Teadustöö

Teadusportaalid:

BASE
Bielefeld Academic Search Engine võimaldab otsida internetist teadusinfot, väitekirju, artikleid, uurimusi erinevatest digiarhiividest, osaliselt kättesaadavad täistekstidena.

 

CORDIS
Community Research & Development Information Service. Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse infokeskuse andmebaasid, teenused, programmid, uuringud, publikatsioonid, liikmesriikide info teadustegevuse kohta.

 

EASE
European Association of Science Editors statement on impact factors.

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
Portaal sisaldab e-raamatuid, e-ajakirju, litsentsiandmebaase jne. Registreerimine ID-kaardi või Mobiil-IDga.

 

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)
Teadusinfosüsteem sisaldab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, õppejõudude, nende publikatsioonide, teadusprojektide, teaduspreemiate ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta.

 

Euroopa Komisjoni teadustöö
Informatsioon Euroopa teadusuuringute kohta.

 

Horizon 2020
Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2014-2020.

 

Research in Estonia
Eesti teadust rahvusvaheliselt tutvustav veebisait.

 

WorldWideScience.org
Erinevate riikide teadusandmebaaside otsimootor.

Referatiivandmebaasid:

Scopus
Elsevier Science kirjastuse eelretsenseeritud (peer-reviewed) teadusajakirjade viitamisinfo andmebaas.

Kättesaadav: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus, Tallinna Ülikooli Raamatukogus, Tartu Ülikooli Raamatukogus. Andmebaaside ühishanked Eesti raamatukogudes.

 

Web of Science
Thomson Reuters poolt koostatud, varasem USA Teadusinformatsiooni Instituut ISI (Institute of Scientific Information), ülemaailmselt tunnustatud publikatsioonide andmebaas. Sisaldab teaduspublikatsioonide bibliograafilisi kirjeid ning infot autorite, artiklite tsiteeringute arvu, ajakirjade mõjufaktorite jm kohta.
Web of Science Core Collection
Master Journal List
Conference Proceedings Citation Index
Kättesaadav: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus, Tartu Ülikooli Raamatukogus, Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus. Andmebaaside ühishanked Eesti raamatukogudes.

Võrgustikud teadlastele, uurijatele:

EURAXESS
Portaal, mis pakub teavet ja töövõimalusi teadlastele ning abistab teadlasi ja nende peresid välismaal tööleasumise kõikides aspektides.

EURAXESS Estonia

EURAXESS Finland
 

The Research Ethics Guidebook
Portaal sotsiaalteadlastele ja uurijatele.

 

ResearchGate
Professionaalne võrgustik teadlastele ja uurijatele.

 

Social Science Research Network (SSRN)
Sotsiaalteaduste alaste uurimistööde andmebaas, mis sisaldab artiklite täistekste, töödokumente, eLibrary.

Teaduseetika:

Eesti teadlaste eetikakoodeks
Eesti Teadusagentuur.

 

European Network of Research Ethics Committees (EUREC)
Teaduseetikaalaste organisatsioonide võrgustik Euroopas. Uudiskiri.

 

Teaduseetika
Tartu Ülikooli eetikaveeb.

 

The Committee on Publication Ethics (COPE)

E-dissertatsioonid:

Estonian Business School
EBSi raamatukogu e-kataloog

EBSis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööde otsingul valida teaviku laad - Käsikiri, lõputööde e-versiooni otsimiseks valida teaviku laad - Võrguväljaanne.
EBSis kaitstud doktoritööde nimekiri.

 

ESTER
Eesti raamatukogude e-kataloog. Eesti Maaülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Balti Kaitsekolledžis kaitstud dissertatsioonid. Osaliselt kättesaadavad võrguväljaannetena.

 

Digikogu
Tallinna Tehnikaülikooli dissertatsioonide digikogu.
 

ETERA

Tallinna Ülikooli dissertatsioonide, väljaannete repositoorium
 

DSpace

Tartu Ülikooli dissertatsioonide, väljaannete repositoorium.

E-dissertatsioonid välisülikoolides:

DART-Europe
Euroopa dissertatsioonide portaal.

 

DiVA
Academic Archive online. Skandinaavia ülikoolides kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd.

 

OAIster
Ülemaailmne Digiarhiivide Ühendus. E-dissertatsioonid, uurimistööd, konverentside materjalid. 

 

OATD
Open Access Theses and Dissertations, dissertatsioonide repositoorium.

 

E-dissertatsioonid Soome ülikoolides:

 

Aalto Ülikooli e-dissertatsioonid
 

Helsingi Ülikooli e-dissertatsioonid
 

Trepo - Tampere Ülikooli e-dissertatsioonid.

 

Turku Ülikooli e-dissertatsioonid