Triin Veideman kaitseb doktoritööd teemal "The Impact of Total Quality Management on Business Performance: Evidence from the Estonian Tourism Sector".

Tallinn
5. oktoobril kell 16:00-18:00 toimuva doktoritöö kaitsmise otseülekannet saab vaadata Youtube'i vahendusel või EBSis ruumis 413.

Triin Veideman ütleb oma doktoritöö kokkuvõttes järgmist:

 

"Terviklik kvaliteedijuhtimine (total quality management) on üha enam levinud juhtimisteooria nii era- kui avalikus sektoris. Ka turismi sihtkoha juhtimise ja turundamise eest vastutavad organisatsioonid (destination management organizations) toetuvad terviklikul kvaliteedijuhtimisel põhinevatele kvaliteedimärgistele, et tagada neid rakendavate turimisettevõtete jätkusuutlik toimimine. Turismisihtkoha eripärale omaselt panustab üksiku ettevõtte kvaliteet tervikuna kogu sihtkoha atraktiivsusesse ja konkurentsivõimesse. [- - -] Dokotritöö järeldused võimaldavad turismisektori arendamise eest vastutavatel organisatsioonidel sihtkoha strateegiate väljatöötamisel arvestada kvaliteedimärgiste ja ettevõtte tulemuste vahelise seosega. Näiteks võiks kvaliteedimärgise väljastamisel arvesse võtta ka ettevõttele külastajate poolt veebis antud tagaisisidet. Samuti tuleks tõsta turismiettevõtete teadlikkust nii kvaliteedimärgiste taotlemise kasulikkusest kui ka veebipõhiste arvustuste tähtsusest ja nende juhtimisest. Sotsiaalmeedia tähtsust turismisektoris ei saa alahinnata ja asjaosalised peavad terviklikku kvaliteedijuhtimist propageerides ja rakendades sellega arvestama, vastasel korral jäävad nii üksikutel turismiettevõtetel kui sihtkohal tervikuna paremad majandustulemused saavutamata. Kokkuvõtvalt, terviklik kvaliteedijuhtimine eraldiseisvana turismiettevõtete majandustulemusi ei mõjuta, küll on kvaliteedimärgisega turismiettevõtetel kõrgemad veebipõhised külastajate hinnangud ja need hinnangud on omakorda seotud paremate majandustulemustega.

 

 

Doktoritööd saab lugeda siit.

 

Juhendajad: 

Professor Katri Kerem, Ph.D., Chair of Marketing and Communication Department, Estonian Business School, Estonia.
Professor Kaire Põder, Ph.D., Professor of Department of Economics and Finance, Estonian Business School, Estonia.
 

Oponendid:

Dr Declan P Bannon, Ph.D., AFG College with the University of Aberdeen, Scotland. 
Dr Brent McKenzie, Ph.D., University of Guelph, Canada

 

 

5. oktoobril kell 16:00-18:30 toimuva doktoritöö kaitsmise otseülekannet saab vaadata Youtube'i vahendusel siit või EBSis ruumis 413.