Rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava sai taas EFMD tunnustuse

Foto
EBSi ingliskeelne bakalaureusetaseme Rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava, mis aastal 2016, esimesena Eestis pälvis ärikoolide kõrgeima taseme tunnustuse ehk EFMD akrediteeringu, sai EFMD komisjonilt tagasisidet õppekava arendamisel tehtud edusammude osas.

Välja toodi õppekava positiivsed arengud rahvusvahelistumisel, muuhulgas sai heakskiidu plaan pakkuda üha rohkem praktikavõimalusi väljaspool Eestit. Lisaks toodi positiivse algatusena välja kava viia üliõpilasi kokku Eesti start-up ökosüsteemiga. Tunnustav tagasiside annab märku, et EBSi töö selle õppekava edasiarendamisel ja täiendamisel on toimunud õiges suunas ja motiveerib jätkama. EFMD akrediteering annab tudengile  kindlustunde, et omandatud haridus on rahvusvaheliselt tunnustatud ning on nii kohalikule kui rahvusvahelisele üliõpilasele usaldusväärsust loovaks kvaliteedimärgiseks.
 

Bakalaureuseõppe juht Anto Liivat kommenteerib: "Mul on hea meel, et kõigi parendusettepanekute osas vastavad meie 2022/23 õppeaasta tegevused ja tulemused EFMD komisjoni ootustele. Tunnustust pälvinud saavutused teadustöös võimaldavad meil sisustada õppetööd ajakohastele uuringutulemustele tuginedes. Haridus- ja Noorteameti hindamise läbinud ja kvaliteedimärgise pälvinud praktikasüsteem koos uute valikainetega pakub mitmekesiseid võimalusi üliõpilaste isiklikuks ja professionaalseks arenguks. Samuti valmistab mulle rõõmu, et EFMD hindab kõrgelt EBSi tegevusi loomaks ülikoolis võimalikult rahvusvahelist õpikeskkonda."