SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Sisseastuja programm “Design Your Life”

Kui sul on küsimusi rohkem kui vastuseid, siis on see programm parim lahendus. Sisseastujate jaoks välja töötatud „Design Your Life“ programm aitab sobiva õppekava ja ülikooli valikul! 

Disainmõtlemine või inimkeskne disain on mõtlemis- ja tegutsemisviis, kus kesksel kohal on inimene, kelle jaoks disainitakse lahendused. Disainmõtlemist kasutatakse tänapäeval kõikvõimalike probleemide ja väljakutsete lahendamiseks toodetest ja teenustest organisatsiooni juhtimise ning kommunikatsioonini ning enda elutee kujundamiseni. Meie aitame alates sellest kevadest „Design Your Life“ abil üliõpilasi neile sobiva erialavaliku tegemisel ja oma karjääri kujundamisel. Design Your Life meetod on kasutusel nii bakalaureuse kui ka magistritaseme sisseastumisel.

 

Registreeru siin

 

Kui mõned aastad tagasi pidid koolilõpetajad Eestis äri- ja majandushariduse omandamiseks valima, kas jätkavad õpinguid 5-6 siinses ülikoolis või kolivad selleks välismaale, siis täna saab lisaks senistele valikutele hariduse omandada ka sadade ülikoolide e-õppekavade, tuhandete mikrokraadide või kursuste kaudu. "Spetsiaalne sisseastujate jaoks välja töötatud programm aitab valiku tegemist lihtsustada ja leida üliõpilastel enda jaoks sobivaim õppekava,“ täpsustab Age Rosenberg, coach ja programmi üks loojatest.

 

Kursuse eesmärk on harjutada disaineri mõtteviisi, veenduda oma valikute ja iseenda kooskõlas ehk kas see eriala, mida õppida tahan, on just siin ja praegu ikka minu eriala. Lisaks saab osaleja õppida lihtsate tööriistadega neil valikutel silma peal hoidma - seda kõike selleks, et elu oleks kogu aeg just täpselt selline nagu sa ise tahad. Arutelu, rühma- ning individuaaltöö ülesannete käigus mõtestatakse oma senises elu (sh gümnaasiumis) kogetuid töö- ja õpikogemusi ning seatakse eesmärgid järgmisteks aastateks. Disainmõtlemise meetodis kasutatakse töölehti, grupitöid, arutelusid ning võimalust pöörduda lahenduse leidmise faasis tagasi ka probleemi sõnastamise etappi, et iga osaleja jaoks joonistuksid välja just tema jaoks sobivad valikud.

 

Bakalaureusetaseme õppekavad kestavad nominaalajaga lõpetades 3 ning magistritaseme programmid 2 aastat. „Üliõpilaselt eeldab nominaalajaga õppimine pea täiskohaga koormust, mis tõttu on õige erialavaliku tegemine motivatsiooni säilimise seisukohalt aastateks oluline,“ selgitab Age Rosenberg.

 

Programmi väljatöötamisel on kasutatud muuhulgas ka Stanfordi Ülikooli Life Design Lab materjale. Programmi raames väljatöötatud materjale on EBS kohandanud Eesti turu jaoks vastavaks Stanford Life Design Labi loal ja heakskiidul.

 

Kursus toimub:

26. juuni kl 16:00

3. juuli online

10. juuli kl 16:00

 

 

Registreeru siin