Majandusarvestus

Teatmematerjalid:

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Accounting Glossary
Ameerika Sertifitseeritud Audiitorite Instituudi majandusarvestuse alased terminid.

 

Auditing Dictionary of Terms
Auditeerimise alased terminid.

 

Glencoe Accounting Glossary 
Majandusarvestuse alased terminid.

 

The Periodic Table of Accounting Elements
Open Colleges.
 

Lingid:

 

Accounting Degree Today
Majandusarvestuse alased infoallikad: ülikoolide nimekiri, karjääri võimalused jne.

 

Discover Business Online
Online Accounting Guide to MBA and Graduate Programs
Majandusarvestuse alased internetiallikad, välisülikoolide programmid jne.

 

Euroopa Majandusarvestuse Assotsiatsioon (EAA)
European Accounting Association

 

Karu, S. Raamatupidamisalased raamatud, artiklid, ettekanded.

 

Masters in Accounting
Majandusarvestuse alased infoallikad, USA ülikoolide magistriõppe programmid, karjääri võimalused jne.

 

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal

 

Raamatupidamise ABC
Praktilised nõuanded raamatupidajatele.

 

Rahvusvahelise Majandusarvestuse Föderatsioon
International Federation of Accountants (IFAC)

 

Rutgers Accounting Web
Majandusarvestuse ja raamatupidamise alased infoallikad.

 

Spetsialist
Raamatupidamis- ja maksuinfo e-ajakiri. Erinumbrid e-kaubandus, kaugtöö jne.

 

Tax and Accounting Sites Directory 
Maksunduse ja majandusarvestuse alane Interneti-portaal.

 

TIN on Europa
Portaal Euroopa Liidu riikide maksukohuslaste numbrite kontrollimiseks (TIN - Tax identification numbers). 22 keeles, sh eesti, inglise, soome jne.

 

Raamatupidamisstandardid:

 

EV Raamatupidamise Toimkond
EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid, eelnõud, seaduste täistekstid, Hea tava, IFRSi standardid, terminid, lingid. Eesti ja inglise keeles.

 

Financial Accounting Standards Board (FASB)
Finantsarvestuse Standardite Nõukogu veebisait.

 

IFRS Foundation / International Accounting Standards Board (IASB) 
Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardite Nõukogu veebisait.