Rahvusvaheline ärijuhtimine

Üks maailma 122 parimast ärijuhtimise õppekavast!

Ülevaade

Rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava valmistab Sind ette töötama juhi või tippspetsialistina rahvusvahelises ettevõttes või avaliku sektori organisatsioonis. Õppejõud ja üliõpilased paljudest eri riikidest aitavad luua tõeliselt rahvusvahelise õpikeskkonna. Sul on võimalus spetsialiseeruda rahanduse ja majandusarvestuse või turunduse ja kommunikatsiooni suunal. Semester või aasta EBSi partnerülikoolis avardab Sinu maailmapilti ning annab hindamatu õpikogemuse  teises kultuuriruumis. 

 

Kui soovid mõista andmete rolli äriotsuste tegemisel ja kuidas see on seotud uuendusliku tehnoloogiaga, siis tutvu meie ingliskeelsete äritehnoloogia loengutega

Miks rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava?

 • Õppekaval on kõrgeima taseme rahvusvaheline tunnustus ehk EPAS akrediteering.
 • Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business SchoolKedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt).  EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 
 • Sul on võimalus omandada topeltdiplomi Suurbritannia 2018. aasta ülikooliks valitud Lancaster School of Management'ist (The Times ja Sunday Times University of the Year 2018).
 • Sind juhendavad õppejõud eri riikidest, kes aitavad Sul omandada laiapõhjalised teadmised rahvusvahelisest ärijuhtimisest
 • Kaasaegseid õppemeetodeid toetab pilvepõhine e-õppe platvorm Canvas, mida kasutavad paljud maailma tippülikoolid. 
 • Lood rahvusvahelise suhtevõrgustiku, kellega koos õpitut rakendada ja unistusi ellu viia.
 • Õppetöö toimub enamasti väikestes õpperühmades (mitte rohkem kui 35 tudengit) ja Sind nõustab õppekorralduslikes küsimustes personaalne õppekonsultant.

Lõpetaja profiil

Programmi lõpetajad töötavad turundus- ja finantsspetsialisti ning esmatasandi juhina rahvusvahelistes ettevõtetes või avaliku sektori asutustes. EBSi vilistlaste sissetulek äri- ja juhtimisvaldkonnas on võrreldes teiste ülikoolide lõpetanutega kõrgeim. Tutvu meie vilistlaste edulugudega.

Programmi ülevaade

Esimene õppeaasta: Preparing for a business career

Moodul I: Kaasaegne organisatsioon ja ärikeskkond (30 EAP)

Õpid tundma kaasaegset ärikeskkonda ja organisatsiooni toimimist

 

Õppeaineblokid: Introduction to leadership (12 EAP), Financial and Data Literacy (12 EAP), Professional Development Track (6 EAP)

 

Moodul II: 21. sajandi organisatsioonide väljakutsed (30 EAP)

Tutvumine 21. sajandi organisatsioonide ees seisvaid väljakutsetega

 

Õppeaineblokid:  Introduction to Economic & Managerial Decision-Making (12 EAP), Introduction to Responsible and Sustainable Business (12 EAP), Professional Development Track (6 EAP), Internship ‘Organisation mapping’ (2 ECTS)

Teine õppeaasta: Developing professional knowledge and skills in my specialisation 

 

Moodul III: Spetsialiseerumissuuna alusained (30 EAP)

Arendada põhipädevusi valitud spetsialiseerumissuunal 

 

Õppeaineblokid: Research Design (3 EAP), Macroeconomics (3 EAP, Specialisation in Finance and Accounting or Marketing and Communication (18 EAP), Professional Development Track (6 EAP)

 

Moodul IV: Spetsialiseerumissuuna põhiained (34 EAP)

Arendada täiendavaid pädevusi valitud spetsialiseerumissuunal

 

Õppeaineblokid: Research methods (6 EAP), Specialisation in Finance and Accounting or Marketing & Communication (18 EAP), Professional Development Track (6 EAP), Internship: Problem-solving (4 EAP)

Kolmas õppeaasta : Developing managerial competencies

 

Moodul V: Valikõppemoodul juhtimisalaste pädevuste arendamiseks või teadmiste ja oskuste süvendamiseks valitud spetsialiseerumissuunal (30 EAP) 

Üliõpilasvahetus välisülikoolis või õppekava valikainete baasil individuaalsetest huvidest ja eesmärkidest lähtuv erimoodul

 

Moodul VI: Ettevõtlikkus ja muudatuste juhtimine organisatsioonis (24 EAP)

Täiendad omandatud teadmisi ja oskusi interdistsiplinaarses kontekstis ning arendad uurimisvõimekust

 

Advanced Management Courses (12 EAP), Business Simulation Dynama (6 EAP), Bachelor's Thesis (6 EAP)

Spetsialiseerumissuunad

Rahandus ja majandusarvestus

Sulle sobib rahanduse ja majandusarvestuse õppesuund, kui soovid omandada fintantsspetsialistile vajalikud baasteadmised.  

 

Rahanduse ja majandusarvestuse  spetsialiseerumissuunal õpid:

 • tundma finantsalast oskussõnavara ja seda korrektselt kasutama,
 • hindama ettevõtte väärtust ja investeeringute tasuvust ning analüüsima finantsdokumentides sisalduvat informatsiooni,
 • haldama isiklikku investeerimisportfelli ja kasvatama oma vara väärtust .

 

Õppekava on tunnustatud CFA Instituudi poolt ja rahanduse valdkonna kursuseid õpetatakse lähtudes CFA esimese taseme nõuetest. Majandusarvestuse valdkonna kursustel käsitletavad teemad ühtivad suures osas ACCA vastavate eksamiteemadega. ACCA eksameid on võimalik sooritada EBSis. Loe lisaks. 

 

         Logo_acca.jpg

Turundus ja kommunikatsioon

Sulle sobib turunduse ja komminikatsiooni õppesuund, kui Sinu kireks on luua silmapaistvaid tulevikubrände ning plaanid asuda tööle ettevõtte turundusosakonnas või reklaamiagentuuris. 

 

Turunduse ja kommunikatsiooni spetsialiseerumissuunal õpid: 

 • koguma ja analüüsima turundustegevuste kavandamiseks vajalikku informatsiooni;
 • viima ellu ettevõtte eesmärke toetavaid  turundusplaane;
 • oma turundusalaseid ideid veenvalt esitama ning kommunikeerima.

Topeltdiplom Inglismaalt

Kõikidel rahvusvahelise ärijuhtimise tudengitel on võimalik omandada EBSi ja Lancaster University Management School topeltdiplom. Topeltdiplomi programmis osalevad tudengid õpivad kaks esimest õppeaastat EBSis ning kaks järgmist aastat Lancaster University's Inglismaal. Lõpetamise eelduseks on lõputöö kaitsmine. Välisülikooli diplom kehtib koos EBSi diplomiga. 

 

Topeltdiplomiprogrammis osalemise eelduseks on kaalutud keskmine hinne vähemalt 4,0. 

LUMSist: 

 • The Times ja Sunday Times nimetasid Lancaster University Suurbritannia 2018. aasta ülikooliks (University of the Year 2018) ning Lancaster Unversity Management School (LUMS) omab kõiki olulisemaid rahvusvahelisi akrediteeringuid (AACSB, EQUIS, AMBA). 
 • LUMSi õppetöö on tihedalt seotud ülikooli kõrgetasemelise teadustegevusega. 
 • Ülikoolil on tugev vilistlasliikumine ja kõrgelt hinnatud ülikoolilinnak.

 

lancaster.jpg

   
Olulised kuupäevad
1.

ALGAB VASTUVÕTT 2023/2024 ÕPPEAASTAKS

Algab avalduste vastuvõtt SAISi ja DreamApply keskkonnas.

13.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg märtsi sisseastumisvestlustele.

 

*Rahvusvahelise ärijuhtimise õppekaval on võimalik õpinguid alustada ainult sügissemestril.

16.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. 

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele järgneval päeval.

Sobiv kandidaat

 • On lõpetanud keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni;
 • valdab piisaval tasemel inglise keelt (B2);
 • omab piisaval tasemel matemaatika teadmisi;
 • väljendab oma huvi, motivatsiooni ja ambitsiooni silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses;
 • läbib EBSis sisseastumisvestluse.

Vastuvõtt

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. 

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppemaks ja tasumise tähtajad

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. 

 

Õppemaks päevaõppes:

 • Sügissemestri õppemaks on 2805 eurot; kevadsemestri õppemaks on 2992 eurot.
 • Kahes osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot. 

Tasumise tähtajad leiad siit.

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

Stipendiumid

 

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumi määramine:

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ja silmaringi ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks.