Coachiv juhtimine kui kõige kiiremini kasvav juhtimisstiil

og:image Merle Viirmaa
Kes teevad tipptulemust? Reeglina mitte pelgalt kaasasündinud võimekusega talendid, vaid need, kelle võimed, loovus, paindlikkus ja teravus on hoolikalt arendatud ja lihvitud. Ärimaailmas nimetame seda coaching’uks. See on arengumeetod, mis on täpselt kohandatud iga töötaja vajadustele, eesmärkidele ja isiklikule vaatenurkadele, millel on võime avada iga inimese kõige suurem potentsiaal. Coachiv juht on kui aednik, kes saab luua kurgile soodsa arengukeskkonna, aga ei saa kurgi asemel kasvada.

Merle Viirmaa
EBS coaching`u programmide ja AoEC Estonia juht, PCC

 

Mis on coachiv juhtimine?
Coaching tähendab inimeste tulemuslikkuse maksimeerimist nende potentsiaali avamise ja takistuste eemaldamise kaudu. Juht kui coach lahendab väljakutseid, toetades ja julgustades inimeste arengut, esitades küsimusi, mitte andes vastuseid, korraldusi ning hinnanguid. Kui tõmmata paralleel spordimaailmaga, siis võidab meeskond, mille treeneril on küll vile, aga keskendutakse sellele, et mängijad saaksid paremaks ja tugevamaks. Treener ei tee sportlaste eest kükke.
Coachiv juhtimine on juhtimisstiilidest inimesekeskseim. See tähendab tulemuste saavutamist läbi töötajate vajaduste rahuldamise sügavamal tasemel: inimeste personaalse arengu toetamist nende pikaajalisi eesmärke silmas pidades. See on fookuse muutus. Lihtsalt tulemuse tegemise asemel on rõhuasetus  inimeste ja meeskondade võimestamisel olemaks parim versioon endast ning võtmaks vastutust.
Coaching näitab, et enamikul juhtudel on olukordi võimalik muuta ja muutused on inimeste enda kontrolli all. Juhi asi on luua keskkond, kus üksteiselt õppimine ja üksteise õpetamine on kultuuri osaks.
 
Milleks coaching hea on? 
ICF & Human Capital Institute uuringu kohaselt ootab 95% osalenutest tulevikujuhilt nelja omadust: talendiarendaja, võimestaja, transformeerija ja coach. Rääkimata viimasest, on ka kolm esimest olemuslikult just coachiva juhi kompetentsid. Sama uuring näitab, et coaching’u-kultuuri kandvate ettevõtete töötajad on 65% pühendunud, samal ajal kui Gallup 2021 andis mäletatavasti šokeerivad tulemused, mille kohaselt oli vaid 15% töötajatest pühendunud.
Coaching’u-oskused on vältimatud, et tõsta töötajate kaasatust ja motivatsiooni, toetada nende arengut ning hoida talente ettevõtetes kauem. Arvukad uuringud näitavad ettevõtte kultuuri ja äritulemuste selget paranemist, kui juhid kasutavad oma töös coaching’u-oskuseid. Kui tiimid panna produktiivsuse-positiivsuse teljele, siis vaid 15-20% maailma tiimidest näitab kõrget tulemust mõlemas. Selle poole tasub püüelda, sest positiivsuseta lahkuvad talendid ning produktiivsuseta juht.
 
EBSi roll
Niisiis on coaching hindamatu juhtimistööriist, kuid harva õpetatakse neid oskusi juhtidele töö käigus. Coachiva juhtimisstiili vältimatuteks eeldusteks on lisaks coaching’u-oskustele ka enda ja oma inimeste väga hea tundmine ning tugev tagasisidestamise kultuur.
Kuidas? Õpi ja harjuta. Tõsta eneseteadlikkust ning õpi oma meeskonnaliikmeid paremini tundma. Sõnasta, miks sa seda teed, ja ole eeskujuks – inimesed kopeerivad liidreid. Ja lõpetuseks: ehita seda võimekust kogu organisatsioonis. Juhid määravad ettevõtte kultuuri kolmandiku ulatuses, ent suure osa kujundavad arvamusliidrid, kes pole juhid.
Coachiv juhtimine ei ole muidugi parim kõikide väljakutsete tarvis. Kõiki puudujääke ja maailmamuresid ei suuda ükski stiil lahendada.
Ja sama kindel on ka see, et coaching’u-oskuseid tundmata ja kasutamata ei saa tänapäeval ükski juht hakkama. 
EBS pakub coaching’u-oskuste arendamiseks  erineval tasemel programme coaching’u baasoskustest coachivate juhtide ja diplomeeritud juhtimis-coach’ide koolitamiseni.
 
EBS pakub mitmesuguseid coaching’u programme, mis keskenduvad juhtimis-coaching’ule. Loe lähemalt siit.