EBS doktoriõpe ühendab teaduse ettevõtlusega!

a
Ettevõtlusele ja ärijuhtimisele spetsialiseerunud ülikoolina on EBSi eesmärk ühendada kõrged akadeemilised kompetentsid ettevõtjate reaalsete päriseluliste vajadustega ning seda kaasaja olulisemates valdkondades, milleks on: rohemajandus/keskkonnaressursid, digiarendus ja -lahendused, haridus, tööturg, turundus ja majandus.

Sigrid Lainevee, EBS Teadusarenduse- ja doktoriõppe koordinaator:EBSi doktoriõppekava on Eestis ainulaadne juhtimisele spetsialiseeritud praktiline doktoriõppekava, mis seob teadustöö "päris" maailmaga. Näeme täna, et akadeemilise suunaga doktoriõppe kõrval on kasvav nõudlus praktilise, ettevõtlusse suunatud doktoriõppe vastu. Ettevõtjatel on andmeid, mida soovitakse osata analüüsida ning on tekkinud mitmeid küsimusi, millele soovitakse teaduspõhiseid vastuseid ja töötavaid lahendusi.
EBSi doktorantide kaasabil suudame juhtimisele spetsialiseeritud ja individualiseeritud kahesuunalise praktilise doktoriõppekava abil tuua ettevõtete ja organisatsioonide tegevusse selgust. Lahendame päriselulisi probleeme andes konkreetsetele küsimustele teaduspõhised vastused.

Doktorantide jaoks on meie õppekava suurepärane võimalus teha teadust, mis väljendub väga praktilisel kujul ettevõtlusmaailmas toimivates uutes ja reaalselt toimivates lahendustes.“

 

DOKTORIÕPPE WEBINAR 23. APRILL 2024.
Pane veebriseminar oma kalendrisse siin.
Facebook live ürituse leiad siit.
 

EBSis avatud vastuvõtt kahes doktoriõppe suunas. Doktoriõppe kandidaatidel on võimalus valida klassikalise akadeemilise uurimissuuna ja eksperimentaalse rakendusliku suuna vahel:

  • RAKENDUS- JA EKSPERIMENTAALNE DOKTORI ÕPPEKAVA

Antud õppesuuna eesmärk on lõimida akadeemiline teadmine ja äritegevus, suurendada teadustöö asjakohasust reaalses ettevõtlusmaailmas ning pakkuda praktilist teaduspõhist tööriistakasti oma ideede praktikas rakendamiseks.
Eesmärk: Keskendutakse rakendus- ja eksperimentaaluuringutele, püüdes luua kahesuunalist suhtlust ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade vahel kõikehõlmavas tugiökosüsteemis.
Lisainfo: https://ebs.ee/phd/step-1.html

  • KLASSIKALINE AKADEEMILINE DOKTORI ÕPPEKAVA

Klassikalise akadeemilise suuna eesmärk on avardada arusaama maailmast, andes süvateadmisi organisatsiooniteooriatest ja ühiskonnast, arendades kriitilist ja analüütilist mõtlemist ning uurimisoskusi.

Eesmärk: Keskendutakse äri-, avaliku ja kodanikuühiskonna organisatsioonide uurimisele, pakkudes juhtimis- ja organisatsiooniuuringutele terviklikku perspektiivi.
Lisainfo: https://ebs.ee/phd/classical-step-1.html

 

DOKTORIÕPPESSE KANDIDEERIMINE

Doktorantuuri on oodatud kandideerima magistikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga teadmishimulised noored, kel on tahe panustada teadustööle ja luua praktilist väärtust ettevõtlusvaldkonnas.

Kandideerimine doktoriõppesse 2024/2025 õppeaastaks on avatud!
Lisainfo: https://ebs.ee/phd/
Küsimused oodatud aadressil: doctoral@ebs.ee