Kristiina Urb kaitses doktoritöö, mis analüüsib loomemajanduse ning teiste sektorite vahelist koostööd juhtimistasandil

Kristiina Urb PHD EBS
12. märtsil kaitses Kristiina Urb EBSis oma doktoritöö “Analysing Interorganisational Activities Between Cultural and Creative Industries and Other Sectors on A Managerial Level” ning talle omistati filosoofiadoktori kraad. Doktoritöö avab uusi perspektiive majanduskasvu ning innovatsiooni edendamiseks loomemajanduse ning teiste sektorite vaheliste interorganisatsiooniliste tegevuste kaudu.

Doktoritöö raames on välja töötatud uudne mudel koos juhistega mudeli praktiliseks rakendamiseks, eesmärgiga parandada loomemajanduse ettevõtete ja teiste sektorite vahelist suhtlust ning koostööd. See lähenemine järgib OECD ja Euroopa Komisjoni soovitusi majanduskasvu ja innovatsiooni edendamiseks läbi sektoriteülese koostöö. Töö eesmärk on lahendada loomemajanduse valdkonna ettevõtete ja teiste sektorite vahel esineda võivaid kommunikatsiooni ja koostöö takistusi. Interorganisatsioonilised tegevused on tihti keerukad, kuid olulised loomemajanduse potentsiaali rakendamiseks ja majandusliku kasvu soodustamiseks. 

 

Kristiina Urb on loomemajanduse ekspert ja uurija, kellel on valdkonnas üle 15-aastane kogemus.
Tema pikaajaline kogemus toob esile koostöö, koos töötamise ja koosloome olulisuse teiste valdkondade ettevõtetega. Kuigi tihti täis väljakutseid, on tegemist hädavajalike protsessidega loomemajanduse potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks ja majanduskasvu edendamiseks. Autor näitab, et eduka koostöö ning innovatsiooni saavutamiseks on vaja valdkondadevahelist sügavat mõistmist ja sektoreid ületavaid kohandatud lähenemisi.

 

Doktoritöö pakub välja "Kolme K" ehk koostöö, koos töötamise ja koosloome mudeli (inglise keeles The Three Cs model) ning keskendub nende protsessidega seotud kognitiivsete struktuuride mõistmisele. Seega doktoritöö loob sügavat arusaamist erinevatest sektoritevahelistest suhtlus- ja koostööprotsessidest, andes seeläbi väärtuslikke teadmisi ja praktilisi juhiseid, mis toetavad ka üldist majanduskasvu ja innovatsiooni.
Mudel ning seda täiendavad detailsed juhised loovad uut väärtust ettevõtjatele ja juhtidele nii loomemajanduse kui ka teistes sektorites, poliitikakujundajatele ning  akadeemilisele kogukonnale, aidates neil optimeerida loomemajanduse ja teiste sektorite vahelisi koostööprotsesse. Eesmärk on juhtimistasandil toetada teineteise mõistmist, mis omakorda soodustab innovatsiooni ja majanduskasvu läbi tõhusa sektoriteülese koostöö. "Kolme K" mudel võimaldab paremini mõista ja rakendada erinevate sektorite vahelist sünergiat. Oleme uhked doktoritöö üle, mis uurib loomemajanduse valdkonda, avardades arusaamu, sillutades teed uutele koostöövormidele ja andes väärtuslikku teadmist huvigruppidele. 

 

Doktoritöö panustab ka laiemasse arutelusse loomemajanduse rolli ja potentsiaali üle majanduses, pakkudes uusi perspektiive ja lähenemisviise, kuidas loomemajandus saab olla innovatsiooni ning majanduskasvu katalüsaator. Mudeli ja uuringute abil rikastab doktoritöö nii teoreetilist kui ka praktilist arusaama sektoritevahelisest koostööst, luues uut väärtust ja perspektiive majanduskasvu ning innovatsiooni edendamiseks.

 

Juhendaja:
Professor, emeriitrektor, PhD Arno Almann, Estonian Business School

Oponendid:
Docent Mervi Luonila, DMus in Arts Management, Center for Cultural Policy Research CUPORE, Finland
Assistant Professor Ellen Loots, PhD, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands
 
Doktoritöö on leitav siit.