International Business Administration BA / Tallinna

Yleistä

Arvostettu tutkinto-ohjelma (EFMD-akkreditointi) on tarkoitettu taloudesta ja kaupan alasta kiinnostuneille, jotka haluavat hankkia tarvittavia tietoja ja taitoja työskennelläkseen kansainvälisissä yrityksissä tai julkisella sektorilla johtajana tai asiantuntijana.

Tutkinto mahdollistaa jatko-opinnot maisteriohjelmaan sekä antaa valmiudet englanniksi työskentelyyn sekä kommunikointiin. Koulutusohjelmassa voi erikoistua rahoitukseen ja laskentatoimeen tai markkinointiin ja viestintään.

 

Hae nyt!

Miksi valita kansainvälisen liiketoiminnanjohtamisen koulutusohjelma?

 • Koulutusohjelmalla on korkein kansainvälinen tunnustus eli EFMD-akkreditointi.
 • Luennoitsijat auttavat hankkimaan laajat tiedot taloustieteestä ja liiketoiminnasta sekä löytämään ratkaisuja yleisimpiin johtamisen haasteisiin.
 • Verkostoidut ihmisten kanssa soveltaessasi opittua ja toteuttaessasi unelmiasi.
 • Nykyaikaisia opetusmenetelmiä tukee pilvipohjainen verkko-oppimisympäristö Canvas, joka on käytössä monessa maailman huippuyliopistossa.
 • Opetus toteutetaan enimmäkseen pienissä opintoryhmissä (enintään 35 opiskelijaa) ja jokainen opiskelija saa koulutukseen liittyvää henkilökohtaista opintoneuvontaa.
 • Toisen opintovuoden syyslukukaudella (liikkuvuusjaksossa) opiskelija voi opiskella haluamiaan valinnaisaineita yhdessä EBS:n 70 partneriyliopistosta tai erikoistua rahoitukseen ja taloustieteisiin tai markkinointiin ja viestintään. EBS:llä on Viron yliopistoista kaikkein suurin partneriyliopistojen verkosto, johon kuuluu monia Euroopan parhaita kauppakorkeakouluja, kuten EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, ja Copenhagen Business School.
 • Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Ison-Britannian vuoden yliopistoksi valitussa Lancaster School of Managementissa (The Times ja Sunday Times University of the Year 2018).

Valmistuneen työprofiili

 • Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät yleensä markkinointi- ja rahoitusalan asiantuntijoina ja projektipäällikköinä keskisuurissa yrityksissä tai julkisen sektorin laitoksissa. Monet niistä edistävät start-up- ja teknologiayritysten kasvua globaaleilla markkinoilla. Toiset auttavat perinteisiä toimialoja vastaamaan digitalisaation ja kestävän kehityksen haasteisiin.

Kaksoistutkinto Englannista

Kaikilla kansainvälisen liikkeenjohdon opiskelijoilla on mahdollisuus saada EBS:n ja Lancaster University Management Schoolin kaksoistutkinto.

 

Kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuvat opiskelijat opiskelevat kaksi ensimmäistä opintovuotta EBS:ssa ja kaksi seuraavaa vuotta Lancaster Universityssä Isossa-Britanniassa. Valmistumiseen vaaditaan lopputyön puolustaminen. Ulkomaisen yliopiston tutkintotodistus on voimassa EBS:n tutkintotodistuksen kanssa.

 • Ison-Britannian sanomalehdet The Times ja Sunday Times nimesivät Lancaster Universityn vuoden yliopistoksi (University of the Year 2018) ja Lancaster University Management Schoolilla (LUMS) on kaikki tärkeimmät kansainväliset akkreditoinnit (AACSB, EQUIS, AMBA).
 • LUMSin opetustyö liittyy läheisesti koulun korkeatasoiseen tutkimustoimintaan.
 • Koululla on vilkasta alumnitoimintaa ja erittäin arvostettu yliopistokampus.

lancaster.jpg

Erikoistuminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija omaksuu perustiedot liikkeenjohdosta ja taloustieteestä. Toinen ja kolmas lukuvuosi sisältävät opintoja valitusta erikoistumisalasta:   markkinointi ja viestintä tai rahoitus ja laskentatoimi. 

 

Rahoitus ja laskentatoimi

Tämä erikoistumissuunta antaa opiskelijalle rahoitusalan perusosaamisen, joka on erittäin tärkeää kaikille pienyrittäjille sekä suurempien yritysten rahoitusasiantuntijoille. Erikoistumisopinnot sisältävät kattavan katsauksen henkilökohtaiseen ja start up -yritysten rahoitukseen, sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin sekä yritysrahoitukseen ja -verotukseen  

 

Rahoituksen ja laskentatoimen erikoistumisopinnot sisältävät katsauksen:

 • henkilökohtaiseen ja start up -yritysten rahoitukseen
 • sijoitusten hallintaan ja riskianalyyseihin
 • yritysrahoitukseen ja -verotukseen
 • Tilinpäätösten tekoon

Koulutusohjelma on CFA Instituutin tunnustama ja rahoitusalan kursseja opetetaan CFA:n ensimmäisen tason vaatimusten perusteella. Laskentatoimen kursseilla käsiteltävät aiheet ovat suurilta osin ACCA:n koeteemojen mukaisia.

 

cfa.jpg

Markkinointi ja viestintä

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisopinnot varustavat opiskelijat tiedoilla ja taidoilla, joiden avulla he pystyvät kohdistamaan yritysten ja organisaatioiden tarjonnan siihen mitä kuluttajat arvostavat ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Tämän erikoistumisen valinneet pystyvät valmistuttuaan osallistumaan brändien rakentamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden vaalimiseen ja tehokkaaseen brändiviestintään.

 

Markkinoinnin ja viestinnän erikoistumisen valitessasi opit esimerkiksi:

 • digitaalista markkinointia ja mainonnan suunnittelua;
 • kuluttajakäyttäytymistä ja hinnoittelua;
 • kulttuurienvälistä viestintää ja liiketoimintakäytäntöjä.

Tärkeät päivämäärät
1.

Haku lukuvuodelle 2023/2024 alkaa! Lue lisää TÄÄLTÄ.

1.

Haku lukuvuodelle 2023/2024 alkaa! Lue lisää TÄÄLTÄ.

 

 

1.

Haku lukuvuodelle 2023/2024 alkaa! Lue lisää TÄÄLTÄ.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu maksetaan lukukausittain eli puolivuosittain. Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan. 

Päiväopinnot

 • Lukukausimaksut: 2805€ / syyslukukausi; 2992€ / kevätlukukausi
 • Yhden opintopisteen hinta on 110€ mikäli opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti

Stipendit

 • EBS myöntää stipendejä lukukausimaksuihin, jotka voivat olla suuruudeltaan 25%, 50% tai 75%. Stipendi myönnetään hakemuksen sekä valintahaastattelun perusteella. Opiskelijaa informoidaan stipendin saamisesta automaattisesti.

 

 

 

 

 

Hakuprosessi 

Hakuprosessi

 • Hae Dream Applyn kautta
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Tarvittaessa voit suorittaa EBS:n sisäänpääsykokeet.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBS:n toimistolle.

 

Ota yhteyttä EBS Tallinnaan

Liina Reimann
E-mail: liina.reimann@ebs.ee

Puhelin: +372 665 1340

Valintakriteerit

 • Ylioppilastutkinto:
  Kandidaattiohjelmaan valituksi tulemiseen vaikuttaa ylioppilaskirjoitusten ja lukion päättötodistuksen englannin kielen ja matematiikan arvosanojen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, sekä mahdollisten tasokokeiden tulokset.
  Ylioppilastutkintotodistuksen englannin kielen arvosanan ollessa alle Cum laude approbatur tulee hakijan suorittaa englannin kielen tasokoe. Lukion matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan suorittaa myös matematiikan tasokoe.        
 • Ammattikoulun perustutkinto:
  Ammattikoulututkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin ja matematiikan tasokokeet.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi):
  Liiketalouden perustutkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin tasokokeen.  

Valinta tapahtuu EBS:n virallisten säädöksien mukaisesti.