Ilustandardite murdmine: jõustades naisi oma kehakuvandit armastama

a
EBS toetab innovaatilisi uuringuid, mis käsitlevad kriitilisi ühiskondlikke küsimusi, inspireerivad ja toetavad uut põlvkonda liidreid ja muutuste elluviijaid. Üks silmapaistvatest teadlastest on Mehruba Haque, EBSi nooremteadur ja doktorant, kelle uurimistöö keskendub meedia mõju ja kehakuvandi ristumisele.

Mehruba töö eesmärk on innustada noori tüdrukuid ja naisi omaks võtma oma unikaalsust ning vaidlustama ühiskonna ilustandardeid. Tema uurimistöö hõlmab ka ilureklaamide mõju naiste kehakuvandile, tuues esile, kuidas need reklaamid kujundavad meie enesetaju ja rahulolu oma kehaga.

 

Kas oled kunagi peeglisse vaadanud ja tundnud pettumust? 
Kui vastus on jah, siis tea, et sa ei ole üksi. Kuid miks on nii raske oma keha omaks võtta? 

 

Kõik taandub kehakuvandile – sellele, kuidas me keha tajume ja sellesse suhtume. 

Iluvaldkonna reklaamid pommitavad ühiskonda sageli kättesaamatute ja ebarealistlike standarditega, mis juurduvad meie mõtteis juba varakult... Piltidega modellidest, kellel on veatud kehaproportsioonid, sile nahk ja läikivad juuksed. Selliste ideaalidega puututakse kokku tavaliselt noores eas, mis loob võrdlus- ja rahulolematuse tsükli, mis kestab täiskasvanueani. Paraku on nende ideaalide mõju pikaajaline ja ulatuslik. Naised leiavad end pidevalt võrdlemas end ebarealistliku standardiga, mis viib ebapiisavuse tundeni ja lõputu täiuslikkuse taotlemiseni. Negatiivne kehakuvand ei tähenda ainult rahulolematust peegelpildiga; see võib viia isolatsiooni, obsessiivse eneseanalüüsi ja pideva rahulolematuseni.

 

Mehruba:Kuigi on palju uuringuid, mis keskenduvad noorte naiste kehakuvandi parandamisele, on märkimisväärne puudujääk, kui rääkida sama probleemi käsitlemisest noorte tüdrukute seas. See puudujääk on murettekitav, eriti arvestades, kui mõjukas võib varajane kokkupuude ilustandarditega olla kehakuvandi kujunemisel. Me peame välja töötama strateegiaid, et vastu seista sellistele kahjulikele mõjudele juba varases eas."

 

Seetõttu keskendub Mehruba uurimistöö tüdrukute jõustamisele, et nad saaksid vaidlustada ja tagasi lükata ebarealistlikud meediakujutised. Varustades neid vahenditega, et kriitiliselt analüüsida ja dekonstrueerida neid kujutisi, saame kujundada naistes eneseväärikust, mis ei sõltu ühiskonna ilustandarditest. Hariduse ja teadlikkuse kaudu püüdleme selle poole, et sisendada tüdrukutesse enesekindlust oma unikaalse keha omaksvõtmiseks ja individuaalsuse hindamiseks.

 

Mehruba:Minu eesmärk on luua kultuur, kus naised saavad peeglisse vaadata ja siiralt armastada seda, mida nad näevad. See tähendab narratiivi muutmist võrdlusest ja enesekriitikast aktsepteerimise ja enesearmastuse suunas. Käsitledes negatiivse kehakuvandi algpõhjuseid ja rakendades sihipäraseid sekkumisi, saame rajada teed kaasavama ja jõustavama tuleviku suunas kõigile.

 

Mehruba Shabaab Haque
EBS, Nooremteadur
mehruba.haque@ebs.ee
ETIS
LinkedIn

 

EBS on keskendunud ja pühendunud kaasaegsete ühiskondlike küsimuste ja probleemide lahendamisele. Rõhudes interdistsiplinaarsele uurimistööle ja praktilistele lahendustele kaasame kriitilisi mõtlejaid ja liidreid, kes suudavad ühiskonnas positiivseid muutusi ellu viia. EBSi toetus Mehruba Haque'i uuringutele näitab pühendumust luua paremat tulevikku, kus noored tüdrukud ja naised saavad kasvada enesekindlateks ja oma keha armastavateks isikuteks, kes suudavad vastu seista ühiskonna kitsendavatele ilustandarditele.