Ettevõtlus

Teatmematerjalid:

Definitions of Company Extensions around the World

 

Financial Times Lexicon
Majandus- ja rahandusalaste terminite leksikon.

Infoportaalid:

E-äriregister
E-äriregister kajastab kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute andmeid reaalajas. Eesti ja inglise keeles.

 

Eesti väliskaubandus
Statistikaameti Eesti väliskaubanduse rakendus, infograafikud, import-eksport artiklid jm. Eesti ja inglise keeles.
Statistikaameti Juhtimislaud - infograafikud turismi, noorteseire, piirkondlik statistika.

 

Europages
Kontaktandmed ja info Euroopa ettevõtete kohta.

 

Creditinfo

Ettevõtlus- ja turundusinfo andmebaas Eesti ja välismaiste ettevõtete kohta. Eesti, inglise ja vene keeles.

 

ThomasNet
Informatsioon erinevate riikide tööstus- ja hulgimüügi ettevõtete kohta.

Lingid:

BizMove
Väikeettevõtluse alased Interneti ressursid.

 

Business Owner`s Toolkit
Väikeettevõtluse alased infoallikad.

 

Business Technology Management Best Practices
E-äri, tehnoloogia ja teadmusjuhtimise alane portaal. Annoteeritud lingid, ajakirjad, toimetised, juhtumid.

 

ENTERWeb
Ettevõtlust, rahvusvahelist kaubandust ja majandusteadust käsitlevad Interneti ressursid.

 

Insurance Ranked
Simply Business on veebipõhine ettevõtete kindlustusplatvorm, mis aitab väikeettevõtetel leida kindlustuskatte.

 

MagPortal.com: Magazine Articles on Business
Ettevõtluse ja turunduse teemaliste ajakirjade täistekstid.

 

Seilecs

Eestikeelsed logistika- ja transpordialased materjalid, logistikaõpik jm.

Äriplaanid:

Ülle Pihlak YouTube`i kanal
Eestikeelsed ja ingliskeelsed juhendid äriplaani koostamiseks, ettevõtlusega alustamiseks.

 

Business Plan Guide
Informatsioon äriplaani koostamiseks.

 

Business Plans
Äriplaanide koostamise soovitused.

 

Entrepreneur.com
Juhised ettevõtte loomiseks, äriplaanide, müügi, turunduse, e-äri ja finantsplaanide koostamiseks.

 

How to write a business plan
Open Colleges e-kursused, sh äriplaani koostamise soovitused.