Õigus. Poliitika

Teatmematerjalid:

Andmekaitse ja infoturbe leksikon
Eesti- ja inglisekeelsed mõisted.

 

Encyclopedia of Law and Economics
Õiguse ja majandusteaduse alaste terminite sõnaraamat.

 

ESTERM
Eesti-, inglise-, prantsuse-, saksa- ja soomekeelne õigussõnastik, Euroopa Liidu sõnastik.

 

EUR-Lex
Euroopa Liidu õiguse andmebaas.

 

EuroVoc
EuroVoc on mitmekeelne tesaurus, sh eesti, vene, soome ja inglise keeles.

 

Inter-Active Terminology for Europe (IATE)
Õigusterminid Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Legal.ee

Õigusteabe otsinguportaal xLaw Legal.

 

Lexadin
The World Law Guide. Erinevate riikide seadused ja seadusandlus.

 

Online Dictionary of the Social Sciences
Sotsiaalteaduste alane sõnastik sotsioloogia, kriminoloogia ja poliitika valdkonnas.

 

Taegan Goddard's Political Dictionary
Poliitikaterminite sõnaraamat.

Lingid:

Curia
Euroopa Kohtu koduleht (Court of Justice of the European Union), sh eesti keeles.

 

eesti.ee
Riigiportaal - e-teenused kodanikele, ettevõtjatele. Eesti, inglise ja vene keeles.

 

European e-Justice Portal
Euroopa e-õiguskeskkonna portaal. Informatsioon Euroopa Liidu, liikmesriikide ja rahvusvahelise õiguse kohta. 22 keeles, sh eesti, soome, inglise keeles.

 

International Political Science Association  (IPSA)
Rahvusvaheline Politoloogia Assotsiatsioon.

 

Jurist aitab
Õigusabiportaal.

 

Poliitkauuringute Keskus PRAXIS
Veebisait sisaldab analüüse, uuringuid innovatsioonipoliitika, hariduspoliitika, töö- ja sotsiaalpoliitika, avaliku halduse poliitika valdkondades. Eesti, inglise ja vene keeles.

 

The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe
NISPAcee. Kesk- ja Ida-Euroopa Avaliku Halduse Instituutide ja Koolide Võrgustik.

 

Tõetamm

Veebirakendus, Eesti riigi oluliste näitajate digitaalne mõõdupuu, annab ülevaate erinevatest valdkondadest.

Eesti õigusaktid:

Elektrooniline Riigi Teataja - eRT
Eesti õigusaktid, kohtuotsuste kokkuvõtted, kohtu- ja seaduseuudised. Tõlked inglise ja vene keeles.

 

ESTLEX
Eesti õigusaktide andmebaas. Eesti, inglise ja vene keeles.

Registrid:

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)
Riiklike registrite ja infosüsteemide e-teenused. Eesti ja inglise keeles.

 

Ametlikud Teadeanded
Ametlikud Teadaanded, sh teated, kutsed ja kuulutused.

 

Kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas
Patendiameti veebisait. Eesti ja inglise keeles.

 

Krediidiinfo
Ettevõtlus- ja turundusinfo andmebaas Eesti ja välismaiste ettevõtete kohta. Eesti, inglise ja vene keeles.

 

Majandustegevuse register
Ettevõtjate register, kes tegutsevad erinõuetega tegevusaladel. Eesti ja inglise keeles.