Ettevõtlus digiajastul

Innovaatiline programm ambitsioonikale ettevõtlushuvilisele!

Ülevaade

Kui unistad rahvusvahelise ettevõtte loomisest, siis on uuenduslik ingliskeelne õppekava ''Ettevõtlus digiajastul'' loodud just Sinule! Õppekava läbides saad reaalse ettevõtluskogemuse, õpid tundma kõiki olulisemaid digiajastu ettevõtte arenguetappe ja valmistud tegutsema globaalsel turul. Õppetöö toimub meeskonnatöö formaadis ning Sulle on toeks kogenud ettevõtjad, mentorid ja coachid. Selleks, et ületada päriselulisi ettevõtluse väljakutseid, õpid kombineerima eri valdkondade teadmisi ja leidma loovaid lahendusi. 

 

 Kandideeri SAIS's  

Miks valida õppekava ''Ettevõtlus digiajastul''?

 • Leiad oma äriidee ja hakkad seda läbimõeldult ellu viima 
 • Saad reaalse ettevõtluskogemuse rahvusvahelises meeskonnas
 • Õpid tundma digiajastu ärimudeleid ja rakendama uusi tehnoloogiaid
 • Lood suhtevõrgustiku sarnaselt mõtlevatest inimestest, kes toetavad Sinu isiklikku arengut
 • Kaasaegseid õppemeetodeid toetab pilvepõhine e-õppe platvorm Canvas, mida kasutavad paljud maailma tippülikoolid
 • EBSil on Eesti ülikoolidest kõige tugevam partnerülikoolide võrgustik, kuhu kuuluvad paljud Euroopa paremad ärikoolid (EMLyon Business SchoolUniversità BocconiBI Norwegian Business SchoolKedge Business SchoolCopenhagen Business School jpt). Teise õppeaasta sügissemestril (mobiilsusaken) saad õppida meelepäraseid valikaineid ühes 60st EBSi partnerülikoolist

Lõpetaja profiil

Programmi vilistlasena oled omandanud vajalikud teadmised ja oskused oma ettevõtte loomiseks ja arendamiseks rahvusvahelises meeskonnas; samuti saad soovi korral rakendada end äriprojekti arendaja või spetsialistina ettevõtlikust ja majandusalaseid teadmisi eeldatavatel ametikohtadel. 

Programmi ülevaade

Iga semester on pühendatud erinevale ettevõtte arenguetapile: 

1. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: ÄRIIDEE LOOMINE JA ESITAMINE (30 EAP)

Esimeses etapis lood meeskonna, arendad välja äriidee ja tutvustad seda ettevõtjatele ja investoritele.

 

KEVADSEMESTER: ETTEVÕTTE KÄIVITAMINE (33 EAP)

Teises faasis asutad virtuaalse ettevõtte, arvestades seejuures reaalse ettevõtte loomise aspekte.

2. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: ÄRIPROTSESSIDE OPTIMEERIMINE (30 EAP) 

Kolmandas etapis vaatad üle ärimudeli ja põhiprotsessid ning töötad virtuaalsele ettevõttele välja arengukava. 

* võimalus õppida EBSi partnerülikoolis (mobility window)

 

KEVADSEMESTER: VÄLISTURGUDELE SISENEMINE (33 EAP)

Neljandas etapis töötad välja välisturgudele laienemise plaani. 

3. õppeaasta

SÜGISSEMESTER: ETTEVÕTTE MÜÜK, ÜMBERKUJUNDAMINE VÕI TEGEVUSE LÕPETAMINE (30 EAP)

Viies etapp on pühendatud ettevõtte likvideerimisele

 

KEVADSEMESTER: LÕPETAMISMOODUL (18 EAP + LÕPUTÖÖ 6 EAP) 

Viimases etapis nõustad varases staadiumis olevaid ettevõtjaid ja kirjutad lõputööd. 

Olulised kuupäevad
1.

ALGAB VASTUVÕTT 2023/2024 ÕPPEAASTAKS

Algab avalduste vastuvõtt SAISi ja DreamApply keskkonnas.

13.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg märtsi sisseastumisvestlustele.

 

*Ettevõtlus digiajastul õppekaval on võimalik õpinguid alustada ainult sügissemestril.

16.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. 

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele järgneval päeval.

Sobiv kandidaat

 • On lõpetanud keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni;
 • valdab piisaval tasemel inglise keelt (B2);
 • väljendab oma huvi, motivatsiooni ja ambitsiooni silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses;
 • läbib EBSis sisseastumisvestluse.

Vastuvõtt

Vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub riigieksami tulemuste ja sisseastumisvestluse põhjal. 

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppemaks ja tasumise tähtajad

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. 

 • Sügissemestri õppemaks on  2805 eurot; kevadsemestri õppemaks on 2992 eurot.
 • Kahes osas tasudes lisandub õppemaksule 35 eurot. 

Tasumise tähtaegu näed siit.

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

Stipendiumid

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumi määramine:

 • Stipendium määratakse sisseastumisavalduse ja -vestluse põhjal, hinnates sisseastuja eeldatavat õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ja silmaringi ning arutlusoskust. 
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses hiljemalt 25. juuliks.