Keeleteadus. Kirjandusteadus. E-raamatud

Keeleteadus:

Sõnaraamatud:

 

BWRITE
Baltimaade ühisprojekt akadeemilise väljendusoskuse arendamiseks: akadeemilise teksti ülesehitus, keelevahendid, metadiskursuse vahendid. Inglise ja eesti keeles.

 

Dictionary.com
Mitmekeelne sõnaraamat.

 

Free Online Dictionaries
Mitmes keeles sõnaraamatud Internetis.

 

Language Dictionaries and Translators
Sõnaraamatud mitmetes keeltes.

 

Merriam Websters Online Dictionary
Inglise keele mõisteline sõnaraamat koos hääldusega.

 

OneLook Dictionary
Mitmes keeles sõnaraamatud Internetis.

 

Terminology Forum. Online dictionaries
Sisaldab üle 60-ne keele sõnastiku, sh erialasõnastiku.

 

Viipekeele sõnastikud
Eesti- ja ingliskeelsed viipesõnastikud.

 

YourDictionary.com
Suur valik sõnaraamatuid mitmetes keeltes erinevatel teemadel.

Eesti keel:

Akadeemiliste väljendite varamu AV
Eestikeelsetest magistritöödest kogutud fraasid ja väljendid. Algajale teadusteksti kirjutajale. 

 

Eesti Keeleressursside Keskus

 

EKILEX

Sõnastiku- ja terminibaasisüsteem koondab infot sõnade ja terminite kohta.

 

Keeleklikk
Eesti keele kursus algajatele (0-A2 tasemel). Iseseisvaks õppimiseks või keelekursustel õpitu täiendamiseks.

 

Keeleveeb
Sõnastikud Internetis eesti jt keeltes: erialasõnastikud, koolisõnastikud, keelevara, keelenõu, kohanimeandmebaas, korpused.

 

Sõnaveeb

Eesti Keele Instituudi sõnastikuportaal, kuhu on koondatud keeleinfo paljudest sõnakogudest ja andmebaasidest.

 

Eesti viipekeele sõnastik
Sõnad koos videotega.

 

Viipekeelne e-raamat
Eestikeelne e-raamat üksikviipeid/fraase kujutavate video- ja helifailidega kui tegevusvideotega.

Kirjandusteadus, lingid:

EEVA
Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu.

 

ERNI
Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925. Sisaldab ilukirjanduse ja kriitika täistekste, autorite tutvustusi, kirjanduslike terminite sõnastikku ja ajatelge.

 

Eesti rahvaluule
Eesti folkloristide server Haldjas sisaldab informatsiooni Eesti folkloori, rahvausundi jt teemade kohta. Erinevad andmebaasid - Eesti mõistatused, Eesti sõnamängud, Eesti vanasõnad jne.

 

Estonian Literary Magazine
Ingliskeelne eesti kirjanduse ajakirja e-väljaanne. Ilmub kaks numbrit aastas.

 

LEPP
Lõuna-Eesti pärimuse portaal. Jutud, laulud, pärimused jm Lõuna-Eesti kohta.

 

Littérature estonienne
Eesti kirjanduse prantsuskeelne veebileht. Sisaldab kirjanike biograafiaid, loomingu ülevaateid, ilukirjandusteoste ja artiklite prantsuskeelsete tõlgete täistekste.

 

Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg
19. sajandi kirjandust kajastav veebisait. F. R. Kreutzwaldi elu ja looming ning "Kalevipoeg".

 

Mäetagused
Eesti folkloori- ja mütoloogiaajakiri.

 

Tähtteose kiirkursus
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu poolt loonud mängulised videod tuntud ja vähemtuntud eesti kirjandusteostest.

 

E-raamatud:

Eestikeelsed e-raamatud:

 

OPIQ
Kirjastuse Avita eestikeelsete e-õpikute platvorm.

 

DIGAR
Eestikeelsed e-raamatud, e-ajakirjad, e-ajalehed, pildimaterjal.

Soovituslik koolikirjandus koolidele.

 

E-õpikud
Tartu Ülikooli e-õpikud.

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
Portaali kaudu on kättesaadavad erinevad e-raamatud, e-ajakirjad, litsentsiandmebaasid, Eesti ja maailma raamatukogude kataloogid.

 

MIKRO
Eesti raamatukogude ühine (e-)raamatute laenutusplatvorm. Vajalik registreerimine.

 

TaskuTark ÕPI
Kirjastuse Maurus eestikeelsete e-õpikute platvorm.

 

Äripäeva teabevara
Parool e-versiooni lugemiseks küsida raamatukogust.

Finantsjuhtimine, IT-juhtimine, Juhiabi, Juht, Personalijuhtimine, Logistika ja eksport, Tootmise juhtimine, Töösuhted, Maksud, Raamatupidamine, Riigihange, Dokumendid: näidised ja kommentaarid,  Lepingud, Tööõigus, Äriõigus, Tervishoid- ja ohutus.

 

Võõrkeelsed e-raamatud:

 

Athena : authors and texts
Inglis-, prantsus- ja saksakeelsed filosoofia-, ajaloo-, religioonialased ning ilukirjanduse elektroonilised tekstid ning e-raamatud.

 

Barnes & Noble

E-raamatud, audioraamatud erinevatel teemadel.

 

Bookboon.com
E-raamatud, e-õpikud ja e-reisikirjad majanduse, ettevõtluse, juhtimise, infotehnoloogia jt teemadel.

 

BookRix
E-raamatud erinevates keeltes, ilukirjandus jm, vaba juurdepääsuga.

 

eBook Business Collection (EBSCOhost)
E-raamatud ettevõtluse, majanduse, turunduse, rahanduse jt teemadel.
EBSCO andmebaasi sisenemine MyEBSi kasutajakontoga.

 

DOAB
Directory of Open Access Books.

 

FreeBookCentre.net
Majanduse, arvutiteaduse, loodusteaduste alased e-raamatud.

 

FreeBooks4Doctors!
Meditsiinialased e-raamatud.

 

FreeScience.info
Majanduse, tehnoloogia, loodusteaduste alased e-raamatud.

 

EU Publications
Euroopa Liidu institutsioonide jt rahvusvaheliste organisatsioonide väljaanded.

 

Google Books
Teadusmonograafiad, e-raamatud, sh raamatute sisukorrad, katkendid peatükkidest.

 

INTECH
Sotsiaalteaduste, tehnoloogia jt valdkondade e-raamatud.

 

Internet Archive
Veebiarhiiv, mis sisaldab e-raamatuid, filme, muusikat, arhiveeritud veebisaite.

 

Loyal Books
E-raamatud, heliraamatud erinevates valdkondades, nt keeleteadus, kirjandus, ajalugu, erinevates keeltes, nt vene, hispaania, inglise.

 

Multilingual Books
E-raamatud erinevates keeltes, nt inglise, vene, itaalia, hispaania jne, osaliselt tasuta allalaadimine.

 

OAPEN

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) e-raamatud erinevates teadusvaldkondades.

 

Open Access eBooks on JSTOR

 

Open Culture
E-raamatud, heliraamatud erinevates valdkondades, nt kirjandus, majandus, bioloogia.

 

Open Library
Ilukirjanduslikud e-raamatud.

 

PDF Drive
E-raamatud erinevatel teemadel, pdf-id.

 

Project Gutenberg Online Book Catalog
Sisaldab üle 20000 e-raamatu majanduse, poliitika, ajaloo, religiooni, kirjanduse kohta erinevates keeltes, sh inglise, saksa, vene, hiina, soome, itaalia.

 

ProQuest One Business
E-raamatud ettevõtluse, majanduse, turunduse jt valdkondades. Sisenemine EBSi kasutajakontoga.

 

Rakuten Kobo

Sisaldab üle 6 miljoni e-raamatu, audioraamatu erinevatel teemadel.

 

The Literature Network
Sisaldab üle 2300 kirjandusalase e-raamatu ja üle 3700 jutustuse ning luuletuse.

 

The Online Books Page
Sisaldab üle 30000 e-raamatu kirjanduse, filosoofia, ajaloo, poliitika kohta.

 

The Online Library of Liberty
Sisaldab üle 1450 e-raamatu majanduse, poliitika, ajaloo, õiguse, filosoofia, sotsioloogia, sõjanduse, kirjanduse ja kunsti kohta.

 

UC Press E-Books Collection, 1982-2004
Sisaldab üle 2000 e-raamatu majanduse, ettevõtluse, sotsioloogia, filosoofia, ajaloo, religiooni, kirjanduse, kunsti kohta.

 

Электронная библиотека RoyalLib.com
Venekeelsed e-raamatud vaba juurdepääsuga.

 

Audioraamatud