Ettevõtlus ja ärijuhtimine Tallinnas

Ülevaade 

Õppekava on mõeldud inimesele, kes soovib targalt siseneda ärimaailma, luua oma ettevõtte või täiendada olemasolevaid ettevõtlusteadmisi ning annab võimaluse õpingute jätkamiseks magistriõppes. Õppekava läbides saad reaalse kogemuse ettevõtte alustamisest ja selle arendamisest ning spetsialiseeruda päevaõppes tehnoloogiaettevõtluse, loomeettevõtluse või professionaalse müügi suunal. Sessioonõppe tudengid saavad spetsialiseerumissuundade aineid õppida valikainetena. 

 

Lisaks spetsialiseerumissuuna ainetele võid teadmiste täiendamiseks valida ka ingliskeelse Game Management mooduli.

 

Võta ühendust

Kandideeri SAISis

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Miks ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava?

 • Päevaõppes saad koos õpingukaaslastega juba esimesel kursusel õppejõudude juhendamisel luua tudengiettevõtte.  Sessioonõppe loengutes otsid koos töökogemust omavate õpingukaaslastega lahendusi ettevõtlusega seotud väljakutsetele. 
 • Õpid tundma start-up ettevõtlust ja e-äri ning digitaalse turunduse eripärasid. 
 • Praktikutest õppejõud aitavad omandada laiapõhjalisi teadmisi majandusest ja äritegevusest ning jagavad isiklikke ettevõtluskogemusi. 
 • Lood suhtevõrgustiku inimestest, kellega koos õpitut rakendada ja unistusi ellu viia.
 • Kaasaegseid õppemeetodeid toetab pilvepõhine e-õppe platvorm Canvas, mida kasutavad paljud maailma tippülikoolid. 
 • Õppetöö toimub enamasti väikestes õpperühmades (mitte rohkem kui 35 tudengit) ja iga tudengit nõustab õppekorralduslikes küsimustes personaalne õppekonsultant. 
 • Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saab tudeng õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist või spetsialiseeruda loomeettevõtluse, tehnoloogiaettevõtluse või professionaalse müügi suunal. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business SchoolKedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt). 

Kandideeri SAISis

Lõpetaja tööalane profiil

Programmi lõpetajad tegutsevad ettevõtja või väikeettevõtte juhina. Samuti äriprojektide arendajate ning spetsialistidena ettevõtlikkust ja majandusteadmisi eeldavatel ametikohtadel. EBSi vilistlaste sissetulek on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikoolide lõpetanutega kõrgeim.

Spetsialiseerumissuunad

Tehnoloogiaettevõtlus

Kui Sinu unistuseks ei ole töötada kellast kellani suurkorporatsioonis, vaid pühendada oma elu uute innovaatiliste äriideede elluviimisele ja Sind köidab startup ettevõtete kiire edu, siis sobib Sulle tehnoloogiaettevõtluse spetsialiseerumissuund. Õpingute käigus kohtud paljude startup ettevõtete esindajatega ja õpid nii nende õnnestumistest kui ka ebaõnnestumistest.

 

Tehnoloogiaettevõtluse spetsialiseerumissuunal õpid näiteks:

 • tundma tehnoloogiatrende ja startup ettevõtete ärimudeleid; 
 • piiratud ressurssidega startup ettevõtet käivitama ja juhtima; 
 • iduettevõtte tegevust rahastama ja äri kasvatama; 
 • maandama startup ettevõtlusega seonduvaid riske. 

Tehnoloogiaettevõtluse valikmoodul töötati välja koostöös Tehnopoliga.

Loomeettevõtlus

Kui lisaks ettevõtlusele tunned huvi ka disaini, moe või muusika vastu, sobib Sulle loomeettevõtluse spetsialiseerumissuund.

 

Loomeettevõtluse spetsialiseerumissuunal õpid näiteks: 

 • tundma disaini, moe, muusika ja teiste loomemajanduse valdkondade ettevõtlusvõimalusi;
 • loomeettevõtet juhtima ja mõistma disaini rolli tootearenduses ning turunduses;
 • korraldama loomemajanduse projekte, arvestades nende ärilisi ja esteetilisi kriteeriumeid;
 • loomingulises meeskonnas töötama ja loovisikutega koostööd tegema. 

Professionaalne müük

Ükski ettevõte ei saa edukaks ega toode tuntuks tõhusa müügitegevuseta. Kui soovid ettevõtlusega alustamiseks arendada enda veenmis- ja müügioskusi või lüüa läbi valdkonnas, kus on headest spetsialistidest ning juhtidest alati puudus, sobib sulle professionaalse müügi spetsialiseerumissuund. 

 

Professionaalse müügi spetsialiseerumissuunal õpid näiteks: 

 • tundma ja praktikas rakendama nõuandliku müügi põhimõtteid; 
 • planeerima müügitsüklit ja määratlema müügiprotsessi edutegureid; 
 • müügimeeskonda juhtima ja müügitegevust professionaalselt korraldama; 
 • leidma enesemotivatsiooni ka keeruliste müügiläbirääkimiste pidamiseks. 
Olulised kuupäevad
26.

Kevadise vastuvõtu avalduste esitamise tähtaeg SAISis bakalaureuseõppekavadele. 

29.

Toimuvad järgmised sisseastumisvestlused. 

20.

Avalduste esitamise tähtaeg 2019/2020 õppeaastaks bakalaureuseõppekavadele. 

Päevaõpe vs. sessioonõpe

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Nominaalne õppeaeg 3 aastat 3,5 aastat
Kontakttundide toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Igal nädalal
E 17.30-20.45
T 15.45-20.45
Spetsialiseerumissuunad Loomeettevõtlus
Tehnoloogiaettevõtlus
Professionaalne müük

Spetsialiseerumissuuna moodul ei ole kohustuslik, aineid on võimalik õppida valikainetena.  

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Avalduse täitmine sisseastumise infosüsteemis SAIS.
 • Sessioonõppesse kandideerijatel on vajalik ka CV, mille saab laadida SAISi.
 • Vajadusel saad sooritada sisseastumiseksamid EBSis.
 • Toimuvad vastuvõtuvestlused. Vastuvõtuintervjuu raames on tudengikandidaatidel võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
  • Kandidaadilt ootame lühikest enesetutvustust teemal „Kuidas aitab EBSis õppimine täita mul oma unistusi?“
 • Ülikooli vastuvõtust teavitame kandidaati infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Õppelepingu sõlmimine.
 • Esimese osamakse tasumine. 

 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 115
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

 

Võta ühendust

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. 

 

Vajalikud riigieksamid:

 • eesti keel või eesti keel teise keelena; emakeele kirjand (kuni 2013. aastani). Minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 30 punkti;
 • inglise keel* - minimaalne nõutav tulemus kandideerimiseks on 50 punkti.

*Inglise keele riigieksamit asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis vähemalt B1 tasemele, sealhulgas:

 • TOEFL iBT score 78
 • IELTS (International English Language Testing Service) 5.0
 • Cambridge test – vähemalt PET (sobivad ka FCE, CAE, CPE tase)

Kui Sa ei ole sooritanud nõutud riigieksameid, saad nende asemel teha sisseastumiseksamid EBSis.

 

Õppeained

SEMESTER ÕPPEAINE EAP ÕPPEJÕUD
SEMESTER  I    
  Majandusteaduse alused 3 Renee Pesor
  Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak
  Inglise ärikeele keskastme kursus I 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid
  Õpioskuste arendamine 1,5 Kadri Osula
  Majandusmatemaatika ja statistika 6 Heikki Päeva
  Informaatika I 3 Viljo Kallas
  Turundus ja müük 6 Tiina Tšatšua
 

Spetsialiseerumisplokk: 

Professionaalne müük I  

* Loomeettevõtlus I

* Tehnoloogiaettevõtlus I

6 Guido Paomees, Ülle Pihlak,
Juko-Mart Kõlar
SEMESTER II    
  Sotsiaalpsühholoogia 3 Liina Randmann
  Juhtimise alused 3 Tõnu Kaarelson
  Tudengiettevõtted 3 Ülle Pihlak
  Inglise ärikeele keskastme kursus II 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid
  Finantsarvestus 6 Eve Lamberg
  Õiguse entsüklopeedia 3 Madis Kallion
  Mikroökonoomika 6 Alar Kein
 

Spetsialiseerumisplokk:
* Professionaalne müük II

* Loomeettevõtlus II

* Tehnoloogiaettevõtlus II

6 Guido Paomees, Ülle Pihlak,
Juko-Mart Kõlar
SEMESTER  III    
  Valikained (mobiilsusaken) 24  
 

Praktika:

* Professionaalne müük

* Loomeettevõtlus

* Tehnoloogiaettevõtlus

6 Guido Paomees, Ülle Pihlak,
Juko-Mart Kõlar
SEMESTER IV    
  Makroökonoomika 6 Alari Purju
  Juhtimisarvestus 3 Urmas Kaarlep
  Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele I 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid
  Uurimistöö disain 3 Marge Sassi
  Digitaalne turundus 3 Katri Kerem
  Ärialane suhtlemine 3 Tiina Tšatšua, Jaan Ennulo
  Filosoofia 3 Oliver Laas
  Sotsioloogia 3 Jaanika Loorberg
  Vabaaine 3  
SEMESTER  V    
  Rahvusvaheline äri 3 Tiit Elenurm
  Äritegevus Aasia riikides 3 Ülle Pihlak
  Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele II 3 Anu Lehing, Anne LelumeesJaan Rand,
Ülle Raid
  Äriõigus 6 Urmas Arumäe
  Maksunduse alused 3 Urmas Kaarlep
  Eestvedamine 3 Ester Eomois
  Kvalitatiivsed uurimismeetodid 3 Kaire Põder
  Kvantitatiivsed uurimismeetodid 3 Karmo Kroos
  Vabaaine 3  
SEMESTER  VI    
  Äriplaan 3 Ülle Pihlak
  E-äri 6 Thea Sogenbits
  Juhtimissimulatsioon DYNAMA 4,5 Anto Liivat, Peeter Kross
  Ärieetika 3 Mari Kooskora
Bakalaureusetöö või lõpueksam 6  
  Valikaine 3  
  *Spetsialiseerumissuuna aineid vaata siit   **Sessioonõppe õppekava vaata siit

Kandideeri SAISis

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. Õppemaks sisaldab õppematerjale.

 

Õppemaks päevaõppes Tallinnas:

 • Semestri õppemaks on  2200 eurot semestris. 
 • Kahes osas tasudes on õppemaks 2235 eurot semestris.

Õppemaks sessioonõppes Tallinnas:

 • Semestri õppemaks  on 1900 eurot semestris.
 • Kahes osas tasudes on semestri õppemaks 1935 eurot semestris. 

Tasumise tähtajad

Õppemaks tasutakse sügissemestril järgnevalt: 

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril (kahes osas maksmisel). 

 

Õppemaks tasutakse kevadsemestril järgenvalt:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil (kahes osas maksmisel). 

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. 

Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Sooviavaldus saada 10. juuliks e-kirjaga triin.sillaots@ebs.ee

Kandideeri SAISis