Tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva ning jagasime tunnustusi 2023. aasta eest

EBS Awards 2023
Photo: Rauno Liivand
Veebruar on eestlaste jaoks eriline kuu. On aeg rõõmustada ja tunda uhkust. Peame oma vabariigi sünnipäeva ning tunnustame neid, kelle panus meie riiki, ühiskonda ja kogukonda edasi viib. 20. veebruaril kogunes EBSi koolipere, et pidulikul aktusel tähistada Eesti vabadust ja esile tõsta EBSi eelmise aasta silmapaistvamaid tegusid ja inimesi.

Meeleolukas pärastlõuna algas ühise hümnilaulmisega ning rektor Meelis Kitsingu tervituskõnega. Kuulasime EBS Kammerkoori esinemist, saime mõtlemisainest motivatsioonikoolitaja Raimo Ülavere inspiratsioonikõnest ning nautisime Marianne Leiburi trio musitseerimist. Kultuuririkkuse teemaaastale kohaselt rääkisime ka EBSi mitmerahvuselisest kogukonnast ja sõna said teistest riikidest pärit õppejõud ning õpetajad.

 

2023. aasta silmapaistvamad teod ja inimesed:

 

EBS TEADUSTÖÖ 2023: GAYGYSYZ ASHYROV
Silmapaistva ja inspireeriva panuse eest teadustöösse. Gaygysyz on vanemteadurina olnud aktiivne seminaride sarja eestvedaja ning innustaja, osalenud erinevates uurimisprojektides ja avaldanud mõjukaid teadusartikleid, teinud koostööd TalTechi ja Tartu Ülikooliga ning edendanud interdistsiplinaarset lähenemist teadustööle.

 

EBS 2023 ÕPPETÖÖ TIPPTASE: MARGE TÄKS 
Innovaatilise Mõjuettevõtluse bakalaureuseõppe õppekava disainimise, juurutamise ja arendamise eest. Marge on võimaldanud üliõpilastel süsteemselt arendada ettevõtlusteadmisi ja -oskusi, ta on viinud uuele tasemele EBSi praktikaprogrammi, mis läbis välishindamise ja pälvis Haridus-ja Noorteameti tunnustatud praktikasüsteemi kvaliteedimärgise.

 

EBS 2023 ÕPPETÖÖ TIPPTASE: CAMILA NINÒ FERNÀNDEZ

Oskuse eest käsitleda majandusteemasid ärijuhtidele aktuaalses kontekstis, luua interdistsiplinaarseid seoseid, arendada üliõpilaste kriitilist mõtlemist ning pakkuda neile kvaliteetset hariduskogemust nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tasemel.  Camila on asjatundlikult arendanud valikaineid ja olnud innustajaks tulevastele ärijuhtide ning EBSi kogukonnale.

 

EBS 2023 AASTA MÜÜGITEGU: KARMO KROOS
Töö eest koolituste ja haridusprogrammide arendamisel ning fondide kaasamisel. Karmo innovaatiline mõtlemine ja algatusvõime, ettevõtlusalane kirg ning oskus tuua sisse uusi investeeringuid on viinud märkimisväärsete erialaste saavutusteni. Ta on olnud oma pühendumusega eeskujuks, nähes ja kasutades uusi võimalusi, käivitades projekte ja viies need edukalt ellu.

 

EBS KOGUKONNA AASTA TEGU 2023: EBS ROHEPIDU
Rohepidu kui ühtekuuluvustunnet hoidev ning edendav tegu. Sündmus kandis EBSi jaoks olulisi väärtusi nagu empaatia, koostöö, hoolivus, vastutustundlikkus ning jätkusuutlikkus, olles oluliseks ühendavaks kogukonnaprojektiks. 

 

EBS PARIM TIIM 2023: TURUNDUSOSAKOND
Hea omavahelise koostöö ja panuse eest EBSi heaks. Turundusosakonna selged eesmärgid, läbimõeldud tegevusplaan, tugev ühistöö ning head ideed on viinud silmapaistvate töötulemusteni. Esile tõsteti ka avatud suhtumist ja osakondadeülest koostöövalmidust.

 

EBS TURUNDUSSÕBER 2023: LIINA REIMANN 
Tiheda ning toetava koostöö eest turundustiimiga. Liina on andnud olulise panuse, integreerides kliendikogemuse juhtimise turundustegevustesse, osates sõna seada, tekste luua, projekti juhtida, olles pühendunud ja algatusvõimeline ning hinnatud meeskonnamängija. Ta on turundustegija selle parimas tähenduses. 

 

EBS AASTA TEGIJA 2023: KERSTI UUDLA
Kersti on meeskonnaliige, kes on suure südamega panustanud EBSi ning oma töösse. Kolleeg, kel on positiivsust ja optimismi, motiveeriv ja inspireeriv hoiak. Kersti on sügavalt tiimitöö usku ja oleme saanud kogeda tema igakülgset abi, toetust ja väärtuslikku panust.

 

EBS AASTA PROJEKT 2023: EBS 35 GALA

Üritus, mil olid konkreetsed eesmärgid ja visioon ning mis pani proovile meeskonna koostöövaimu ja -suutlikkuse, eeldades loovust, rohkelt aja- ning inimressurssi. Professionaalselt teostatud erakordne projekt sai hulgaliselt positiivset tagasisidet ja jääb ebsikate mälestustesse püsima.

 

 

Soovime head Eesti Vabariigi aastapäeva, tükikest õnne igasse päeva ja rõõmu üksteise märkamisest ning tunnustamisest!