Nanotutkinnon suorittaminen mahdollista Estonian Business Schoolissa

EBS:n kansleri Mart Habakuk
EBS:n kansleri Mart Habakuk
EBS on ensimmäinen yliopisto Virossa, joka tarjoaa ulkomailla erittäin suosittuja nanotutkinto-ohjelmia.

Nanotutkinto tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen opiskelemalla 15 opintopisteen edestä maisterivaiheen kursseja alle puolen vuoden aikana.

 

EBS:n kansleri Mart Habakukin mukaan nanotutkinnot osana maisteriohjelmaa ovat ensiaskel siirtymässä kohti elinikäisen oppimisen formaattia. Habakuk sanoo: ”Nanotutkintoa tavoittelevan opiskelijan päämäärä on itsensä kehittäminen ja ammatillisten verkostojen laajentaminen 4-5 kuukauden aikana. Intensiiviset lyhytjänteiset kurssit ja itsenäiset e-opinnot eivät tuota riittävästi tuloksia muuttaakseen ihmisen käytöstä ja luodakseen uusia verkostoja.”

 

Nanotutkinnon ja muiden lisäkurssien ero on siinä, että suorittamalla 15 opintopisteen nanotutkinnon opiskelija suorittaa samalla myös osan maisterivaiheen ohjelmasta. Nanotutkintojen määrä riippuu opinto-ohjelmasta.

 

Viron valtioneuvoston kanslian Estonia 2035 -strategian mukaan eräs tulevaisuuden opetuksen peruspilareista on toteuttaa joustavan elinikäisen oppimisen järjestelmä, joka on läsnä ihmisen koko elinkaaren ajan; ”Jatkuva itsensä kehittäminen ja työmarkkinoihin mukautuminen auttaa vähentämään työttömäksi jäämisen riskiä ja vähentämään epätasa-arvoa ja yhteiskunnan eriarvoistumista.” Vaikka elinikäinen oppiminen on muuttunut Virossa koko ajan merkittävästi suositummaksi, on elintärkeää kiinnittää enemmän huomiota käytettävissä oleviin joustaviin ratkaisuihin – kuten esimerkiksi nanotutkintoihin, lyhyempiin ja joustavampiin akateemisiin ohjelmiin – niin korkea- kuin ammattikoulutuksen aloilla.
 
EBS:n vararehtori Maarja Murumägi vahvistaa, että maisterivaiheen nanotutkintojen tavoitteena on sallia opiskelijoiden opiskella joustavasti ja heidän omien tai työnantajiensa tarpeiden mukaan. ”Yhteiskuntamme muuttuu nopeasti ja usein odottamattomasti, ja tämän vuoksi niin työnantajien kuin työntekijöiden tulee pystyä reagoimaan rivakasti ja määrätietoisesti”, Murumägi sanoo.

 

“Viro on kyllä onnistunut rakentamaan vahvan kuvan start-up ystävällisestä maasta. Silti jos katsomme taloutta kokonaisuutena, näemme, että on olemassa koko ajan kasvava tarve johtajille ja asiantuntijoille, jotka ovat määrätietoisia henkilökohtaisen kasvunsa suhteen. Vastataksemme tähän tarpeeseen meidän tulee sitoa johto, teknologia ja yrittäjyys yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi talouden ja kauppatieteiden opinnoissa. Seuraavan vuosikymmenen aikana melkein puolet tehtyjen töiden työnkuvista tulee kokemaan muutoksia, ja paine käydä uudelleenkoulutuksessa tai lisäkoulutuksissa on suurempi kuin koskaan aikaisemmin riippumatta, onko kysymyksessä asiantuntija tai johtaja”, lisää EBS:n vararehtori Toomas Danneberg.

 

EBS:n nanotutkinto on opintomoduuli, joka koostuu 15 opintopisteestä, jotka suoritetaan maksimissaan viiden kuukauden aikana. Syksystä alkaen EBS tarjoaa nanotutkintoja johtamisen, markkinoinnin, teknologian ja yrittäjyyden aloilta. EBS:ssa tarjolla olevat nanotutkintojen opintomoduulit löytyvät nanotutkintojen sivulta (englanniksi).