Ettevõtlus ja ärijuhtimine

Ülevaade 

See eestikeelne õppekava sobib Sulle, kui oled huvitatud ettevõtlusest, soovid astuda karjääriredelil järgmise sammu või viia ellu uue äriidee. 2024. aastal täiendasime õppekava iduettevõtluse ja äriarenduse spetsialiseerumistega. Õpingute jooksul omandad põhjalikud ajakohased teadmised ja praktilised oskused ettevõtte või meeskonna juhtimiseks. Samuti leiad Eesti ainsas äriharidusele keskendunud ülikoolis õppides uusi sõpru ja mõttekaaslasi ning miks mitte ka tulevasi äripartnereid. Õppekaval saad õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes.    

Lõpetaja profiil 

Õppekava lõpetajana tegutsed tulevikus väikeettevõtte juhi või ettevõtjana, äriprojektide arendaja või spetsialistina ettevõtlikkust ja majandusteadmisi eeldaval ametikohal. Sind tunnustatakse põhjalike, kaasaegsete erialaste teadmiste ning praktiliste oskuste eest. Lõpetajana oled varustatud kõigega, mida vajad eduka karjääri alustamiseks või karjäärihüppe tegemiseks. Oled ambitsioonikas ja tulevikku vaatav ebsikas, kelle üle tunnevad uhkust nii koduülikool, kolleegid kui ka koostööpartnerid. Väärtuslik kontaktvõrgustik aitab Sul oma ideid edukalt ellu viia. 

 

EBSile läheb väga korda meie üliõpilaste, vilistlaste ja nende tööandjate hea käekäik. Tegutseme selle nimel, et meie vilistlased oleksid edukad ning tunneme südamest rõõmu nende kordaminekute üle. 

EBSi vilistlaste uuringu põhjal:  

 • 15% loob oma ettevõtte; 
 • 44% töötab rahvusvahelistes ettevõtetes; 
 • 21% töötab kohalikes ettevõtetes; 
 • 20% töötab välismaal. 

EBSi vilistlaste hulgas on: 

 • 11% ettevõtjaid; 

 • 35% tipp- või keskastmejuhte; 

 • 45% tipp- või keskastme spetsialiste. 

Võrreldes Eesti keskmise palgaga on ebsikate brutopalk:  

 • üle Eesti keskmise 85%-l vilistlastel; 

 • üle kahe Eesti keskmise 43%-l vilistlastel;

 • EBSi vilistlaste töötasu äri- ja juhtimisvaldkonnas on kõrgem, kui teiste Eesti ülikoolide lõpetanutel.

Miks valida just see õppekava? 

 • Saad väga hea ülevaate ja põhjalikud alusteadmised ärimaailmas toimuvast;  
 • Sinust saab hinnatud praktik, kes orienteerub kõikides ettevõtlust ja ärijuhtimist puudutavates valdkondades (turundus, müük, finantsjuhtimine, tootearendus, inimeste juhtimine jne);  
 • Kaasajastatud õppekava rõhutab uuenduslikkust ja loovat mõtlemist, mis on vajalik uute toodete või teenuste arendamiseks; 
 • Saad valida kahe spetsialiseerumissuuna vahel: iduettevõtlus ja äriarendus; 
 • Õpid parimatelt – Sinu õppejõududeks ja mentoreiks on valdkondade tippeksperdid ja kogenud juhid; 
 • Väärtustame isiklikku lähenemist: meie väikesed õppegrupid ja personaalsed õppekonsultandid tagavad selle, et Sinu eesmärgid ja ambitsioonid ei jää märkamata; 
 • Keskendume EBSis võimalikult palju üksteiselt õppimisele - rühmaarutelud, tiimitööd, praktiline õpe ja elulised näited. Nii leiad päriselt toimivaid lahendusi väljakutsetele, millega tööelus silmitsi seisad;  
 • Sinu õpingukaaslasteks on positiivsed, algatusvõimelised, ägedate ideedega ja ambitsioonikad kaastudengid. Innustav ja motiveeriv seltskond ning väärtuslikud kontaktid jäävad Sinuga aastateks;  
 • Sulle avaneb mobiilsusaken, mis võimaldab saada rahvusvahelise õpikogemuse välisriigi tippülikoolis;  
 • Ainult sellel õppekaval saad EBSis õppida eesti keeles ja valida päeva- ning sessioonõppe vahel, et ühendada vajadusel õpingud töö- ja pereeluga. 

Õppekava sisu

Õppeaasta Õppekava  
I

Ettevõte ja ärikeskkond

 
 

Semester 1: Ettevõtluse alused 

  

Saad ülevaate ettevõtluse ja ärijuhtimise alustest ning vajalikest baasteadmistest. 

  

 • Õppeained: äri alused; juhi eneseareng ja õpistrateegiad; juhtimise ja eestvedamise alused; majandusmatemaatika ja statistika; finantsarvestus; turunduse alused; inglise ärikeel edasijõudnutele.
33 EAP
 

Semester 2: Kaasaegne ärikeskkond  

  

Saad ülevaate kaasaegse ärikeskkonna olemusest ja väljakutsetest.  

 • Õppeained: vastutustundlik ettevõtlus ja ärieetika; mikro- ja makroökonoomika ettevõtjale; sissejuhatus õigusesse; juhtimisarvestus;  inglise ärikeel edasijõudnutele II; sotsiaalpsühholoogia ärijuhile; 
  • Päevaõppes: tudengiettevõtted; praktika organisatsiooni juhtimis- ja otsustusprotsesside tundmaõppimiseks; 
  • Sessioonõppes: juhi ja meeskonna professionaalne areng; äridisain.
33/30 EAP
II

Ettevõtte arendamine

 

 

Semester 3: Ettevõtte kasvu eeldused 

  

Omandad ettevõtte juhtimist ja arendamist ning ärivõimaluste tuvastamist ja rakendamist puudutavaid oskusi ja teadmisi. 

  

 • Õppeained: äriõigus; müük; uurimistöö disain; innovatsioon ettevõtluses; loovus; personalijuhtimine; rahanduse alused; kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uurimismeetodid.
30 EAP
 

Semester 4: Äri arendamine  

  

Omandad süvendatud teadmisi spetsialiseerumisvaldkonnas, et leida  lahendusi päriselulistele ettevõtlus- ja juhtimisprobleemidele. 

Spetsialiseerumine vastavalt valikule: iduettevõtlus või äriarendus. 

  

 • Õppeained: tööõigus; spetsialiseerumisained vastavalt valikule: iduettevõtlus või äriarendus; 
  • Päevaõppes: uurimispraktika juhtimisprobleemi lahendamiseks; 
  • Sessioonõppes: ärikonsultatsioon.
33/30 EAP
III

Ettevõtte kasvatamine ja jätkusuutlikkus

 
 

Semester 5: Rahvusvahelistumine ja välisõpingud  

  

Teadmiste, oskuste ja kogemuste laiendamine. Sellel semestril läheb enamik tudengeid Erasmus programmiga vahetussemestrile. 

  

Koduülikoolis jätkates pakume Sulle võimalust õppida koos välistudengitega rahvusvahelist äri käsitlevaid valikaineid.

27/33 EAP
 

Semester 6: Juhtimispädevuste rakendamine 

  

Õpid lahendama kompleksseid äri- ja ettevõtluse probleeme ning rakendad õpitut bakalaureusetöö kirjutamisel.  

 • Õppeained: Investeerimise alused; läbirääkimised; äriplaan; juhtimissimulatsioon; bakalaureusetöö.

24 EAP

 

*Sessioonõppe ja päevaõppe ainepunktide maht võib semestrite kaupa erineda. Sessioonõppes on Sul võimalik valida, kas võtad 5. semestri valikained õhtustel aegadel või (osaliselt) päevastel aegadel. 

Spetsialiseerumised

Iduettevõtlus

Oled huvitatud kiiresti arenevast tehnoloogiast ja unistad oma iduettevõtte loomisest? Iduettevõtluse suund on mõeldud tulevastele uuendajatele ja ettevõtlusvaimuga inimestele. See spetsialiseerumine varustab Sind praktiliste teadmistega, mis on hädavajalikud tehnoloogiapõhiste ettevõtete edukaks juhtimiseks. 

Spetsialiseerumine koosneb järgmistest valdkondadest: 

 • Tehnoloogiaõigus: saad ülevaate konkurentsiõigusest, intellektuaalomandi õiguse põhimõtetest ja andmekaitse tähtsusest tehnoloogiasektoris; 
 • Iduettevõtlus: õpid, kuidas tuua turule innovaatilisi tooteid ja teenuseid, ning mõistad tehnoloogiaettevõtluse eripärasid. Analüüsid levinumaid vigu ja õpid, kuidas neid vältida, et suurendada oma ettevõtte eduvõimalusi; 
 • Innovatsiooni juhtimine: arendad oskusi, kuidas juhtida innovatsiooniprotsesse ja rakendada loomingulisi lahendusi ettevõtluses; 
 • Meeskonnatöö ja eestvedamine: omandad juhtimisoskused, mis on vajalikud tõhusa meeskonna loomiseks ja juhtimiseks dünaamilises keskkonnas; 
 • Digitaalsed tööriistad äris: uurid, kuidas rakendada äritegevuses tehisintellekti ja erinevaid tarkvaralahendusi; 
 • Ettevõtte rahandus iduettevõtetes: õpid, kuidas hallata iduettevõtte rahandust, sh investeeringuid, rahavooge ja finantsplaneerimist. 

See spetsialiseerumissuund annab Sulle tugeva aluse iduettevõtluses, valmistades ette tuleviku väljakutseteks ja võimalusteks. 

Äriarendus 

Äriarenduse spetsialiseerumissuund on loodud neile, kes soovivad saada põhjalikumaid teadmisi äristrateegiatest ja nende rakendamisest kaasaegses ärikeskkonnas. See suund keskendub ettevõtte kasvu ja innovatsiooni juhtimisele, tuginedes tänapäevastele tehnoloogiatele ja juhtimispõhimõtetele.  

Spetsialiseerumine koosneb järgmistest valdkondadest:  

 • Inimeste juhtimine rahvusvahelises ärikeskkonnas: saad teadmised virtuaalsete ja erilaadsete meeskondade juhtimisest ja kaasamisest ning meeskondadevahelisest koostööst muudatuste elluviimisel; 
 • Digitaliseerimine ja automatiseerimine: õpid, kuidas digitaalsete lahendustega suurendada äriprotsesside tulemuslikkust ja automatiseerimise kaudu tõhustada tootmisprotsesse; 
 • Digitaalsed tööriistad äris: käsitletakse tehisintellekti ja erinevate tarkvaralahenduste rakendamist äritegevuses, et suurendada efektiivsust ja konkurentsivõimet; 
 • Riskijuhtimine: saad teadmisi vastavuskontrollist, heast juhtimistavast ja sisekontrollisüsteemide olulisusest, et vältida ja maandada riske äritegevuses; 
 • Ettevõtte rahandus: õpid ettevõtte rahanduse põhimõtteid ja -strateegiaid, mis on vajalikud ettevõtte optimaalse finantsseisundi ja jätkusuutliku kasvu tagamiseks. 

Selle spetsialiseerumissuuna läbimine annab Sulle vajalikud teadmised ja oskused, et juhtida edukalt nii rahvusvahelistes kui kohalikes suuremates ja keskmistes organisatsioonides äriprotsesse, tuua innovatsiooni igasse ettevõttesse ja liikuda edasi oma karjääriteel. 

Õpikogemus EBSis

Õppevorm

Sessioonõppes osalemine eeldab üliõpilaselt rohkem iseseisvat tööd, sest auditoorseid kontakttunde õppejõuga on vähem kui päevaõppes. Õppevormi valides tasub Sul mõelda, kas soovid teadmisi omandada eelkõige klassiruumis või oled pigem iseseisev töö kõrvalt õppija. 

 

  PÄEVAÕPE SESSIOONÕPE
Nominaalaeg 3 aastat 3 aastat
Kontakttundide
toimumise ajad

Igal nädalal
E-R 8.30-17.15

 

Paarisnädalatel: E 17.30-20.45, T 17.30-20.45, K 17.30-20.45;

paaritutel nädalatel: E 17.30-20.45 
T 15.45-20.45,

Spetsialiseerumine

Iduettevõtlus 

Äriarendus

Iduettevõtlus 

Äriarendus

Mobiilsusaken

Teisel õppeaastal on Sul võimalik õppida semester või aasta ühes EBSi partnerülikoolis. EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid EMLyon Business School, Università Bocconi, BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Copenhagen Business School jpt).

Mobiilsusaken on välisõpingute semester, kus saad valida partnerülikooli kursuste seast endale meelepäraseid erialakursuseid. Sul on võimalus täiendada teadmisi ka valdkondades, mida ükski Eesti ülikool ei õpeta. 

 

EBSi partnerülikoolis õppides tasud vaid EBSi õppemaksu ning lisaks maksame Euroopa Liidu riikides õppijatele Erasmus+ stipendiumi. 

EBS tudengite väga positiivne tagasiside kinnitab, et välisõpingute semester avardab oluliselt maailmapilti ning annab väärt kontaktid ja hindamatu rahvusvahelise ülikoolikogemuse! 

 

Meie üliõpilaste vahetusemestri lood leiad:

 

Just go! podcast

 

Praktika ja mentorlus

Õpingute jooksul tuleb Sul sooritada praktika, mille jooksul õpid tundma ettevõtte toimimist ja rakendad õpitut praktikaorganisatsioonis. EBSi bakalaureuseõppes jaguneb praktika kaheks.  

Praktika I

 • Esimese praktika käigus õpid tundma ettevõtte juhtimis- ja otsustusprotsesse; 

 • Praktikakoha valikul toetab Sind EBSi magistritudengist mentor. Mentoriga saad läbi arutada erinevaid võimalusi karjääritee kujundamiseks ning paned paika tulevikueesmärgid. Kogenud juhina on mentor Sulle eeskujuks ning jagab ka näpunäiteid, kuidas teha esimesi samme soovitud karjääri suunas.

Praktika II

 • Teise praktika jooksul saad oma teadmisi ja oskusi veelgi rohkem   proovile panna, sest Sul tuleb lahendada juhtimisprobleem vastavalt praktikaettevõtte vajadusele; 

 • Viid läbi uuringu ja esitad selle tulemuste põhjal ettepanekud organisatsioonilise muutuse ellu kutsumiseks. 

 • Praktika toetab Sinu ettevalmistust lõputöö kirjutamiseks.   

EBSi praktikaprogramm on saanud head tagasisidet nii üliõpilastelt kui ka praktikaorganisatsioonidelt. Praktika eesmärgiks on rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi elulistes töösituatsioonides ning pakkuda üliõpilastele tuge karjääri planeerimisel. 

 

EBSi praktikaprogramm pälvis 2023 "Tunnustatud praktikasüsteem 2023-2027" kvaliteedimärgise.

 

Kvaliteedimärgist annab välja Haridus-ja Noorteamet „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projekti raames. Märgise eesmärk on tunnustada kutse- ja kõrgkoole kvaliteetsete praktikasüsteemide loomise ja rakendamise eest ning motiveerida koole praktikaga seotud arendustegevuste kavandamisel ja elluviimisel.  

 

 

 

Marge Täks

Vanemlektor, Mõjuettevõtluse bakalaureuseōppekava kuraator

 

"Praktika aitab üliõpilasel mõista paremini oma tugevusi ja leida üles kirge. Samuti saavad üliõpilased praktika käigus teada, mis neile üldse ei meeldi või ei sobi ning see aitab tulevikus paremaid karjäärivalikuid teha. Meie tublimad tudengid on praktika tulemusena leidnud ka oma esimesed töökohad."

 

Meie üliõpilaste praktikakogemused

Olulised kuupäevad
1.

ALGAS VASTUVÕTT SÜGISSEMESTRIKS

Algab avalduste vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks. Õppetöö algus augustis.

 

5.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg augusti sisseastumisvestlustele.

 

8.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. Inglise keele kirjalik sisseastumiseksam toimub online vahendusel vestlusele järgneval päeval.

 

Vastuvõtuinfo

Sobiv kandidaat

 • Omab keskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; 

 • Valdab piisaval tasemel inglise keelt (B1); 

 • Väljendab oma huvi, motivatsiooni ja ambitsiooni silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses; 

 • Läbib edukalt EBSis sisseastumisvestluse. 

Vastuvõtt 

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub avalduse, riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal.  Riigieksami tulemuste puudumisel saab EBSis sooritada sisseastumiseksameid. 
Rohkem infot vastuvõtu, sisseastumisvestluse ja - eksamite kohta:
 

Vastuvõtutingimused

Esita avaldus

Avalduse esitamine toimub SAISi keskkonnas:

Kandideeri SAISis

 
Kandideeri sessioonõppesse SAISis

Online konsultatsioon

Kui soovid enne EBSi kandideerimist saada rohkem infot sisseastumise kohta, siis registreeru personaalsele online konsultatsioonile. Konsultatsioonid toimuvad kaks korda kuus.
 

Registreeru online konsultatsioonile, juhul kui: 

 • Sul on tekkinud küsimusi EBSi sisseastumise kohta; 

 • Kahtled, kas Sinu eelnev haridustee ja/või töökogemus sobib Sinu valitud õppekavaga; 

 • Oled valimas mitme õppekava vahel ning soovid rohkem infot õige valiku langetamiseks; 

 • Soovid rohkem infot õppekorralduse või õpingute finantseerimise kohta. 

Registreeru konsultatsioonile

 

Õpingute finantseerimine

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Semestri õppemaksu on võimalik tasuda ühes, kahes või neljas osas. 

Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel (1 EAP hind 125 eurot).  

Õppemaks 2024/2025 õppeaastal päevaõppes: 

 • Sügissemestri õppemaks on 3500 eurot; kevadsemestril 3500 eurot;  

 • Kahes või neljas osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot.  

Õppemaks 2024/2025 õppeaastal sessioonõppes: 

 • Sügissemestri õppemaks on 3500 eurot; kevadsemestril 3200 eurot; 

 • Kahes või neljas osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot.  

 • Bakalaureuseõppe õppemaksu esimese osa tasumise tähtaeg on 25. augustil. 

Õppeinvesteering

EBS pakub koostöös pankadega õppeinvesteeringu lahendusi, tänu millele on võimalik tulevikku ja rahavooge paremini planeerida. Õppeinvesteering on finantsteenus. Üliõpilane sõlmib õppeinvesteeringu lepingu kas LHV või Inbankiga. Pank tasub EBS õpingute eest osamaksetena ning üliõpilane järgib pangaga sõlmitud õppeinvesteeringu lepingu tingimusi.  
 

Õppeinvesteeringu lepingu saad sõlmida kiirelt ja mugavalt EBSi konsultandi juures panka minemata. 

Stipendiumid

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust. Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile"

 

Stipendiumi määramine: 

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust, silmaringi ning arutlusoskust.  

 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100% õppemaksuvabastuse;

 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks

Tudengielamused EBSis

Et mälestused ülikooliaastatest oleksid meeldejäävad ja rõõmutoovad, kutsume Sind kaasa lööma EBS Üliõpilasesinduses ja osalema üliõpilastele korraldatud üritustel.

Esinduses saad kaasa rääkida ülikoolielu puudutavatel teemadel ning korraldada ka ise- ise ebsikatele erinevaid meelelahutusüritusi.

Vahvad üritused ja tegevused varieeruvad akadeemilistest seminaridest pidude ja suurejoonelise Haba Galani välja. 

 

 

Sportlikele ebsikatele toimuvad EBS Spordiklubi eestvedamisel spordipäev, golfivõistlused, taliujumine  jpm. Samuti leiavad  iganädalaselt aset mitmed regulaarsed sporditreeningud ning käiakse kooli esindamas spordivõistlustel ka väljapool Eestit.  

Muusikahuvilised saavad laulda EBS Kammerkooris. 

 

Meie üritused on kohtumispaigaks nii tudengitele, töötajatele, koostööpartneritele kui ka vilistlastele.