Informaatika. Matemaatika. Statistika

Teatmematerjalid:

 

E-teatmik
Inglise-eesti info- ja sidetehnoloogia terminite seletav sõnaraamat.

 

FOLDOC
Free online dictionary of computing. Vabalt kättesaadav arvutialane sõnaraamat.

 

Glossary of IT Terms with Links
Infoloogiaalased terminid.

 

Glossary of Mathematics
Matemaatikaterminid ja mõisted.

 

Keeleveeb
Matemaatika sõnastik, arvutisõnastik, IT terministandardi sõnastik.

 

Taskutark

Matemaatikaalased lingid.

 

Videoõps
Abiks matemaatika eksamiks valmistujaile : Delfi.

 

Lingid:

Aru, J., Korjus, K., Saar, E. 2017. Matemaatika õhtuõpik. Tallinn : Hea Lugu.

 

Cybernetica
IKT valdkonna teadus-arendusettevõte, infoturbealane kompetentsikeskus. Eesti ja inglise keeles.

 

CMC Information Sources
Arvutialased infoallikad ja terminoloogia Internetis.

 

Domeeni otsing
Eesti Internet SA kodulehekülg. Eesti, inglise ja vene keeles.

 

Excel Easy
Exceli õpiobjekt, inglise keeles.

 

Mathema
Matemaatikaalased lingid, testid jm.

 

Techopedia
Infotehnoloogia alane veebisait, terminid, artiklid jm.

 

Tehisintellekt, lingid:

ChatGPT 
Tehisintellekti veebisait.

 

European Commission, Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators
Ingliskeelne Euroopa Komisjoni juhend.

 

Eesti Haridus- ja Teadusministeerium: ChatGPT ja kool: suuniseid tekstirobotite kasutamiseks hariduses, 2023.
 

Diana Poudel`i ajaveeb

Nipid tehisintellekti kasutamiseks õpetamiseks ja õppimiseks.

 

Piret Lehiste veebisait Nipitiri Diginipid

Soovitused tehisintellekti kasutamiseks.

 

Tallinna Ülikooli õppematerjal “Tehisintellekt õppetöös” 

Statistika, lingid:

Eesti Pank
Eesti Panga väljaanded, statistilised andmed, majandusülevaated, sõnastik. Eesti ja inglise keeles.

 

Eesti statistika
Statistikaameti andmebaas, väljaanded. Eesti ja inglise keeles.

 

Eesti statistika interaktiivsed rakendused

Interaktiivsed rakendused erinevatel teemadel, majandus, väliskaubandus, tööturg  jne.

 

EUROSTAT

The Statistical Office of the European Communities
Euroopa Liidu statistikaamet, riikide statistika valdkondade kaupa. Inglise, prantsuse ja saksa keeles.

 

International Labor Statistics
Võimalik koostada võrdlevat riikide tööjõu-, tööhõive- ja tarbimise statistikat.

 

OECD360
Erinevate riikide analüüsid, andmed, graafikud, nt Eesti, Soome, Belgia, Norra, Taani, Rootsi, Saksamaa jt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) väljaannetest.

 

Quandl
Erinevate riikide statistilised andmed, tabelid, diagrammid. Osaliselt tasuline.

 

Soome statistika
Statistikaameti andmebaas, väljaanded. Inglise, soome, rootsi keeles. Findicator.

 

Statistikablogi
Statistikaameti ajaveeb.

 

UNdata
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) statistikaportaal.

 

World Data Atlas
Erinevate riikide statistika, kaardid jm.

 

The World Factbook
The Central Intelligence Agency (CIA). Taustinfo maailma riikide kohta.