EBS Gümnaasium lennutab oma õpilasi kõrgele

high
2021. aasta gümnaasiumi tegevusnäitajate aruanne näitab, et EBS Gümnaasiumi panus õpilaste akadeemiliste tulemuste saavutamisel on olnud märkimisväärselt kõrgel tasemel.

Alates 2016. aastast kuulub gümnaasiumite tegevusnäitajate nimekirja gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse. Näitaja iseloomustab õppetöö tõhusust ning seda hinnatakse matemaatikas ja eesti keeles. Sarnaselt riigieksamite keskmiste tulemustega leitakse gümnaasiumi panus igal õppeaastal lõpetanud lennu kohta.

 

2021 EBS Gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse eesti keeles

2021 EBS Gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse kitsas matemaatikas

2021 EBS Gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse laias matemaatikas

Toome siia kõrvale ka 2021.a.  riigieksamite tulemused:

Matemaatika:

EBS Gümnaasium 72,7 p

Eesti keskmine 47,4 p

 

Eesti keel: 

EBS Gümnaasium 63,1 p

Eesti keskmine 60,3 p

 

Eesti keel teise keelena: 

EBS Gümnaasium  80,3 p

Eesti keskmine 63,5 p

 

Inglise keel:

EBS Gümnaasium  98,1 p

Eesti keskmine 69,4 p

 

Kooli panus õpilase arengusse annab kooli kohta kindlasti adekvaatsemat informatsiooni, kui ükskõik milline meedia poolt koostatud riigieksami tulemuste edetabel. Koolid, kes võtavad vastu peamiselt viielisi, peavadki riigieksamitel saavutama maksimumtulemused. Oleks ju ebaloogiline, et lõpetajate tase oleks siis alla maksimumi. Ehkki EBS Gümnaasium ei võta vastu ainult viielisi, olid edetabelite kohad ka sel aastal taaskord kõrged – olenevalt koostajast ja meetodist 2., 7. või 11. koht.