EBSi tudengid tegid SEBs tutvust moodsa panga väljakutsetega

a
Hiljuti külastasid EBSi bakalaureuseõppe rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava üliõpilased SEB panka. Rahandusele ja arvestusele spetsialiseeruvatele tudengitele antud ülevaade sektori viimastest arengutest ja väljakutsetest ning jagatud parimad praktikanäited olid väga informatiivsed.

Külastus andis tudengitele hindamatu võimaluse suhelda panganduse tippspetsialistidega, sealhulgas Edward Rebase ja Märten Liinatiga SEB Balti Digitaalse Panganduse meeskonnast. Sellised kogemused väljaspool ülikooli aitavad rikastada tudengite õppetööd ja avavad uksi tulevasteks praktikaprogrammideks ja karjäärivõimalusteks. EBS väärtustab oma pikaajalist koostööd erinevate ettevõtete ja pankadega, nagu näiteks üle kümne aasta kestnud koostööd SEBga. See partnerlus toetab tudengite haridusteed, ühendades teoreetilised teadmised praktiliste kogemustega reaalsetest ärisituatsioonidest, pakkudes mitmekülgseid vaateid erinevatest tööstusharudest koos juhtivate ekspertide teadmiste ning kogemustega. Koostöö SEBga toob esile panga ning EBSi ühised väärtused ja põhimõtted nagu digitaliseerimine, jätkusuutlikkus, innovatsioon ja vastutus. 

 

Aet Toots, lektor ja Rahvusvahelise Ärijuhtimise bakalaureuseõppekava kuraator, rõhutab: "Ettevõtete külastused on väärtuslikuks täienduseks teoreetilistele õpingutele, pakkudes nii üliõpilastele kui ka lektoritele reaalse maailma praktikat. SEB esindajate ettekanded andsid uusi teadmisi pangandussektori arengutest, nagu jätkusuutlikkuse aruandlus, uued krediidikõlblikkuse riskid, sealhulgas ESG-ga seotud riskid, digitaalne pangandus. Koostöö ärisektoriga võimaldab lektoritel püsida kursis oma valdkonna trendidega, uuendada kursuse sisu ja rikastada õppeprogrammi, lisades asjakohaseid teemasid ja näiteid."

 

Edward Rebane, SEB Baltikumi Digitaalse Panganduse juht näeb kokkupuudetes ülikooliga panga jaoks olulist väärtust: “Meil pangana on taoliste koostööde puhul tähtsad mitmed aspektid. SEB järgib suuri megatrende nagu digitaliseerimine ja jätkusuutlikkus, ning koostöö akadeemiliste partneritega võimaldab neid valdkondi põhjalikumalt uurida. Sel eesmärgil teeme tihedat koosööd lisaks EBSile ka näiteks Tartu Ülikooli ja kood/Jõhviga. 

 

Teiseks on meile oluline kahepoolne kommunikatsioon. Kuna klient on panga jaoks number üks, tahame järjest rohkem aru saada, mida kliendid vajavad ja ootavad. Meie jaoks on noored oluline õppekoht, soovime teada saada, kuidas nad käituvad, mis tooteid nad vajavad ning kuidas pangana olla neile hea partner. Eraklientidest noored ja äriklientidest väikeettevõtted – just need on meie tuleviku kliendid. Seepärast kutsume alati hea meelega tudengeid panka. Teeme seda erinevate ürituste vormis, näiteks on meil külas käinud ka need noored, kes alles teevad ülikooli ja õppesuuna valikut.

 

Kolmas aspekt – pangal on vaja talente, et oma eesmärke ellu viia. Sellised kohtumised loovad võimaluse koostööks nii praktika näol kui ka tulevikus värbamise vaates.

 

Meie omalt poolt saame noortele pakkuda väärtust näidates, kuidas pangas tegelikult äri käib. Millised teadmised on tähtsad ja milliseid külgi tuleks endas arendada, et teha karjääri just pangandussektoris. Me aitame viia kokku õpitu praktilisega ja näidata ettevõtte päriselu. Saame tutvustada noortele ka oma väärtusi. Tiimiväärtusena näiteks diversity – ealine, sooline, rahvuseline, mis on tõestanud end kui tiimi edukuse tagaja. Üldisema väärtusena sustainability ehk ühiskonnale tagasi andmine, mis on ajas kasvava tähtsusega. »