Ettevõtlus

Teatmematerjalid:

Definitions of Company Extensions around the World

 

Financial Times Lexicon
Majandus- ja rahandusalaste terminite leksikon.

Infoportaalid:

E-äriregister
E-äriregister kajastab kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute andmeid reaalajas. Eesti ja inglise keeles.

 

Eesti väliskaubandus
Statistikaameti Eesti väliskaubanduse rakendus, infograafikud, import-eksport artiklid jm. Eesti ja inglise keeles.
Statistikaameti Juhtimislaud - infograafikud turismi, noorteseire, piirkondlik statistika.

 

Europages
Kontaktandmed ja info Euroopa ettevõtete kohta.

 

Creditinfo

Ettevõtlus- ja turundusinfo andmebaas Eesti ja välismaiste ettevõtete kohta. Eesti, inglise ja vene keeles.

 

ThomasNet
Informatsioon erinevate riikide tööstus- ja hulgimüügi ettevõtete kohta.

Lingid:

BizMove
Väikeettevõtluse alased Interneti ressursid.

 

Business Owner`s Toolkit
Väikeettevõtluse alased infoallikad.

 

Business Technology Management Best Practices
E-äri, tehnoloogia ja teadmusjuhtimise alane portaal. Annoteeritud lingid, ajakirjad, toimetised, juhtumid.

 

ENTERWeb
Ettevõtlust, rahvusvahelist kaubandust ja majandusteadust käsitlevad Interneti ressursid.

 

MagPortal.com: Magazine Articles on Business
Ettevõtluse ja turunduse teemaliste ajakirjade täistekstid.

 

Seilecs

Eestikeelsed logistika- ja transpordialased materjalid, logistikaõpik jm.

Äriplaanid:

Ülle Pihlak YouTube`i kanal
Eestikeelsed ja ingliskeelsed juhendid äriplaani koostamiseks, ettevõtlusega alustamiseks.

 

Business Plan Guide
Informatsioon äriplaani koostamiseks.

 

Business Plans
Äriplaanide koostamise soovitused.

 

Entrepreneur.com
Juhised ettevõtte loomiseks, äriplaanide, müügi, turunduse, e-äri ja finantsplaanide koostamiseks.

 

How to write a business plan
Open Colleges e-kursused, sh äriplaani koostamise soovitused.