EBSi doktorandi töö tunnistati parimaks

doktorite suvekool
EBSi doktorandid Eesti majandusdoktorantide ühises suvekoolis
EBSi doktorandi Piret Masso artikkel võitis kõigi Eesti majandusdoktorantide ühises suvekoolis parima artikli auhinna.

Juuni lõpupäevil toimus Haapsalus kõigi Eesti majandusdoktorantide ühine suvekool, kus osalesid ka EBSi doktorandid ja õppejõud. 

 

“Olen EBSi tiimi üle väga uhke,” ütleb EBSi turunduse professor Katri Kerem. “Meie meeskond esines väga edukalt.”

 

Uhkuseks on põhjust – EBSi doktorandi Piret Masso artikkel „Employer benefits affecting the employees’ intention to leave in different age groups“, mille kaasautoriteks olid Krista Jaakson ja Kaire Põder, võitis parima artikli auhinna.  

 

„Meie doktorante tunnustati korduvalt nende töö kõrge taseme eest. Arvestades EBSi tiimi suurust, oli meie 10liikmeline meeskond hästi nähtav,“ lisab Kerem. 

 

Estonian Business Schoolist osalesid suvekoolis doktorandid Ilona Beliatskaya, Pavel Prokushenkov, Piret Masso, Scott Abel, Terhi Kärpänen, Timo Savolainen, Mohammad Abu Sayed Toyon. Lisaks õppejõud Jukka Mäkinen, Kaire Põder ja Katri Kerem.

 

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Estonian Business Schooli ja Eesti Panga koostöövõrgustik, mis pakub doktorantidele erinevaid võimalusi pühendumiseks teadus- ja õppetööle ning doktorantuuri edukaks läbimiseks. Suvekooli eesmärk oli arendada doktorantide esinemisoskust ja teadustöö kvalifikatsiooni ning tõhustada nii siseriiklikku, valdkondadevahelist kui ka rahvusvahelist teaduskoostööd.