Prindi

Teadustegevuse korraldus

 • Ruth Alas
  Ruth Alas
  korraline professor, PhD
  Telefon: + 372 665 1346
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

EBSi teadustegevuse põhisuunad ja eesmärgid on määratletud EBSi arengukavas 2010-2015 ning EBSi teadustegevuse strateegias 2012-2015. Nendele kahele dokumendile tuginedes kinnitab ülikooli senat igaaastase teadustöö plaani ja kiidab heaks teadustegevuse aruande.

Teadusvaldkonna igapäevane juhtimine ja arendamine kuulub teadusprorektori, kes on ühtlasi ka teadusnõukogu ning senati liige, vastutusalasse.

Teadusnõukogu langetab teadusvaldkonda puudutavaid strateegilisi otsuseid ning täidab ühtlasi ka doktoriõppekava nõukogu funktsiooni. Teadusnõukogu valmistab ette teadustegevuse strateegia ja igaaastase teadustegevuse kava, analüüsib tulemusi ning otsustab teadustegevuse teemade, samuti strateegiliste partnerlussuhete üle.

Teadustegevuse igapäevane haldamine, sh doktoriõppe ja doktoritööde kaitsmiste korraldamine, kuulub akadeemilise sekretäri pädevusse.

EBSi teadusnõukogu on kollegiaalne organ, mis teeb teadusvaldkonda puudutavad strateegilised otsused ning kinnitab EBSi teadustöö strateegia eelseisvaks perioodiks. Teadusnõukogu tegutseb ka doktoriõppekava nõukoguna, vastutades doktoriõppekava arendamise ja elluviimise eest.

Teadusnõukogusse kuuluvad 2015/16 õppeaastal:
professor Olav Aarna (esimees),
professor Ruth Alas,
professor Arno Almann,
professor Tiit Elenurm,
dotsent Alar Kein,
professor Katri Kerem,
dotsent Meelis Kitsing,
dotsent Mari Kooskora,
professor Peeter Lorents,
professor Kaire Põder,
Harri Seppänen,
Maarja Murumägi.

Teadusnõukogu sekretäri ülesandeid täidab akadeemiline sekretär Maarja Murumägi.

 • Olav Aarna
  Olav Aarna
  Teadusnõukogu esimees, professor
  Telefon: +372 665 1301
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

7.09.2010. vastuvõetud otsusega kinnitas EBSi senat ülikooli uue struktuuriüksusena EBSi Juhtimisuuringute Keskuse (JUK). JUKi ülesanneteks on korraldada ja koordineerida EBSi uurimisprojekte, osaleda EBSi uurimisteemadega seonduvates riiklikes hangetes, toetada teaduskonverentside ja seminaride korraldamist, leida partnereid uurimistöö läbiviimiseks, arendada uurimisprojektide läbiviimiseks vajalikku üldist suutlikust ja kompetentse, pakkuda tuge uurimistoetuste taotuste koostamisel ja esitamisel. JUK tegutseb ülikooli rektori haldusalas.