EBS Gümnaasium ootab ettevõtlikke noori

a
EBS Gümnaasiumi vastuvõtt on avatud. Ootame õppima tegusaid ja särasilmseid põhikoolide lõpetajaid. Sütitav keskkond siin toetab ettevõtlikku elustiili ning väikesed klassid tagavad maksimaalse arengu igale õpilasele. EBS Gümnaasiumis anname noorele tugeva riikliku gümnaasiumihariduse ning lisaks tipptasemel kaasaegsed teadmised ettevõtlusest ja majanduse toimimisest. Võimalik on valida kolme õppesuuna vahel.

Ettevõtluse ja digitehnoloogia õppesuund annab teadmised ärist, ettevõtlusest ja digimaailmast, mis tulevad kasuks igas eluvaldkonnas. Sellel suunal õpitakse eesti keeles, kuid inglise keele tunde ja teemasid on rohkem, kui riiklikus õppekavas ette nähtud. See klass on neile, kes tunnevad ennast kindlalt reaalainetes. 

 


Ettevõtluse ja Euroopa kultuuriloo õppesuund annab teadmised ja arusaama maailma suurima majandustsooni toimimisest. Õppetöö käigus avanevad võimalused viibida rahvusvahelises keskkonnas, mis avardavad maailmapilti ning aitavad mõista Euroopa kultuurilugu. Geograafiat, ajalugu ja ühiskonnaõpetust õpitakse selles klassis inglise keeles. 

 


Ettevõtluse ja rahvusvahelise kommunikatsiooni õppesuund annab võimaluse läbida riiklik õppekava suures osas inglise keeles. Õpetajateks ja juhendajateks võivad olla teise keele- ja kultuuriruumi esindajad, mistõttu on igapäevaseks töökeeleks inglise keel.  See õppesuund on heaks stardipakuks rahvusvahelisele karjäärile, mis nõuab perfektset inglise keelt, head suhtlusoskust ja eri kultuuride tundmist.

 


Kõigil kolmel õppesuunal pakume huvi korral tugevamatele  täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme. Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega. EBS ülikool pakub parimatele gümnaasiumilõpetajatele tasuta edasiõppimise võimalust. Lisaks on ülikoolil üle 60 partnerkooli maailmas. EBS Gümnaasium on suurepärane stardipakk haridustee jätkamiseks nii kodu- kui välismaal. 

 


EBS Gümnaasiumi sisseastumiskatsetele registreerimine 2024/2025 õppeaastaks toimub 22. jaanuarist kuni 21. märtsini 2024, täpsema info leiad siit.

 

 

EBS Gümnaasiumi avatud uste päev toimub 14. märtsil kell 15:30.

 

 

Sisseastumiskatsete kuupäev on 24. märts 2024.  

 

Jäta meile oma kontakt kui soovid saada lisainfot õppesuundade ja vastuvõtu kohta.