SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Ave Lauren

Ave Lauren

Ave Lauren

Vanemteadur
Lisainfo

Ave Lauren on alates 2020. aastast EBSi vanemteadur. Tema uurimisvaldkonnad on globaalsed linnad, innovatsioonikeskused ja üleilmne talendimobiilsus. Ave omandas Cambridge’i ülikoolis doktorikrikraadi geograafias, kus uuris muuhulgas tippspetsialistide rännet Silicon Valleysse. Oma uurimustöö käigus tegi ta koostööd tehnoloogiaettevõtetega nagu Intel, Apple, Google, Huawei and Tencent. Enne EBSiga liitumist panustas Ave Euroopa Rändevõrgustiku ja Euroopa Komisjoni töösse.

 

LinkedIn

ETIS