Mitmekesisuse kokkuleppega liitus 20 uut organisatsiooni, EBS nende hulgas

a
Tehtud on järjekordne oluline samm mitmekesisuse ja kaasatuse edendamisel Eestis. Kokku 20 organisatsiooni, nii avalikust kui erasektorist, allkirjastasid  8. mail 2024 mitmekesisuse kokkuleppe, millega nad avalikult kinnitavad pühendumust inimeste erinevuste austamisele ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimisele.

Mitmekesisuse kokkulepe, mida koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus toel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, on igal aastal üha enam populaarsust kogunud. Kokkuleppe allkirjastamine toimus suurejoonelisel üritusel, kus osalesid mitmed tuntud ettevõtted ja asutused, muuhulgas Estonian Business School, Tervise Arengu Instituut ja Orkla Eesti ja mitmed teised. Mitmekesisuse kokkuleppega on tänaseks liitunud kokku 218 organisatsiooni. Eesti kuulub nüüd suurema Euroopa mitmekesisuse platvormi osaks, mis koondab kokkuleppeid 26 riigis.

 

Katrin Nyman-Metcalf, Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu esimees, kommenteeris: Mitmekesisuse kokkulepe on iga aastaga muutunud üha populaarsemaks ja sellega on liitunud suur osa Eesti kõige huvitavamatest ettevõtetest, asutustest ja organisatsioonidest. Rõõmustav, et mitmekesisus töökohas on midagi, mida hindavad nii ettevõted kui ka töötajad väga erinevates valdkondades."

 

Helen Talalaev, Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht, selgitas:Liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, kus jagatakse kogemusi ja püütakse edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt."

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas väljendas:Võrdsete võimaluste, soolise võrdsuse ja seeläbi ka mitmekesisuse edendamise riikliku eestvedajana on meie jaoks loomulik ja ainuvõimalik, et tegutseme neist väärtustest lähtuvalt ja eesmärkide nimel ka tööandjana. Näeme, et mitmekesisuse kokkuleppega liitumine pakub meile suurepärase võimaluse nii oma teadmistepagasi suurendamiseks kui teiste organisatsioonidega kogemuste vahetamiseks. Samuti tunneme uhkust, et kuulume võrgustiku liikmena mitmekesisuse valdkonnas ka teistele tööandjatele teenäitajate hulka.

 

Toimunud sündmus kinnitab Eesti kui ühiskonna pühendumust mitmekesisusele ja võrdõiguslikkusele, luues eeskuju ja tugevdades alust edasiseks progressiks kogu regioonis.