Rahvusvaheline ärijuhtimine

Ülevaade 

See õppekava sobib Sulle, kui unistad ärijuhi tööst suuremas rahvusvahelises ettevõttes. Õppekava muudab eriliseks võimalus süvendada teadmisi kas rahanduse ja majandusarvestuse või turunduse ja kommunikatsiooni spetsialiseerumissuunal. Tuues ühte klassiruumi eri rahvustest õppejõud ja üliõpilased, loome unikaalse kultuuriruumi, mis avardab maailmapilti ning julgustab suurelt mõtlema. Sinu karjäärile annavad hoogu mobiilsussemester välisriigi tippülikoolis ja praktika rahvusvahelises ettevõttes.

Lõpetaja profiil 

Õppekava lõpetajana tegutsed tulevikus keskastmejuhi, turundaja või finantsspetsialistina rahvusvahelises ettevõttes või avaliku sektori asutuses. Sind tunnustatakse põhjalike erialaste teadmiste eest ja väärtuslik kontaktvõrgustik aitab Sul ärimaailmas läbi lüüa. Oled ambitsioonikas ja ettevõtlik ebsikas, kelle üle tunnevad uhkust nii koduülikool, tööandja kui ka kolleegid. EBSile läheb väga korda meie üliõpilaste, vilistlaste ja nende tööandjate hea käekäik. Tegutseme selle nimel, et meie vilistlased oleksid edukad ning tunneme südamest rõõmu nende kordaminekute üle. 

 

EBSi vilistlaste uuringu põhjal:  

 • 15% loob oma ettevõtte; 
 • 44% töötab rahvusvahelistes ettevõtetes; 
 • 21% töötab kohalikes ettevõtetes; 
 • 20% töötab välismaal. 

EBSi vilistlaste hulgas on: 

 • 11% ettevõtjaid; 

 • 35% tipp- või keskastmejuhte; 

 • 45% tipp- või keskastme spetsialiste. 

Võrreldes Eesti keskmise palgaga on ebsikate brutopalk:  

 • üle Eesti keskmise 85%-l vilistlastel; 

 • üle kahe Eesti keskmise 43%-l vilistlastel;

 • EBSi vilistlaste töötasu äri- ja juhtimisvaldkonnas on kõrgem, kui teiste Eesti ülikoolide lõpetanutel.

Miks valida just see õppekava? 

 • Tegemist on maailma tippklassi kuuluva õppekavaga, mis on pälvinud  kõrgeima  rahvusvahelise tunnustuse ehk EFMD akrediteeringu

 • Sinust saab hinnatud valdkonnaekspert, kes tunneb kaasaegset rahvusvahelist ärikeskkonda ning suudab leida lahendusi 21. sajandi organisatsioonide väljakutsetele;  

 • Õpid põhjalikult tundma valitud spetsialiseerumisvaldkonda (rahandus ja majandusarvestus või turundus ja kommunikatsioon) ja ennast professionaalselt inglise keeles väljendama;

 • Samuti arendad digipädevusi ja omandad teadmised vastutustundlikust ärijuhtimisest; 

 • Sind juhendavad rahvusvahelised eksperdid ning kogenud ärijuhid;  

 • Toome klassiruumi kokku mitmetest rahvustest üliõpilased ja õppejõud. Kultuuriruumi ja maailmavaadete mitmekesisus annab Sulle oskuse töötada rahvusvahelistes meeskondades; 

 • Õpid väikestes gruppides ja Sind nõustab personaalne õppekonsultant - nii teame alati Sinu eesmärke ja oleme Sulle õpiteel igakülgselt toeks; 

 • Keskendume EBSis võimalikult palju üksteiselt õppimisele - rühmaarutelud, tiimitööd, praktiline õpe ja elulised näited. Nii leiad päriselt toimivaid lahendusi väljakutsetele, millega tööelus silmitsi seisad; 

 • Sinu õpingukaaslasteks saavad olema positiivsed, algatusvõimelised, ägedate ideedega ja ambitsioonikad kaastudengid. Innustav ja motiveeriv seltskond ning väärtuslikud kontaktid jäävad Sinuga aastateks; 

 • Sulle avaneb mobiilsusaken, mis võimaldab saada rahvusvahelise õpikogemuse välisriigi tippülikoolis; 

 • Sul on võimalus omandada topeltdiplom Suurbritannia 2018. aasta ülikooliks valitud Lancaster University Management School’is

Õppekava sisu

Õppeaasta Õppekava  
I Ettevalmistus tööks ärijuhina  
 

Semester 1: Kaasaegne organisatsioon ja ärikeskkond

 

Õpid tundma kaasaegset ärikeskkonda ja organisatsiooni toimimist. 

 • Õppeained: äri- ja majanduskeskkond, turunduse alused, finantsaruannete lugemine, juhtimisalane inglise keel, juhtimine ja organisatsiooni käitumine, õpi- ja koostööoskuste arendamine, majandusmatemaatika;
33 EAP
 

Semester 2: 21. sajandi organisatsioonide väljakutsed

 

Tutvud 21. sajandi organisatsioonide ees seisvate väljakutsetega. 

 • Õppeained: mikroökonoomika, makroökonoomika, rahanduse alused, finantsalane inglise keel, äritegevuse õiguslikud ja eetilised aspektid, majandusarvestus juhtimisotsuste tegemisel, ärialane suhtlemine; 

 • Praktika organisatsiooni juhtimis- ja otsustusprotsesside tundmaõppimiseks.

33 EAP
II Teadmiste ja oskuste täiendamine valitud spetsialiseerumisvaldkonnas   

 

Semester 3: Spetsialiseerumissuuna alusained

 

Arendada põhipädevusi valitud spetsialiseerumissuunal. 

 • Õppeained: eraisiku rahandus, majandusalane inglise keel, uurimistöö disain, andme- ja ärianalüütika; 

 • Rahandus ja majandusarvestus spetsialiseerumissuuna ained: finantseetika ja -seadusandlus, investeeringute juhtimine, finantsalane kommunikatsioon, finantsaruandlus, ettevõtte rahandus; 

 • Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialiseerumissuuna ained: turu-uuringud, tarbijakäitumine, sotsioloogia ja sotsiaalpsühholoogia, suhtekorraldus ja meediasuhted. 

36 EAP
 

Semester 4: Spetsialiseerumissuuna põhiained

 

Arendada täiendavaid pädevusi valitud spetsialiseerumissuunal. 

 • Õppeained: akadeemiline ja ärialane kirjutamine, kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid, professionaalsed läbirääkimised 
 • Rahanduse ja majandusarvestuse spetsialiseerumissuuna ained: väärtpaberite analüüs, riskijuhtimine, seminarid majanduse ja rahanduse valdkonna aktuaalsetel teemadel; 
  • Valikained: investeeringute juhtimise simulatsioon, finantskaasused, tuletisinstrumendid, audiitorkontroll; 
    
 • Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialiseerumissuuna ained: professionaalne müük, digitaalne turundus, rahvusvaheline turundus, teenuse turundus 
  • Valikained: sisukirjutamine, reklaamikorraldus, bränding,  sündmusturundus, kultuuridevaheline kommunikatsioon 
 • Praktika II
30 EAP
III  Juhtimispädevuste arendamine   
 

Semester 5:  Valikõppemoodul juhtimisalaste pädevuste arendamiseks või teadmiste ja oskuste süvendamiseks valitud spetsialiseerumissuunal

 

Üliõpilasvahetus välisülikoolis või õppekava valikainete baasil individuaalsetest huvidest ja eesmärkidest lähtuv erimoodul.  

24 EAP
 

Semester 6: Ettevõtlikkus ja muudatuste juhtimine organisatsioonis

 

Täiendad omandatud teadmisi ja oskusi interdistsiplinaarses kontekstis ning arendad uurimisvõimekust. 

 • Õppeained: digitaalne innovatsioon ettevõtluses ja ärijuhtimises, juhtimissimulatsioon DYNAMA, strateegiline juhtimine ja eestvedamine; 

 • Bakalaureusetöö. 

24 EAP

Spetsialiseerumine

Rahandus ja majandusarvestus

Oled huvitatud investeerimisest või soovid omandada finantsspetsialistile vajalikud teadmised? See suund annab Sulle rahaasjades orienteerumiseks vajalikud  oskused, mis tulevad kasuks igal eluhetkel! 

 

Rahandusele ja majandusarvestusele spetsialiseerudes õpid: 

 • tundma finantsalast oskussõnavara ja seda korrektselt kasutama; 
 • hindama ettevõtte väärtust ja investeeringute tasuvust; 
 • analüüsima finantsdokumentides sisalduvat informatsiooni; 
 • haldama isiklikku investeerimisportfelli ja kasvatama oma vara väärtust. 

Õppekava on tunnustatud CFA Instituudi poolt ja rahanduse valdkonna kursuseid õpetatakse lähtudes CFA esimese taseme nõuetest. Majandusarvestuse valdkonna kursustel käsitletavad teemad ühtivad suures osas ACCA vastavate eksamiteemadega. ACCA eksameid on võimalik sooritada EBSis.

 

Turundus ja kommunikatsioon

Soovid luua silmapaistvaid tulevikubrände ning plaanid asuda tööle ettevõtte turundusosakonnas või reklaamiagentuuris? See suund annab Sulle vajalikud teadmised ja oskused, et muuta ka tavapärased tooted ning teenused atraktiivseks. 

 

Turundusele ja kommunikatsioonile spetsialiseerudes õpid:  

 • koguma ja analüüsima turundustegevuste kavandamiseks vajalikku informatsiooni; 
 • viima ellu ettevõtte eesmärke toetavaid  turundusplaane; 
 • oma turundusalaseid ideid veenvalt esitama ning kommunikeerima. 

Õpikogemus EBSis

Õppevorm

Päevaõppe loengud ja seminarid  toimuvad EBSis esmaspäevast reedeni tunniplaani alusel ajavahemikus 8.30-17.15.  

 

Päevaõppes on õppejõuga kontakttundide arv suurem, mis aitab teadmisi klassiruumis hõlpsamini omandada. Päevaõppes keskendutakse aktiivselt koos õppimisele, kus lisaks loenguformaadile on fookus rühmatöödel, aruteludel ning esitlustel.

Mobiilsusaken

Teisel õppeaastal on Sul võimalik õppida semester või aasta ühes EBSi partnerülikoolis. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Copenhagen Business School jpt).

Mobiilsusaken on välisõpingute semester, kus saad valida partnerülikooli kursuste seast endale meelepäraseid erialakursuseid. Sul on võimalus täiendada teadmisi ka valdkondades, mida ükski Eesti ülikool ei õpeta. 

 

EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 

EBS tudengite väga positiivne tagasiside kinnitab, et välisõpingute semester avardab oluliselt maailmapilti ning annab väärt kontaktid ja hindamatu rahvusvahelise ülikoolikogemuse! 

 

Meie üliõpilaste vahetusemestri lood leiad: 

 

Just go! podcast

 

Praktika ja mentorlus

Õpingute jooksul tuleb Sul sooritada praktika, mille jooksul õpid tundma ettevõtte toimimist ja rakendad õpitut praktikaorganisatsioonis. EBSi bakalaureuseõppes jaguneb praktika kaheks.  

Praktika I

 • Esimese praktika käigus õpid tundma ettevõtte juhtimis- ja otsustusprotsesse; 

 • Praktikakoha valikul toetab Sind EBSi magistritudengist mentor. Mentoriga saad läbi arutada erinevaid võimalusi karjääritee kujundamiseks ning paned paika tulevikueesmärgid. Kogenud juhina on mentor Sulle eeskujuks ning jagab ka näpunäiteid, kuidas teha esimesi samme soovitud karjääri suunas.

Praktika II

 • Teise praktika jooksul saad oma teadmisi ja oskusi veelgi rohkem   proovile panna, sest Sul tuleb lahendada juhtimisprobleem vastavalt praktikaettevõtte vajadusele; 

 • Viid läbi uuringu ja esitad selle tulemuste põhjal ettepanekud organisatsioonilise muutuse ellu kutsumiseks. 

 • Praktika toetab Sinu ettevalmistust lõputöö kirjutamiseks.   

 EBSi praktikaprogramm on saanud head tagasisidet nii üliõpilastelt kui ka praktikaorganisatsioonidelt. Praktika eesmärgiks on rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi elulistes töösituatsioonides ning pakkuda üliõpilastele tuge karjääri planeerimisel. 

 

EBSi praktikaprogramm pälvis 2023 "Tunnustatud praktikasüsteem 2023-2027" kvaliteedimärgise.

 

Kvaliteedimärgist annab välja Haridus-ja Noorteamet „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projekti raames. Märgise eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkoole kvaliteetsete praktikasüsteemide loomise ja rakendamise eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel.  

 

 

 

Marge Täks

Vanemlektor, Mõjuettevõtluse bakalaureuseōppekava kuraator

 

"Praktika aitab üliõpilasel mõista paremini oma tugevusi ja leida üles kirge. Samuti saavad üliõpilased praktika käigus teada, mis neile üldse ei meeldi või ei sobi ning see aitab tulevikus paremaid karjäärivalikuid teha. Meie tublimad tudengid on praktika tulemusena leidnud ka oma esimesed töökohad."

Meie üliõpilaste praktikakogemused

Olulised kuupäevad
1.

ALGAS AVALDUSTE VASTUVÕTT 

Algab avalduste vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks. Õppetöö algus augustis.

3.

AVALDUSTE TÄHTAEG 

Avalduste esitamise tähtaeg juunikuus toimuvatele sisseastumisvestlustele.

 

6.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. Inglise keele kirjalik sisseastumiseksam toimub online vahendusel vestlusele järgneval päeval.

Vastuvõtuinfo

Sobiv kandidaat

 • Omab keskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; 

 • Valdab piisaval tasemel inglise keelt (B2); 

 • Omab piisaval tasemel matemaatika teadmisi; 

 • Väljendab oma huvi, motivatsiooni ja ambitsiooni silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses; 

 • Läbib EBSis sisseastumisvestluse. 

Vastuvõtt

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub avalduse, riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. Riigieksami tulemuste puudumisel saab EBSis sooritada sisseastumiseksameid. 

Rohkem infot vastuvõtu, sisseastumisvestluse ja - eksamite kohta:

Vastuvõtutingimused
Kandideeri SAISis

Online konsultatsioon

Kui soovid enne EBSi kandideerimist saada rohkem infot sisseastumise kohta, siis registreeru personaalsele online konsultatsioonile. Konsultatsioonid toimuvad kaks korda kuus.
 

Registreeru online konsultatsioonile, juhul kui: 

 • Sul on tekkinud küsimusi EBSi sisseastumise kohta; 

 • Kahtled, kas Sinu eelnev haridustee ja/või töökogemus sobib Sinu valitud õppekavaga; 

 • Oled valimas mitme õppekava vahel ning soovid rohkem infot õige valiku langetamiseks; 

 • Soovid rohkem infot õppekorralduse või õpingute finantseerimise kohta. 

Registreeru konsultatsioonile

Õpingute finantseerimine

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Semestri õppemaksu on võimalik tasuda ühes, kahes või neljas osas. 

Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna (125 eurot) alusel.  

 

Õppemaks 2024/2025 õppeaastal: 

 • Sügissemestri õppemaks on 3500 eurot; kevadsemestril 3500 eurot;  

 • Kahes või neljas osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot.  

Bakalaureuseõppe õppemaksu esimese osa tasumise tähtaeg on 25. augustil. 

Õppeinvesteering

EBS pakub koostöös pankadega õppeinvesteeringu lahendusi, tänu millele on võimalik tulevikku ja rahavooge paremini planeerida. Õppeinvesteering on finantsteenus. Üliõpilane sõlmib õppeinvesteeringu lepingu kas LHV või Inbankiga. Pank tasub EBS õpingute eest osamaksetena ning üliõpilane järgib pangaga sõlmitud õppeinvesteeringu lepingu tingimusi.  
 

Õppeinvesteeringu lepingu saad sõlmida kiirelt ja mugavalt EBSi konsultandi juures panka minemata. 

Stipendiumid

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust. 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile"

Stipendiumi määramine: 

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust, silmaringi ning arutlusoskust.  

 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100% õppemaksuvabastuse;

 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks

Tudengielamused EBSis

Et mälestused ülikooliaastatest oleksid meeldejäävad ja rõõmutoovad, kutsume Sind kaasa lööma EBS Üliõpilasesinduses ja osalema üliõpilastele korraldatud üritustel.

Esinduses saad kaasa rääkida ülikoolielu puudutavatel teemadel ning korraldada ka ise- ise ebsikatele erinevaid meelelahutusüritusi.

Vahvad üritused ja tegevused varieeruvad akadeemilistest seminaridest pidude ja suurejoonelise Haba Galani välja. 

 

 

Sportlikele ebsikatele toimuvad EBS Spordiklubi eestvedamisel spordipäev, golfivõistlused, taliujumine  jpm. Samuti leiavad  iganädalaselt aset mitmed regulaarsed sporditreeningud ning käiakse kooli esindamas spordivõistlustel ka väljapool Eestit.  

Muusikahuvilised saavad laulda EBS Kammerkooris.