Sündmus

23 08.24

🌿 Rohepöörde ja jätkusuutliku majanduse mikrokraad alustab

23.08.2024 10:00 - 18.10.2024 17:00
Estonian Business School, Lauteri 3, Tallinn

Kas tunned end uute jätkusuutlikkuse nõuete ees abituna? Kas tahad oma ettevõtet rohelisele teele viia, kuid pole kindel, kust alustada? Meie programm annab sulle alusteadmised jätkusuutlikkuse põhimõtetest ning sellest, kuidas need mõjutavad ettevõtteid ja trende.

Keskkonnamuutused, poliitilised otsused, tehnoloogia areng ja majanduskeskkond tingivad keskkonnasõbralike töökohtade ja roheoskuste nõudluse kasvu. Roheoskuste vajadus kasvab sektorite üleselt, kuna nii ettevõtted kui ka töötajad peavad keskkonnapoliitikast tulenevate muutustega kiiresti kohanema.

Meie roheteemadele pühendatud mikrokraad on mõeldud inimestele, kelle ettevõte vajab tulevikus rohespetsialiste või kes vastutavad oma ettevõtte strateegia ja otsuste elluviimise eest ning soovivad paremini mõista jätkusuutliku majanduse väljakutseid ning trende.

Üheksa nädalane õppeprogramm koosneb kolmest kursusest, mis hõlmavad teemasid millega ettevõtted seisavad silmitsi praegusel jätkusuutlikkuse ja rohepöörde ajastul – olgu see puhta tehnoloogia ettevõtlus, CO2 heitkoguste vähendamise tähtsus, ressursitõhususe või tootlikkuse probleemid jne. Üks kursus keskendub ka keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimispõhimõtete (ESG) integreerimisele ettevõtte strateegiasse.

Rohepöörde ja jätkusuutliku majanduse mikrokraadi programm on mõeldud:

 • Juhtidele ning tiimiliidritele, kes vastutavad ettevõtte strateegiate elluviimise eest ning soovivad paremini mõista jätkusuutliku majanduse väljakutseid;
 • Ettevõtjatele, kes soovivad kas  käivitada energiatõhusat ettevõtet või integreerida kestlikkust olemasolevasse strateegiasse;
 • Spetsialistitele ja konsultantidele, karjääripöörajatele, kes soovivad laiendada oma silmaringi ja saada uusi oskusi jätkusuutliku majanduse teemadel;
 • Riigiametnikele või poliitikakujundajatele, kes soovivad paremini mõista kestliku majanduse põhimõtteid ja nende rakendamist;
 • Teadlastele, õppejõududele, õpetajatele kes tegelevad säästva arengu, keskkonnasõbralikumate lahenduste või teenuste otsimisega või puhta energia (taastuvenergia ja energiatõhususe) valdkondadega.

Mis kasu saab Sinu ettevõte?

 • Jätkusuutlike mõtteviisiga ettevõtted on pikemas ajamõõtmes kasumlikumad kui nende ebaefektiivsed konkurendid. Uute teadmistega saad aidata oma ettevõttel arendada kestlike tegevusi ning seeläbi suurendada ettevõtte kasumlikkust.
 • Töötajate oskuste taseme tõstmine (upskilling and reskilling) eeldab elukestva õppe strateegiate rakendamist, eriti üleminekust enam mõjutatud töötajate puhul, sest tasemeõppes omandatu pole pikemaks karjääriteeks piisav.
 • Üleminek jätkusuutlikule majandusele on aina kiireneva suundumisega. Eesti on endale seadnud ambitsioonikad eesmärgid aastaks 2035 ning nendeni jõudmiseks on vaja rakendada säästva majanduse põhimõtteid, mis aitaksid kaasa konkurentsieeliste saavutamiseks.
 • Tarbijad ning ettevõtete kliendid hoolivad üha enam teenuste ja toodete keskkonnamõjust. Mikrokraadi programmi läbimine aitab Sul mõista, kuidas Sinu ettevõte saab oma tegevust paremaks muuta ning vastutustundlikumalt tegutseda. See omakorda aitab ka parandada ettevõtte mainet ja positsiooni turul.
 • Programmis osalemine aitab Sul mõista, kuidas Sinu ettevõte saab aidata kaasa üleilmsete keskkonna- ja sotsiaalprobleemide lahendamisele ning see võib aidata Sul ka oma isiklikke väärtusi paremini ühildada ettevõtte väärtustega. Ühtlasi aitavad saadud teadmised Sul ka tõhusamalt täita tööülesandeid ja arendada ka isiklikku karjääri - see omakorda võimaldab olla motiveeritum ja tõhusam töötaja panustades ettevõtte edusse.

​​​​​Õppimine toimub koos EBSi magistrantidega ning lisaks programmis nimetatud loengupäevadele eeldab kursuse maht ka iseseisvate tööde tegemist. Õppekohtumised toimuvad reedeti ja laupäeviti üle ühe nädala, kell 10.00-17.00 (kokku 9 nädalat) ajavahemikul 23. august kuni 18. oktoober 2024.

 

Registreerumine programmi  (online konsultatsioon on juba avatud  ning toimub kuni 13. augustini või vabade kohtade lõppemiseni. Soodushind kehtib kuni 12. juulini.
Soovitame online vestluse EBSi esindajaga teha ära enne suvepuhkusele minekut! Broneeri aeg siin (juuli lõpus ja augusti alguses vestlusi ei toimu!). Ostukeskkond MyEBS avatakse juuni lõpus, arve saab tellida nii ettevõttele kui eraisikule. 

Programmi on oodatud kõrgharidusega õppurid.
Programmi läbimisel saavad õppijad täiendkoolituse tunnistuse ning saadud ainepunkte on võimalik kasutada magistriõppe programmide läbimisel. Koolitusmoodul on eelduseks jätkusuutliku ja rohelise rahanduse mikrokraadi programmile, mis algab 2024. aasta oktoobris. Osalejatelt eeldatakse lõpetatud kõrgharidust ning inglise keele oskust minimaalselt B2 tasemel. Lisainfo: avatudulikool@ebs.ee
 

👀 Mida arvavad möödunud aasta lennu lõpetanud? Loe nende tagasisidet

 • The course has been a remarkable journey into the world of cleantech entrepreneurship. It provided a solid foundation of knowledge, practical skills and a deeper appreciation for the significance of environmentally responsible business practices- The assignments were a highlight, allowing me to conduct in-depth research and contribute to the field. I look forward to continuing my exploration of cleantech entrepreneurship and its vital role in shaping a sustainable future"
  Roman Jürisaar (CEO Vedelgaas OÜ)
 • Participating in the Cleantech class was truly enriching. The positive classroom atmosphere from day one created an environment conductive to growth and exploration. One standout aspect for me was the emphasis on practical exercises. These not only made learning engaging bit also deepened my understanding of the concepts discussed in class. The interactive session with Cleantech investors and startups added another layer of practical understanding, helping me grasp the dynamic landscape of the industry"
  Reigo Abrams (Member of the Management Board of BFAA)
 • This programme was a transformative experience, enriching my knowledge and understanding of the green transition. It provided me with valuable insights, skills and connections that will undoubtedly contribute to my endeavours in sustainability and cleantech"
  Juulia Karjula (Founder and CEO of the creative agency Green Ray Creative)
Add to Calendar 2024-08-23 10:00:00 2024-10-18 17:00:00 🌿 Rohepöörde ja jätkusuutliku majanduse mikrokraad alustab Kas tunned end uute jätkusuutlikkuse nõuete ees abituna? Kas tahad oma ettevõtet rohelisele teele viia, kuid pole kindel, kust alustada? Meie programm annab sulle alusteadmised jätkusuutlikkuse põhimõtetest ning sellest, kuidas need mõjutavad ettevõtteid ja trende. Keskkonnamuutused, poliitilised otsused, tehnoloogia areng ja majanduskeskkond tingivad keskkonnasõbralike töökohtade ja roheoskuste nõudluse kasvu. Roheoskuste vajadus kasvab sektorite üleselt, kuna nii ettevõtted kui ka töötajad peavad keskkonnapoliitikast tulenevate muutustega kiiresti kohanema. Meie roheteemadele pühendatud mikrokraad on mõeldud inimestele, kelle ettevõte vajab tulevikus rohespetsialiste või kes vastutavad oma ettevõtte strateegia ja otsuste elluviimise eest ning soovivad paremini mõista jätkusuutliku majanduse väljakutseid ning trende. Üheksa nädalane õppeprogramm koosneb kolmest kursusest, mis hõlmavad teemasid millega ettevõtted seisavad silmitsi praegusel jätkusuutlikkuse ja rohepöörde ajastul – olgu see puhta tehnoloogia ettevõtlus, CO2 heitkoguste vähendamise tähtsus, ressursitõhususe või tootlikkuse probleemid jne. Üks kursus keskendub ka keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimispõhimõtete (ESG) integreerimisele ettevõtte strateegiasse. Rohepöörde ja jätkusuutliku majanduse mikrokraadi programm on mõeldud: Juhtidele ning tiimiliidritele, kes vastutavad ettevõtte strateegiate elluviimise eest ning soovivad paremini mõista jätkusuutliku majanduse väljakutseid; Ettevõtjatele, kes soovivad kas  käivitada energiatõhusat ettevõtet või integreerida kestlikkust olemasolevasse strateegiasse; Spetsialistitele ja konsultantidele, karjääripöörajatele, kes soovivad laiendada oma silmaringi ja saada uusi oskusi jätkusuutliku majanduse teemadel; Riigiametnikele või poliitikakujundajatele, kes soovivad paremini mõista kestliku majanduse põhimõtteid ja nende rakendamist; Teadlastele, õppejõududele, õpetajatele kes tegelevad säästva arengu, keskkonnasõbralikumate lahenduste või teenuste otsimisega või puhta energia (taastuvenergia ja energiatõhususe) valdkondadega. Mis kasu saab Sinu ettevõte? Jätkusuutlike mõtteviisiga ettevõtted on pikemas ajamõõtmes kasumlikumad kui nende ebaefektiivsed konkurendid. Uute teadmistega saad aidata oma ettevõttel arendada kestlike tegevusi ning seeläbi suurendada ettevõtte kasumlikkust. Töötajate oskuste taseme tõstmine (upskilling and reskilling) eeldab elukestva õppe strateegiate rakendamist, eriti üleminekust enam mõjutatud töötajate puhul, sest tasemeõppes omandatu pole pikemaks karjääriteeks piisav. Üleminek jätkusuutlikule majandusele on aina kiireneva suundumisega. Eesti on endale seadnud ambitsioonikad eesmärgid aastaks 2035 ning nendeni jõudmiseks on vaja rakendada säästva majanduse põhimõtteid, mis aitaksid kaasa konkurentsieeliste saavutamiseks. Tarbijad ning ettevõtete kliendid hoolivad üha enam teenuste ja toodete keskkonnamõjust. Mikrokraadi programmi läbimine aitab Sul mõista, kuidas Sinu ettevõte saab oma tegevust paremaks muuta ning vastutustundlikumalt tegutseda. See omakorda aitab ka parandada ettevõtte mainet ja positsiooni turul. Programmis osalemine aitab Sul mõista, kuidas Sinu ettevõte saab aidata kaasa üleilmsete keskkonna- ja sotsiaalprobleemide lahendamisele ning see võib aidata Sul ka oma isiklikke väärtusi paremini ühildada ettevõtte väärtustega. Ühtlasi aitavad saadud teadmised Sul ka tõhusamalt täita tööülesandeid ja arendada ka isiklikku karjääri - see omakorda võimaldab olla motiveeritum ja tõhusam töötaja panustades ettevõtte edusse. ​​​​​Õppimine toimub koos EBSi magistrantidega ning lisaks programmis nimetatud loengupäevadele eeldab kursuse maht ka iseseisvate tööde tegemist. Õppekohtumised toimuvad reedeti ja laupäeviti üle ühe nädala, kell 10.00-17.00 (kokku 9 nädalat) ajavahemikul 23. august kuni 18. oktoober 2024.   Registreerumine programmi  (online konsultatsioon on juba avatud  ning toimub kuni 13. augustini või vabade kohtade lõppemiseni. Soodushind kehtib kuni 12. juulini. Soovitame online vestluse EBSi esindajaga teha ära enne suvepuhkusele minekut! Broneeri aeg siin (juuli lõpus ja augusti alguses vestlusi ei toimu!). Ostukeskkond MyEBS avatakse juuni lõpus, arve saab tellida nii ettevõttele kui eraisikule.  Programmi on oodatud kõrgharidusega õppurid. Programmi läbimisel saavad õppijad täiendkoolituse tunnistuse ning saadud ainepunkte on võimalik kasutada magistriõppe programmide läbimisel. Koolitusmoodul on eelduseks jätkusuutliku ja rohelise rahanduse mikrokraadi programmile, mis algab 2024. aasta oktoobris. Osalejatelt eeldatakse lõpetatud kõrgharidust ning inglise keele oskust minimaalselt B2 tasemel. Lisainfo: avatudulikool@ebs.ee   👀 Mida arvavad möödunud aasta lennu lõpetanud? Loe nende tagasisidet The course has been a remarkable journey into the world of cleantech entrepreneurship. It provided a solid foundation of knowledge, practical skills and a deeper appreciation for the significance of environmentally responsible business practices- The assignments were a highlight, allowing me to conduct in-depth research and contribute to the field. I look forward to continuing my exploration of cleantech entrepreneurship and its vital role in shaping a sustainable future"Roman Jürisaar (CEO Vedelgaas OÜ) Participating in the Cleantech class was truly enriching. The positive classroom atmosphere from day one created an environment conductive to growth and exploration. One standout aspect for me was the emphasis on practical exercises. These not only made learning engaging bit also deepened my understanding of the concepts discussed in class. The interactive session with Cleantech investors and startups added another layer of practical understanding, helping me grasp the dynamic landscape of the industry"Reigo Abrams (Member of the Management Board of BFAA) This programme was a transformative experience, enriching my knowledge and understanding of the green transition. It provided me with valuable insights, skills and connections that will undoubtedly contribute to my endeavours in sustainability and cleantech"Juulia Karjula (Founder and CEO of the creative agency Green Ray Creative) Estonian Business School, Lauteri 3, Tallinn EBS info@ebs.ee Europe/Tallinn public