Juko-Mart Kõlar

Juko-Mart Kõlar

Juko-Mart Kõlar

Külalisõppejõud
Muu info

 

EBS-i doktorant juhtimisteaduste erialal. Lisainfo Eesti Teadusinfosüsteemist
Lõpetanud Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi sotsioloogia erialal ning Sibeliuse Akadeemia kultuurikorralduse erialal.
Viibinud vahetusõpilasena Ameerika Ühendriikides, õppinud dirigeerimist Eesti Muusikaakadeemias ning sotsioloogiat Helsingi Ülikoolis.
Töötab MTÜ Eesti Muusika Eksport tegevjuhina.
Lisaks on Juko Mart Kõlar tõlkinud eesti keelde neli raamatut. 

Loetavad ained: Loomeettevõtlus, Projektijuhtimine