EBSi rektor Meelis Kitsing esines ühel suurimatest majandusfoorumitest

a
Kontaktide loomine ja koostöö eri riikide organisatsioonide ning partneritega on hindamatu väärtusega. Eesti ettevõtlus- ja haridussektori väiksus tuleb eriti hästi esile suurtel rahvusvahelistel üritustel. Septembri algul viibis EBSi rektor Meelis Kitsing Poolas Karpaczis, et esineda 5000 osalejaga majandusfoorumil Economic Forum. See üritus on pika ajalooga, toimus juba 32. korda ning on suurim omataoline Kesk- ja Ida-Euroopas.

Meelis Kitsing osales ülikoolide rolli ühiskonnas käsitlevas paneelarutelus (The Role of Universities in Shaping Modern Societies: Different Paths to Success). Ta jagas lava Poola haridus- ja teadusministri Przemysław Czarneki ning Poola, Prantsusmaa, UK ja Ukraina ülikoolide juhtidega. Paneelis arutati, kuidas ülikoolide teadustöö peegeldab ja mõjutab ühiskonnas toimuvaid muutusi. Samuti käsitleti avalike ja eraülikoolide rolli hariduses ning erinevaid rahastamismudeleid, mis võiksid parandada ligipääsetavust kõrgharidusele, tagades samal ajal teadusuuringute sõltumatuse ja vabaduse.

 

Lisaks arutles Meelis Kitsing oma raamatu "The Political Economy of Digital Ecosystems" teemal eraldi paneelis koos Pal Peter Kolozsiga, kes on Ungari keskpanga rohelise rahapoliitika direktor.

 

Taolised foorumid nagu see Economic Forum näitavad rahvusvaheliste partnerlussuhete tähtsust ning rõhutavad globaalsete arutelude olulist rolli hariduse ja majanduse tuleviku kujundamisel. EBS osaleb taolistel sündmustel võrdväärse partnerina, kõrvuti suurte Euroopa ülikoolidega, ning viib meie väärt ideed ja kogemused suurte auditooriumideni.