Roheliselt on võimalik!

Ettevõtlikud naised
Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) viib 2021.–2022. aastal läbi üle-eestilise naisettevõtjatele suunatud programmi „Naised ettevõtluses – roheline ja hooliv maailm“. EBS on programmi üks toetajaid ning 20. oktoobril oli meil rõõm võõrustada rohelise ettevõtluse disainispurdi töötuba.

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) viib 2021.–2022. aastal läbi üle-eestilise naisettevõtjatele suunatud programmi „Naised ettevõtluses – roheline ja hooliv maailm“. Programmi eesmärk on luua 500 naisettevõtjaga võrgustik, mille liikmed on rohelise äritegevuse eestvedajad ja elluviijad oma kodukohas ning ühiskonnas laiemalt.

EBS on programmi üks toetajaid ning 20. oktoobril oli meil rõõm võõrustada rohelise ettevõtluse disainispurdi töötuba, millest võtsid lisaks ettevõtjatele osa esidajad organisatsioonidest EAS, EVEA, Ettevõtlusamet, StartUp Estonia, Junior Achievement, Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Tööandjate Keskliit, Töötukassa, Naisliit, Teeme Ära! ja SmartCap.

Raido Lember, EASi välisinvesteeringute keskuse äriarenduse valdkonnajuht, tutvustas ürituse käigus rohevõimalusi ja -väljakutseid ettevõtluses. Interaktsioonidisainer ja futurist Madaleine Tults tegi ülevaate uuringust, mille käigus selgus, missugune on Eesti naisettevõtja portree - mida ta teab roheettevõtlusest ja kuidas disainmõtlemine aitab tal olla edukas rohelisemalt kui seni. Seejärel panid osalejad pead kokku, et disainida Eestile rohelisel mõtteviisil põhinev ettevõtluskeskkond. Esile kerkinud ideedest on plaanis koostada "Roheliselt on võimalik" ettepanekute dokument ning esitada see kõigile poliitikat kujundavatele organisatsioonidel ja ametkondadele Eestis.

Programmi raames viiakse praktilise kogemuse andmiseks läbi roheettevõtluse seminarid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Võrus. Lisaks toimuvad roheideede leidmiseks ja rakendamiseks igakuised veebiseminarid, häkatonid, valdkonna eeskõnelejate kohtumised ning Maa päeval, 22. aprillil 2022 rahvusvaheline konverents.

Programmis osalema on oodatud kõik ettevõtlusmeelsed naised - nii kogenud ettevõtjad kui ka need, kel mõte oma idee elluviimisest alles küpsemas.

Loe programmi ja eesseisvate sündmuste kohta täpsemalt siit.