Loodusteadused

Teatmematerjalid:

Biology online
Bioloogia alane teemaportaal - sõnaraamat, artiklid, õpijuhised.

 

Eesti maavarad
Ülevaade Eesti maavaradest, varudest ja kaevandamisest. Terminite seletused.

 

Encyclopaedia of Life (EOL)
Loodusteaduse alased terminid, lingikogu erinevate loodusteaduse alastele veebisaitidele.

 

Füüsikaleksikon
Eesikeelne veebileksikon 700 füüsika mõistele.

 

Keemiavideod

Chemicum.com. Uusi keemiavideosid teeb Superaccu OÜ. Uutel youtube videotel on ka eestikeelsed subtiitrid.

 

Keskkonnaministeerium
Looduskaitse, loodus, keskkonnakasutus, kliima, ringmajandus.

 

Looduskalender.ee
Looduskaamerad - kakukaamera, metsisekaamera, mägrakaamera, ilvesekaamera jne.

 

Loodusteadusliku Hariduse Keskus
Tartu Ülikool. 

 

Loodusvaatluste andmebaas

Lingid:

Eesti kalad
Eesti kalade klassifikatsioon.

 

Eesti sood
Eesti soid ja Rabivere raba tutvustav virtuaalõppekeskkond Soode levik Eestis.

 

Eesti Ornitoloogiaühing

Eesti Ornitoloogiaühingu veebileht. Ligipääs ajalehele Hirundo ja teabelehele Tiirutaja.

 

Eesti veekogud
Veekogude tähestikuline loetelu lühikirjeldustega.

 

Eestimaa looduslikud pühapaigad

 

Foodweb
Natioal Geographic veebisait.

 

Loodusheli - kõrv loodusesse

Loomade, lindude, putukate esindajate ning helimaastike -  metsad, roostik, mererannik, niidud, põllud, linnad, külad - hääled.

 

Läänemere keskkond
Keskkonnahariduse õppematerjalid.

 

Materjalimaailm
Looduskalender. Materjalinäidiste kogu sisaldab infot materjalide koostise ja ehituse, omaduste, saamisviiside ja rakenduste kohta.

 

eLoodus
E-koolikott platvormil olevad eestikeelsed digitaalsed materjalid looduse uurimise, loodushariduse ja loodushoiu kohta.

Õpiobjektid:

Eesti selgroogsed

Tartu Ülikooli loodusteaduslikud mudelid.

 

Eesti taimede levikuatlas

Tartu Ülikooli loodusteaduslikud mudelid, e-Koolikott.

 

Hermann, Eik. Loodus ja looming

 

Karp, Kadri. 2013. Metsamarjad

 

Leis, Mare. 2012. Samblad : Eesti taimestik, taimkate ja selle kaitse (koos taimemorfoloogia alustega) juurde

 

Lorents, Allan. 2017. Loodusained

 

Eesti Maaülikooli õpiobjektid
Õpiobjektid: Eesti väikejärvede seire, Peipsi järve suurtaimestik, Sinivetikad jt.

 

Hariduskeskus
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpiobjektid: loodus, keskkond jm. 

 

Rakumaailm
Tartu Ülikooli loodusteaduslikud mudelid, e-Koolikott.