Kultuur. Loomemajandus

Teatmematerjalid:

Art and Architecture Thesaurus On Line (AAT)
The Getty Research Institute. Sõnastik, mis sisaldab üle 133 000 kunsti, arhitektuuri termini.

 

CREAX
Loovusalaste viidete andmebaas.

Loomemajandus, lingid:

Arts Management Network
Lingikogu kultuuri, loomemajaduse, kusti alastele Interneti ressurssidele. Uudiskiri Arts Management Newsletter.

 

Eesti Disainikeskus
Disainialane info, Eesti disainibüroode andmebaas, väljaanded, õppematerjalid. Eesti ja inglise keeles.

 

Kultuuriministeerium
Loomemajanduse valdkonnad Eestis.

 

Loomemajandus maailmas ja Eestis: dilemmad ja võimalused / Külliki Tafel-Viia, Erik Terk, Silja Lassur, Andres Viia. Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2014, lk. 137-159. (Riigikogu toimetised ; 29)

 

Loov Eesti
Loomemajandusest Eestis, uuringud, artiklite täistekstid.

 

Loovusalased internetilingid

 

Tallinna Loomeinkubaator

 

Tartu Loomemajanduskeskus

 

Telliskivi Loomelinnak
Eesti suurim loomemajandusliku ettevõtluse keskus.

 

 

Eesti arhiivid:

 

AIRE
Eesti Rahvusooperi digiarhiiv ja dokumendiregister. Eesti ja inglise keeles.

 

AIS
Arhiivi Infosüsteem. Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas.

 

Eesti Rahvusringhäälingu arhiiv
Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) videoarhiiv, audioarhiiv, fotoarhiiv ; Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BMF) arhiiv.

 

Eesti Veebiarhiiv
Eesti Rahvusraamatukogu veebiarhiiv säilitab Eesti kultuuripärandi seisukohalt olulisi veebisaite.

 

Filmiarhiivi infosüsteem

 

Estonian Shorts
Eesti Filmi Instituudi filmiportaal: dokumentaal-, animatsioon- ja mängufilmide lühifilmid.
 

FOTIS
Rahvusarhiivi fotoandmebaas.

 

Hariduslooline e-varamu
Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi hariduslooline digitaalarhiiv sisaldab digiteeritud käsikirju, fotosid jne.

 

Rahvusarhiiv
Ajalooarhiiv, Riigiarhiiv, Filmiarhiiv, Harju Maa-arhiiv, Lääne Maa-arhiiv, Lääne-Viru Maa-arhiiv, Saare Maa-arhiiv, Tartu Maa-arhiiv, Valga Maa-arhiiv.

 

Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem
Kaartide infosüsteem sisaldab Eesti Ajalooarhiivis ja Riigiarhiivis hoiul olevate kaartide kirjeldusi ja digikujutisi.

 

Muuseumid:

 

Art and History Museums List

Maailma kunsti- ja ajaloomuuseumide lingikogu.

 

E-varamu
Eesti muuseumide, raamatukogude, arhiivide ning teiste mäluasutuste ühtne infovärav, mille kaudu saab otsida infot erinevate mäluasutuste infosüsteemides kajastatud kultuuripärandi objektide kohta. Eesti, inglise, vene, saksa keeles.

 

Eesti Muuseumiühing
Eesti muuseumid, kunstikeskused, arhiivid, mäluasutused. Eesti ja inglise keeles.

 

Eesti Muuseumide Veebivärav
Veebivärav võimaldab tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega. Eesti, inglise ja vene keeles.

 

Raamatukogud:

 

Euroopa raamatukogu
The European Library portaal võimaldab keskse indeksi kaudu kiiret ja lihtsat ligipääsu Euroopa rahvusraamatukogude ja suure hulga ülikooliraamatukogude kollektsioonidele. Lisaks on loodud hulk abivahendeid uurijatele, näiteks võimalus eksportida kirjeid viidete haldamise teenuste kaudu ja laadida alla kõrgekvaliteedilisi metaandmeid.

 

LibWeb
Maailma raamatukogud.