Vaba Majandusmõtte Keskus

Vaba Majandusmõtte Keskus (VMK) on Estonian Business School’i juures tegutsev sõltumatu ja vaba mõttekoda. VMK eesmärgiks on pakkuda kollektiivse intellektuaalse arutelu võimalust õppuritele, akadeemilisele personalile, avaliku- ja erasektorite ning vabakonna esindajatele nii kodu- kui välismaalt. VMK käsitletavad teemavaldkonnad on avatud ning seonduvad Eesti, Euroopa ja rahvusvahelise majanduse jaoks oluliste valdkondadega. Teemavaldkonnad käsitlevad nii teoreetilisi kui ka empiirilisi küsimusi, mis on olulised Eesti ja rahvusvahelise arengu seisukohalt. Need on majanduspoliitika, Euroopa Liidu tulevik, rahvusvahelist kaubanduspoliitikat ja paljud teised teemad. VMK peamiseks tegevusvormiks arutelude, seminaride ja konverentside korraldamine eelpool toodud teemavaldkondades. VMK toetab oma tegevusega üliõpilaste ja õppejõudude teadusuuringute initsieerimist seminaride ja konverentside käigus selgunud olulistel teemadel ning loob eeldusi koostööks erinevate Eesti ja rahvusvaheliste institutsioonidega.

Jälgi VMK uudiseid Facebookis.

 

Kontakt:

Juan Sáenz-Diez

Vaba Majandusmõtte Keskuse juhataja
juan.saenz-diez@ebs.ee

 

Vaba Majandusmõtte Keskuse Nõukojas on 11 erineva eluvaldkonna esindajat:

  • Jüri Saar, EBSi vilistlane, endine tudengilehe toimetaja ja ettevõtja
  • Alar Kein, EBSi majandusteooria ja rahanduse õppetool
  • Kaire Põder, EBSi professor ja TTÜ vanemteadur
  • Alari Purju, TTÜ professor
  • James Oates, Briti Kaubanduskoja esimees Eestis
  • Petri Kajander, endine Libera tegevjuht Helsingis
  • Tom Palmer, Cato Institute vanemteadur ja Atlas Economic Research Foundationi asepresident USAs
  • Fredrik Erixon, European Centre for International Political Economy direktor
  • Mark Bathgate, ABD Investment Management, Head of Research Londonis
  • Anna Ebers, University of St Gallen