahdessa erässä tai useammassa osassa maksettuna lukukausimaksuun lisätään laskutuslisä 35 €
 • Yhden opintopisteen hinta on 105 € (jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan).

 

 

Lukukausimaksut Helsingissä

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu lukukaudelle 2020/2021 Helsingin toimipisteessä on:

 • Yhdessä osassa maksettuna: I lukukausi 4470€; II lukukausi 4100€
 • Kahdessa erässä tai useammassa osassa maksettuna lukukausimaksuun lisätään laskutuslisä 35 €
 • Yhden opintopisteen hinta on 145 € (jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan).

 

Stipendit

Kaikki hakijat jotka ovat saaneet hyväksyvän valintapäätöksen ja EBS:n hyväksymiskirjeen, ovat oikeutettuja hakemaan stipendejä. Stipendiä hakiessa tulee kirjoittaa virallinen hakukirje Stipendikomitealle.   

Stipendikomitea tekee päätöksensä hakijoiden aikaisemmille kokemuksille; hakijan tulee olla yrittäjyyshenkinen, hänen arvosanojensa tulee olla hyvät ja hänellä tulee olla käytännön kokemusta. 

 

Hakukirjeessä tulisi mainita: 

 • Miksi haluat opiskella EBS:ssä ja mihin ohjelmaan hait?
 • Kuinka aiot käyttää tietoa jota hankit opintojesi aikana ja minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi? 
 • Minkälaista lisäarvoa tuot opintoihisi ja luokkakeskusteluihin? 

EBS:n stipendit annetaan alennuksena lukukausimaksusta. Stipendejä myönnetään kerran vuodessa, elokuussa. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen  triin.sillaots@ebs.ee 10. heinäkuuta mennessä. 

 

*Suomalaiset opiskelijat voivat hakea Kela:n tukia opintojensa ajalle.

Hakeminen 

Hakuprosessi

 • Täytä hakemus: Dream Apply Student Admission Platform
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Englannin kielen essee valintahaastattelun yhteydessä.
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBSin toimistolle.

Valintakriteerit