Liidri arenguprogramm

Arukad ettevõtjad investeerivad just täna uue põlvkonna liidritesse!

Ootame programmis osalema ambitsioonikaid erinevate tasandite ja funktsioonide juhte, kes soovivad arendada oma liidrioskusi. Programmi vilistlaste hinnangul on just õpingukaaslaste erinevad vaatepunktid aidanud neil leida ka keerukatele juhtimisprobleemidele loovaid ning üllatavalt hästi toimivaid lahendusi.

 

Uuendatud Liidri arenguprogrammi virtuaalne infopäev "Juhist liidriks kasvamise lood" toimub 9. novembril algusega kl 15:00. Infopäeval tutvustab juhtivõppejõud Andres Liinat programmi filosoofiat ja sõna saavad ka programmi vilistlased. Registreeru infopäevale SIIN!

 

Õpiväljundid:

Programmis arendad järgmisi teadmisi, oskusi ja hoiakuid:

 

Teadmised

Oskused

hoiakud

 • Majanduskeskkonna arengutrendid ja juhtimise uuemad suunad.
 • Juhtimispsühholoogia ning käitumisökonoomika rakendused eestvedamises.
 • Juhtimise ja eestvedamise väljakutsete ületamine meeskonna ja organisatsiooni elutsükli erinevates faasides.
 • Enesejuhtimine ja coachiv juhtimine.
 • Tõhusa meeskonna loomine.
 • Kuidas kokkulepitu ellu viia.
 • Erinevate juhtimisfunktsioonide seostamine.
 • Liidrioskused (sealhulgas jagatud visiooni loomine, eesmärgistamine, muudatuste juhtimine jms). 
 • Kuidas keerulistes olukordades teha arukaid otsuseid.
 • Milliseid inimesi oma meeskonda valida.
 • Autentsus
 • Inimeste ja inimsuhete väärtustamine.
 • Pühendumus ja püüd meisterlikkusele.
 • Eesmärgipärasus.
 • Julgus otsustada ja vastutada.

 

Jah, soovin osaleda

 

Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist töökohal, selleks:

 • õpime koos ja üksteiselt ning tegeleme osalejate reaalsete juhtimise väljakutsetega;
 • katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi;
 • valmistume auditoorseteks mooduliteks LinkedIn Learning kursuste abil ja e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
 • ühendame kõigis moodulites juhtimise ja eestvedamisega seotud teemakäsitluse;
 • korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena.

Arenguprogrammi metoodika:

Osalejad omandavad liidrile vajalikke teadmisi, õppides üksteise kogemustest ja koolitajate soovitustest, samuti arendavad liidrioskusi, täites kogu programmi jooksul erinevaid ülesandeid nii klassiruumis kui ka töökohal. Peamisteks aktiivõppe meetoditeks on probleem- ja juhtumiõpe (case-study), harjutused tööpaarides või väiksemates rühmades, rollimängud, kogemusõpe, eneseanalüüsi küsimustikud, arutelu ja ajurünnak ning videosalvestuste analüüs.

 

 

Väärtus ettevõttele/organisatsioonile

 • Paranevad keskastme- ja funktsioonijuhtide liidrioskused, sealhulgas suutlikkus aidata kaasa strateegia elluviimisele ning olla muudatuste eestvedajaks.
 • Osalejad teadvustavad koostöö olulisust ja organisatsiooni erinevate üksuste rolli eesmärkide saavutamisel.
 • Eri valdkondadest juhtidega koos õppimine loob keskkonna uute ideede sünniks ja toetab nende tõhusat rakendamist.
 • Osalejad õpivad tundma enda tugevusi ja arengupiirkondi ning seostama neid organisatsiooni väljakutsetega.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik esitada kodutöö.

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Liidri arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul (va. viimane moodul, mis on ühepäevane). Auditoorne õppemaht on 88 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.
Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

 

Registreerimise järgselt  aitab programmijuht Andres Liinat leida 1-3 peamist arenguväljakutset, millele fokusseerida programmis osaledes. 

Kõik osalejad teevad enne programmi algust Hogan Assessment Systems eneseanalüüsi Hogan Personality Inventory isiksuseprofiili testi. Kõik osalejad saavad personaalse tagasiside litsenseeritud konsultandi Gretel Alveri poolt!

Selleks, et mõista teisi, pead mõistma iseennast. 

 

toimumisaeg

moodul

koolitajad

20.- 21. jaanuar 2022 I moodul: Liidri kompetentsid ja juhtimise väljakutsed 21. sajandil

Andres Liinat

Mihkel Tammo

 
 • Kuidas makrotrendid mõjutavad juhti ja juhtimist.
 • Teekond tulevikustsenaariumi nägemisest igapäevase elluviimiseni.
 • Kas juhtimise olemus on muutunud/muutumas?
 • Juhi enesejuhtimine. Emotsionaalne intelligentsus.
 • Juht kui eeskuju. Juht kui juhendaja.
 
17.-18. veebruar 2022 II moodul: Liider strateegia elluviija ja muudatuste eestvedajana

Priit Karjus

Anu Ruul

 
 • Väljakutsed strateegia loomisel ja ellurakendamisel.
 • Liidri roll tulevikku kujundavate strateegiate loomisel.
 • Muudatuste juhtimine.
 • Ümberkujundav juhtimine (Transformational Leadership).
 
22.-23. märts 2022 III moodul: Tõhusa meeskonna loomine ja koostöö

Krista Jaakson

Ingrid Viinapuu

Irene Metsis

 
 • Väärtuspõhine juhtimine. 
 • Väärtuspõhisus igapäevatöös. Missioonist kasumini.
 • Juhi roll ning isiklik mõju meeskonnale.
 • Meeskonnaliikmete valik ja koostöö.
 
19.-20. aprill 2022 IV moodul: Juhi ja meeskonna areng

Andres Liinat

Marko Kiisa

 
 • Juhi eneseareng.
 • Isiklik juhtimisstiil ja selle arendamine.
 • Otsuste mõju tulemuslikkusele ja meeskonna innustumisele.
 • Liider meeskonna treenerina.
 
17.-18. mai 2022 V moodul: Elluviimine

Jari Kukkonen

Margit Raid

Hede Kerstin Luik

Margus Rink

 
 • Eesmärgistamine ja efektiivsus igapäevajuhtimises.
 • Argumenteerimine ja mõjusa sõnumi esitamine.
 • Mõjus kommunikatsioon erinevatel juhtimistasanditel.
 • Mõtestatud tööjaotus.
 • Praktikult praktikutele. Juhi arengu teekond.
 
9. juuni 2022 VI moodul: Juhtimiskaasuste analüüs. Arenguülesanded. 

Andres Liinat

 
 • Isiklike juhtimiskaasuste arutelu ja analüüs.
 • Arenguülesanded ja kokkuvõtted. 
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse teha osalejate ootustest lähtuvalt ja koostöös juhtiva õppejõuga programmis muudatusi, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Pane end juba täna kirja SIIN

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: VARAJASE REGISTREERUJA SOODUSTUS: 3 460 EUR + KM.

Hind alates 15. novembrist: 3 950 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Programmi lektorid on oma valdkonda põhjalikult tundvad õppejõud ja suure juhtimiskogemusega praktikud: 

 

Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud on Andres Liinat

Priit Karjus

Priit Karjus

EBS Executive MBA programmi juhtivõppejõud (kuni 16. lend); Ajutrusti asutaja ja juhtiv partner
Meelis Kitsing

Meelis Kitsing, PhD

EBSi rektor, professor, PhD
Mihkel Tammo

Mihkel Tammo

Estanc AS tegevjuht
Irene Metsis

Irene Metsis

FendaF OÜ juhatuse liige
Anu Ruul

Anu Ruul

Liidri arenguprogrammi külalislektor
Margit Raid

Margit Raid

Liinat

Andres Liinat

Krista Jaakson

Krista Jaakson

rink

Margus Rink

Viinapuu

Ingrid Viinapuu

Kiisa

Marko Kiisa

Referentsid 

 • 2021. aastal toimunud arenguprogrammi üldine keskmine hinnang: 6,75 (Hinded 7 palli süsteemis)

Pille-Riin Raudsepp, Balmax OÜ, tegevjuht:

"EBS Executive Educationi Liidriprogramm oli vajalikum, kui seda ette oskasin kujutada. Programm aitas luua parema minapildi, tõsta oluliselt enesehinnangut oma tugevuste ja nõrkuste analüüsimise läbi. Ühtlasi andis see võimaluse oma ettevõtte ja seniste juhtimisülesannete hindamiseks ning andis hoogu ja värskust uute ideede elluviimiseks, meeskonna innustamiseks ning energiat enese liidriomaduste arendamiseks. Kindlasti ei saa ära märkimata jätta programmi sotsiaalset poolt. Kohtasin paljusid toredaid ja potentsiaalikaid juhte, kellega oli ja on hea mõtteid vahetada."

 

Ulvar Kaubi, RMK, Puiduturustusosakonna juhataja:

"EBS Juhtimiskoolituse Keskuse Liidri arenguprogrammi leidsin kui hakkasin endasse sügavamalt vaatama ja küsimusi esitama. Tundsin ennast olevat kimbatuses, sest kõik küsimused olid ebamugavad ja rasked. Siis sain aru, et olen ennast jätnud juhina unarusse ning sellisena ei suuda ma oma tiimile olla motiveeriv ja innustav eestvedaja. EBS-i pakutav programm kõnetas kohe ning otsus sellega liituda sündis kiiresti. Minu ootused olid kõrged ja ma ei pidanud pettuma. Ootasin võimalust kuulata erinevate inimeste kogemusi, ise samal ajal kaasa mõeldes ja analüüsides, kuidas mina käitun. See võimalus oli olemas. Soovisin saada laiemat pilti juhtimisest ja liidriks kasvamise „tööriistadest“. Selle pildi ma sain. Lootsin leida vastuseid küsimustele, mis mind kimbatusse ajasid. Vastused tulid. Liidri arenguprogrammi soovitan kõigile, kes peavad tulemusest olulisemaks protsessi ning soovivad olla eestvedajad, kuid tunnetavad, et neis on liiga palju sundijat ja liiga vähe autoriteeti. Boonusena laienes minu kontaktvõrgustik toredate grupikaaslaste näol."

 

Merli Üle, Elisa Eesti AS, Uute teenuste arendusjuht:

"Programm oli ääretult kasulik ja positiivne kogemus. Tundsin kuidas arenesin juhina silmnähtavalt (sain ka sellekohast tagasisidet enda organisatsiooni seest). Meeldiv oli, et teooriat kasutati pigem raamistikuna ning keskenduti selle teooria rakendamisele igapäevaellu ja -töösse.
Suurepärane oli, et käsitleti juhtimise väga erinevaid tahkusid, ka neid, mis traditsiooniliselt kiputakse kõrvale jätma (nt personal)."

 

Merike Ellen, Kalev AS, Suurklientide juht:

"Koolitus oli hea vahepala ja tõeline värskendus, mida iga kuu põnevusega ootasin. Igas moodulis oli midagi mida ma enda jaoks avastasin ja õppisin. Saadud teadmisi saab edukalt kasutada lisaks tööle ka argielus."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti