Annika Volt

a

Annika Volt

Matemaatikaõpetaja
+372 665 1363
Lisainfo

Lõpetasin aastal 2010 Tallinna Ülikooli matemaatikaõpetaja eriala. Soov õpetajaks saada on saatnud mind alates esimesest klassist ning töötamist matemaatikaõpetajana alustasin ülikooli teisel kursusel. Olen tänulik kõigile oma endistele ja praegustele õpilastele –  tänu neile jätkub minu areng õpetajana ning mul on jagunud energiat ja soovi panustada õppematerjalide loomisesse ning haridusuuringutesse.